Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Kokybės vadyba>Kokybės vadybos namų darbai

Kokybės vadybos namų darbai (52 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Prekių saugojimo reikalavimų prisilaikymo konkrečioje įmonėje įvertinimas

  Kokybės vadybos praktinis darbas. Tema. Tikslas. Vertinamos prekių laikymo sąlygos mėsos gaminių parduotuvėje. Gaminamos produkcijos asortimentas. Oro temperatūra. Oro drėgnumas. Oro sudėtis ir jo apytaka. Šviesa. Prekių išdėstymas. Sanitarijos ir higienos sąlygos. Prekių laikymo režimas. Sanitarijos ir higienos sąlygos. Prietaisai. Saugojimo terminai. Išvados.
  Kokybės vadyba, namų darbas(3 puslapiai)
  2006-05-12
 • Produktyvumo ir kokybės ryšys

  Darbe pateiktos ir aprašytos penkios priežastys, kodėl produktyvumo ir kokybės ryšio nustatymas yra sudėtingas. Pateikti produktyvumo ir kokybės ryšio nustatymo matematiniai modeliai, vieno iš jų konkretus pavyzdys. Produktyvumo ir kokybės ryšys. Kokybė ir produktyvumas vertinami kaip du prieštaringi dalykai. Keletas tyrėjų mano, kad yra labai sudėtinga susieti kokybę ir produktyvumą dėl šių sąvokų apibrėžimų įvairovės. Kai kurie tyrėjai kokybės ir produktyvumo sąvokas laiko sinonimais. Daug tyrėjų teigia, kad ryšys tarp produktyvumo ir kokybės egzistuoja, ir turi būti teigiamas. Produktyvumas gali būti padidintas per kokybės pagerinimą. Matematiniai modeliai. QPR modelio pavyzdys. Užduotis: H&S Motor bendrovė gamina nedidelius variklius, kurių vieneto gamybos sąnaudos – 30 dolerių. Defektinio variklio pataisymo kaina – 12. Bendrovė per dieną pagamina 100 variklių, iš kurių vidutiniškai 80% yra kokybiški, o 20% - su defektais, iš kurių 50% gali būti pataisyti prieš išsiuntimą klientams. Bendrovė nori išsiaiškinti, kaip pasikeis produktyvumo – kokybės santykis. Padidinus gamybą iki 200 variklių per dieną. Sumažinus gamybos išlaidas iki 26, ir pataisymo išlaidas iki 10. Iš tų pačių resursų pagamintume 95% kokybiškų produktų. 2 ir 3 punktų kombinacija (sumažinus išlaidas ir padidinus kokybiškų produktų gamybą). Sprendimas. Išvados.
  Kokybės vadyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-03-18
 • Produktų kokybės vertinimas

  Darbo tikslas: įvertinti nurodyto vaisiaus ar daržovės, produkto kokybę, gebėti aprašyti ištirtą produktą, vertinti ar tas produktas tinkamas vartotojui. Priemonės. Darbo eiga. Juslinis metodas. Technologinis parašymas. Sociologinis tyrimas. Makaronų kokybės vertinimas. Darbo tikslas. Priemonės. Darbo eiga. Juslinis metodas. Technologinis aprašymas. Sociologinis tyrimas.
  Kokybės vadyba, namų darbas(4 puslapiai)
  2007-03-23
 • Veiklos įvertinimas pagal E. W. Demingo 14 punktų: taikomasis programavimas UAB "Labbis"

  UAB "Labbis" veiklos įvertinimas pagal E.W. Demingo 14 punktų. UAB "Labbis" – taikomojo programavimo lyderis Lietuvoje. Įvadas. Pagrindinis darbo tikslas: remiantis E.W. Demingo 14 punktų, įvertinti UAB " Labbis" veiklą. Mokslinės literatūros analizė. Kokybės apibrėžimas. Visuotinės kokybės vadybos samprata. Kokybės vadybos sistemos reikšmė organizacijoje. E.W. Demingo filosofija. Kokybės vadovas. Praktinis tyrimas. UAB "Labbis" trumpa charakteristika. UAB "Labbis" veiklos vertinimas pagal 14 Demingo punktų. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (3 psl.)
  Kokybės vadyba, namų darbas(15 puslapių)
  2009-01-20
 • Veiklos įvertinimas remiantis kokybės vadybos principais: padangų ir ratlankių prekyba UAB "Melga"

  Įvadas. Tikslas išanalizuoti įmonės "Melga" veiklą atsižvelgiant į visuotinės kokybės principus. Teorinė dalis. Kokybės vadybos principai. Penki visuotinė kokybės vadybos (VKV) principai. Praktinė dalis. Įmonės charakteristika. Įmonės "Melga" veiklos įvertinimas remiantis kokybės vadybos principais. Išvados.
  Kokybės vadyba, namų darbas(13 puslapių)
  2009-05-15
 • Veiklos vertinimas remiantis kokybės vadybos principais: UAB "X"

  Įvadas. Visuotinės kokybės vadybos samprata. Visuotinės kokybės vadybos principai. UAB "X" pristatymas. Paslaugų nomenklatūra. Įmonės keliami tikslai kokybės srityje. UAB "X" veiklos įvertinimas remiantis visuotinės kokybės vadybos principais. Orientacija į vartotojus. Nuolatinis veiklos tobulinimas. Visuotinis dalyvavimas. Išvados.
  Kokybės vadyba, namų darbas(14 puslapių)
  2007-10-09
 • Visuotinė kokybė

  Įvadas. Visuotinės kokybės vadybos raida ir samprata. ISO 90001 kokybės sistemų principai. Tarptautiniai komerciniai matų vienetai. Išvados.
  Kokybės vadyba, namų darbas(12 puslapių)
  2006-11-08
 • Visuotinės kokybės vadyba (15)

  Lietuvos standartizacijos departamentas, jo funkcijos. Lietuvos standartizacijos departamentas. Lietuvos standartizacijos departamento funkcijos. Visuotinės kokybės vadybos priemonės. Kokios standartų kategorijos galioja Lietuvoje, jų žymėjimas. Standartų kategorijos. Standartų žymėjimas.
  Kokybės vadyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-12-30
 • Visuotinės kokybės vadyba (16)

  Visuotinės kokybės vadybos raida ir samprata. ISO 9000 kokybės sistemų principai. Standartų apibūdinimas pagal santrumpas ir kitus žymenis. ĮST 2316144-76: 2005. LST EN ISO 9001: 2000.
  Kokybės vadyba, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-01-05
 • Visuotinės kokybės vadyba (24)

  Įvadas. Visuotinės kokybės vadyba. Visuotinės kokybės vadybos koncepcija. Visuotinės kokybės vadybos (VKV) pagrindinės nuostatos. Vidinių vartotojų patenkinimas. Kokybės tobulinimas. Darbuotojų motyvacija. Išvados. Santrauka.
  Kokybės vadyba, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-06-05
 • Visuotinės kokybės vadyba (5)

  Europos kokybės politika. ISO 9001 – 4 standartų skiriamieji požymiai. Standarto plastikiniai žaislai barškučiai struktūra ir rodikliai.
  Kokybės vadyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-03-21
 • Visuotinės kokybės vadyba (7)

  Visuotinė kokybės vadyba. Visuotinės kokybės vaidmuo strateginiame planavime. Strateginio planavimo uždaviniai. Kokybės apdovanojimų modeliai. Suinteresuotų šalių patenkinimas patenkinimo problemos ir esmė. Išorinių ir vidinių vartotojų patenkinimas. Produkto kūrimo metodai. Kokybės funkcijos išskleidimo metodo principai. Produkto kūrimo inžinerija. Nuolatinis tobulinimas. Nuolatinio tobulinimo esmė. Kaizen nuolatinio tobulinimo metodas. Shewharto – Demingo ciklas. Procesų valdymas kaip tobulinimo procesas. reaktyvinis tobulinimas. Proaktyvinis tobulinimas. Kokybės kaštai. Jų esmė ir klasifikacija. Atitikties ir neatitikties taškai. Visuotinis dalyvavimas. Esmė ir žmogiškieji ištekliai. Organizacijos kultūros vaidmuo visuotinio dalyvavimo procese. Organizacijos kultūros santykiai, bruožai, kaitos ypatumai, tyrimo metodai. Darbuotojų įgaliojimai, jų lygiai ir atsakomybė. Kokybės problemų sprendimo priemonės. Kokybės nesklandumų išaiškinimo priemonės. Faktų rinkimo ir problemų identifikavimo priemonės. Idėjų generavimo ir sprendimų priėmimo priemonės. Atitikties įvertinimas. Atitikties įvertinimo sistemos struktūra. Nacionalinis akreditacijos biuras. Visuotinis atitikties įvertinimo metodas. Išvados.
  Kokybės vadyba, namų darbas(16 puslapių)
  2006-04-21
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
Puslapyje rodyti po