Šperos.lt > Vadyba > Kokybės vadyba > Kokybės vadybos diplominiai darbai
Kokybės vadybos diplominiai darbai

(6 darbai)

Akademinio jaunimo meninės saviraiškos poreikio patenkinimo galimybės Klaipėdos aukštosiose mokykloseRekreacijos ir turizmo bakalauro studijų programos baigiamasis darbas. Santrauka. Summary. Santrumpų sąrašas. Sąvokos. Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti akademinio jaunimo meninės saviraiškos formas ir galimybes Klaipėdos aukštosiose mokyklose, teikti pasiūlymus joms gerinti ir plėsti. Jaunimo meninės saviraiškos samprata. Jaunimo meninės saviraiškos poreikis. Meninės rekreacinės veiklos būdai ir formos. Veiksniai meninei saviraiškai. Tyrimo "akademinio jaunimo meninės saviraiškos poreikio patenkinimo galimybės Klaipėdos aukštosiose mokyklose" analizė. Tyrimo duomenų rinkimo metodika ir organizavimas. Klaipėdos aukštųjų mokyklų pasiūlos studentų meninei veiklai. Akademinio jaunimo meninė saviraiška. Klaipėdos aukštosiose mokyklose. Tyrimo rezultatų apibendrinimas. Pasiūlymai meninės saviraiškos galimybių gerinimui Klaipėdos aukštosiose mokyklose. Išvados. Skaityti daugiau
Gaunamų ir parduodamų prekių kokybės analizė: prekybos centrai "T–market" ir "Pigiau grybo"Prekybos centrų "T-market" ir "Pigiau grybo" gaunamų ir parduodamų prekių kokybės analizė. Įvadas. Kokybės sąvoka, kokybės reikalavimai, jų grupavimas. Prekių kokybės veiksniai. Tiesiogiai kokybę veikiantys veiksniai. Skatinantys prekių kokybę veiksniai. Prekių kokybės pakitimų priežastys. Prekių tara ir įpakavimo medžiagos (pakuotė). Prekių ir pakuotės ženklinimas. Prekių ženklinimo sąvokos, bendrieji reikalavimai. Prekių laikymas. Prekių parengimas rinkai. Prekių kokybės įvertinimo būdai ir metodai. Geros higienos praktikos reikalavimai. Prekybos centro "T-market" charakteristika. Gaunamų prekių priėmimas ir nesaugių maisto prekių pašalinimo iš rinkos tvarka prekybos centre "T-market". Dėl lipdukų "dėmesio pigiau" ir "pigiau" naudojimo. RVASVT sistemos aprašymas. RVASVT sistemos taikymas "T–market" ir "Pigiau grybo". RVASVT priežiūros programos. Produktų kokybės tikrinimai "T-market". Prekių tinkamumo vartoti ir terminų tikrinimo tvarka "T–market". Prekybos centro "Pigiau grybo" įmonės charakteristika. Gaunamų prekių priėmimas, laikymas ir kokybės tikrinimai "Pigiau grybo". Kokybės kontrolė ir tyrimo būdai. Anketa. Anketos rezultatai, aprašymas. Išvados ir pasiūlymai. Anotacija. Annotation. Priedai (10). Skaityti daugiau
Geriamojo vandens kokybės gerinimas: UAB "Akmenės vandenys"Įvadas. Teoriniai tyrimo pagrindai. Lietuvos vandens ūkio apžvalga. Lietuvos vandens išteklių bruožai. Vandens tiekimo funkcijos. Investiciniai poreikiai ir finansavimo šaltiniai. Vanduo žmonėms. Vandens kokybės apžvalga. Geriamojo vandens kokybė. Gruntinio vandens kokybė. UAB "Akmenės vandenys" situacijos analizė. Įmonės charakteristika. Įmonės istorija. Įmonės modelis, struktūra. Įmonės pagrindiniai rodikliai. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Veiklos analizė. Verslo aprašymas. Įmonės gamybinė veikla. Vandens tiekimas. Prisijungimų prie vandentiekio skaičius. Bendras vandens suvartojimas. Vandentiekio infrastruktūra. Vandentiekio tinklai. Siurblinės, vandenvietės ir vandens gerinimo įrenginiai. Įrenginių išplėtimas ir pakeitimas. Vandens gerinimas ir tiekimas. Vandentiekio projektavimo principai. Pajamų šaltiniai. Rinkos aprašymas. Finansinis planas. SWOT analizė. Įmonės tikslai. UAB "Akmenės vandenys" vizija. Išvados. Pasiūlymai. Skaityti daugiau
Paslaugų kokybės vertinimas: foto paslaugos UAB "Tik akimirka"Įvadas. Paslaugų kokybės vertinimo vartotojų požiūriu teoriniai aspektai. Paslaugų kokybės specifikos apibūdinimas. Paslaugų kokybės vertinimo vartotojų požiūriu apibūdinimas. Paslaugų kokybės vertinimą sąlygojantys veiksniai. Paslaugos teikimo proceso apibūdinimas. Paslaugų kokybės vertinimo kriterijai. Bendras paslaugos vertinimas. Paslaugų kokybės vertinimo vartotojų požiūriu modelis. Visuotinės kokybės vadybos taikymo paslaugų sektoriuje principai. UAB "Tik akimirka" paslaugų kokybės vertinimo tyrimas. UAB "Tik akimirka" veiklos apibūdinimas. UAB "Tik akimirka" paslaugų kokybės vertinimo tyrimo metodika. UAB "Tik akimirka" paslaugų kokybės vertinimo tyrimo rezultatai. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Statybos kokybės valdymasAnotacija. Įvadas. Kokybės vadybos samprata. Kokybės ir jos vadybos sampratos. Konkurencija ir kokybė. Kokybės ir jos vadybos sampratos. Tiekėjų ir vartotojų koncepcija. Visuotinės kokybės vadybos samprata. Orientacijos į vartotoją principas. Nuolatinio veiklos tobulinimo principas. Visuotinio dalyvavimo principas. Kokybės valdymo standartai LST EN ISO 9001. Kokybės standartų samprata, raida ir taikymas įmonėse. Reikalavimai LST EN ISO 9001:2001 kokybės vadybos sistemoms. ISO 9001 sertifikavimo procesas įmonėje. ISO 9001:2000 sertifikato įtaka statybos įmonės kokybei. Dešimt Dž. Sedono teiginių prieš ISO 9000 sistemą. Kokybės valdymas statyboje. Kokybės valdymo statyboje samprata. Rangovo darbo kokybės rodikliai. Rangovo darbo kokybės (CQP) rodikliai projekte. Išlaidos kokybei statybos pramonėje. PAF (prevention-appraisal-failure) modelis statyboje. Kokybės planai. AB "Panevėžio statybos trestas" kokybės vadybos sistemos tyrimo analizė. AB "Panevėžio statybos trestas" struktūra. Tyrimo analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (1). Skaityti daugiau
Turizmo paslaugų kokybės įvertinimas: UAB "Kelvita"Anotacija. Annotation. Įvadas. Paslaugų kokybės teoriniai aspektai. Paslaugų samprata ir jų rūšys. Kokybės samprata, pagrindinių terminų apibūdinimas. Paslaugų kokybės sistemos ir standartai. Turizmo paslaugos ir jų kokybės valdymas. Atvykstamojo turizmo apžvalga. Kokybės gerinimo organizavimas ir valdymas. Darbuotojų vaidmuo gerinant paslaugų kokybę. Turizmo paslaugų ypatumai. Turizmo paslaugos ir jų klasifikacija. Turizmo paslaugų rinka ir jos pusiausvyra. Turistinių paslaugų rūšys. Turizmo politikos formavimas ir turizmo valdymas. Paslaugų kokybės gerinimas UAB "Kelvita". UAB "Kelvita" veiklos aprašymas. Organizacinė valdymo struktūra ir vadovavimo stilius UAB "Kelvita". Turizmo tyrimas ir analizė. UAB "Kelvita" paslaugų kokybės tyrimo metodika ir eiga. Problemos nustatymas. Turizmo paslaugų vartotojų apklausa. Tyrimo rezultatai ir apibendrinimas. Išvados ir siūlymai. Priedas (1). Skaityti daugiau