Šperos.lt > Vadyba > Kokybės vadyba > Kokybės vadybos konspektai
Kokybės vadybos konspektai

(17 darbai)

Harmoningos plėtros ir visuotinės kokybės vadybos koncepcijosHarmoningosios plėtros koncepcija. Harmoningosios plėtros koncepcijos esmė. Verslo chartija harmoningai plėtrai. Chartijos tikslai. Chartijoje išdėstyti harmoningosios plėtros principai. Visuotinės kokybės vadybos samprata. Visuotinės kokybės vadybos raida. Kokybė gamyboje požiūris. Visuotinės kokybės vadybos sudedamosios dalys. Tradicinės ir visuotinės kokybės vadybos nuostatų palyginimas. Mitai apie kokybę. Skaityti daugiau
Kokybės analizė ir valdymasKokybės samprata. Bendros nuorodos. Organizavimo tikslai. Veikimo sfera ir taikymo sritis. Pagrindiniai kokybės rodikliai. Terminai ir apibūdinimai. Kokybės sistemos. Standartai reglamentuojantys kokybės sistemas. Kokybės valdymo sistemos. Kompleksinė kokybės valdymo sistema. Nacionalinė kokybės programa. Kokybės sistemos reikalavimai. Kokybės sistemos principai. Kokybės sistemos struktūra. Kokybės sistemos dokumentacija. Vidinis kokybės auditas ir analizė. Terminologija. Kokybės audito tikslai. Kokybės audito metodika. Kokybės audito organizavimas ir planavimas. Kokybės audito dokumentacija. Kokybės kontrolė. Kokybės pateikimo kontrolei būdai. Gaminių atrankos kontrolės imčiai būdai. Kontrolės planas ir imties kontrolei dydis. Operatyvi kokybės charakteristika. Statistinė kokybės kontrolė pagal kiekybinius požymius. Vidutinė reikšmė ir didžiausia riba. Vidutinės aritmetinės reikšmės ir didžiausių ribų kontrolinės kortos. Broko proceso nustatymas. Statistinė kokybės kontrolė pagal alternatyvius požymius. Vieno laipsnio atrankinė kontrolė. Dviejų laipsnių atrankinė kontrolė. Nuosekli atrankinė kontrolė. Normaliojo pasiskirstymo kontrolė pagal alternatyvius požymius. Kokybės įėjimo ir išėjimo vidutiniai lygiai. Kokybė ir marketingas. Pagrindinės sąvokos. Kokybės kaina. Marketingo kokybės reikalavimai. Skaityti daugiau
Kokybės vadyba (18)Kokybės samprata. Paslaugų ir paslaugų teikimo savybės. Kokybės funkcija organizacijoje. Kokybės vadybos objektas. Juran kokybės trilogija. E. Demingas. A.V. Feigenbaumas. Organizacijos padėties kokybės srityje įvertinimas. Kokybės išlaidų analizė. Kokybės išlaidų modeliai. Ekonominiai kokybės atitikimo modeliai. Padėties rinkoje analizė. Organizacijos kokybės kultūros įvertinimas. Einamosios veiklos, susijusios su kokybe, įvertinimas. Organizacijos įvertinimas šalies ir regiono mastu. Strateginis kokybės planavimas (SKP). Kokybės politika. Kokybės tikslai. Kokybės tikslų formulavimas. Produkto kokybės pranašumo siekimas. Perkamo produkto planavimo seka. Kokybės funkcijos išskleidimo metodas. Naujo produkto kūrimo etapai. Kokybės plėtros programų planavimas. Kliūtys sėkmingai įdiegti strateginę kokybės programą. Kokybės valdymo veiksmų seka. Kokybės valdymo objektai. Kokybės matavimas, palyginimas, vertinimas, koregavimas. Savikontrolė (savivalda). Nuolatinės (chroninės) ir atsitiktinės (sporadinės) kokybės problemos. Kokybės gerinimo paralelinės struktūros (nuolatinių kokybės problemų sprendimas). Projektas po projekto metodas kokybės gerinime. Gerinimo poreikio įrodymas. Projektų nustatymas. Projektinių grupių organizavimas. Sugretinimo metodas. Sugretinimo ciklo modelis. "Benchlearning" sugretinimo modelis. Kokybės teisinis reglamentavimas Europos Sąjungoje. Naujas požiūris į techninį harmonizavimą ir standartus. Naujas požiūris į kliūčių šalinimą prekyboje ir atitikties įvertinimą. Atitiktis naujojo požiūrio direktyvoms. Teisinis kokybės reglamentavimas Lietuvoje. Tarptautiniai kokybės vadybos standartai. Kokybės vadybos sistema. Kokybės vadybos principai. KVS įforminimas dokumentais. Vadovybės atsakomybė. Išteklių valdymas. Produktų realizavimas. Matavimas, analizė, gerinimas. Kokybės audito tipai. Kokybės audito reikšmė. Kokybės audito atlikimo principai. Kokybės audito planavimas ir įgyvendinimas. Kokybės audito procesas. Kokybės audito metodologijos. Į standarto elementus orientuotas auditas. Į struktūrinius padalinius orientuotas auditas. Į veiklas orientuotas auditas. Į procesus orientuotas auditas. Kokybės vadybos principų taikymas atliekant auditą. Organizacijos procesų vertinimo klausimyno sudarymas. Vidaus auditas įvertinantis kokybės išlaidas. Procesinio požiūrio esmė. Proceso aprašymo, vaizdavimo ir analizės algoritmas. Procesų valdymas. Skaityti daugiau
Kokybės vadyba (5)Kokybės vadybos samprata, koncepcijos, raida, varomosios jėgos ir stabdžiai. Kokybės vadybos raida. Kokybės vadybos esmė. Varomosios jėgos ir stabdžiai. Turinio požiūris. Proceso požiūris. Pagrindimai visuotinės kokybės vadybos elementai principai, metodai. Visuotinės kokybės vadybos sąvoka ir jos elementai. Standartų kūrimo principai. Visuotinė kokybės sistemos integracija. Kokybės vadybos sistemos nuolatinis gerinimas. Kokybės vadybos sistemos diegimas įmonėje. Medžiagų, įrangos, produkcijos, paslaugų kokybės vertinimas. Kokybės lygio rodikliai. Kokybės lygis. Europos Sąjungos standartai. ISO 9000 serijos standarto diegimas ir galimybės. Įmonės kokybės sistemos sertifikavimas. Kokybės gerinimo metodai ir priemonės. Kokybės būreliai. Problemos apibrėžimas ir problemų sprendimo būdai. Problemos apsibrėžimas. Problemų sprendimo būdai. Skaityti daugiau
Kokybės vadyba: standartizacija, ženklinimasSąvokos. Kokybės vadybos raidos ypatumai. Kokybės vadybos guru darbai ir jų reikšmė. Europos kokybės politika. Standartiacija. Tarptautinė standartizacija. Regioninė standartizacija. Nacionalinė standartizacija. Įmonės standartizacija, pramonės standartizacija. Atitikties įvertinimas ir sertifikavimas. Kokybės vadybos sistemos. Kokybės valdymo metodai. Kokybės auditas. Vadybos sistemos sertifikavimas. Darnaus vystymosi principai. Aplinkosauginis ženklinimas. Visuotinės kokybės vadybos pagrindiniai principai. Skaityti daugiau
Kokybės vadybos istorijaEdvardsas Demingas. 14 vadovavimo punktų. Džozefas M. Džuranas. Kokybės sąnaudų teorija. Filipo B. Krosbio kokybės modelis. Armando Faigenbaumo kokybės valdymo modelis. Džeimso Haringtono nuostatos. Skaityti daugiau
Kokybės vadybos specialistaiPhilip Crosby. W. E. Deming. A. Feigenbaum. Joseph M. Juran. Skaityti daugiau
Nacionalinė kokybės programa. Kokybės vadybos metodų tobulinimasKokybės skatinimas ir priemonių kokybės gerinimui įgyvendinimas. Kokybės vadybos metodų tobulinimas ir propagavimas. Kokybės infrastruktūros vystymas. Mokymas ir kvalifikacijos kėlimas. Valdymo struktūros koordinavimas. Skaityti daugiau
Prekių ydos (defektai)Prekių ydos (defektai). Ydos yra nevienodo pobūdžio, todėl jos diferencijuojamos. Prekių kokybės gradavimas (laipsniavimas). Prekių kokybės lygmuo. Skaityti daugiau
Prekių kokybės įvertinimasPrekių kokybės įvertinimas, kokybės reikalavimai. Individualūs asmeniniai poreikiai. Produkcijos kokybės reikalavimų nomenklatūra. Ne maisto prekių vartojamųjų savybių kokybes reikalavimai. Prekių kokybės veiksniai. Skatinantys prekių kokybę veiksniai. Skaityti daugiau
Prekių kokybės įvertinimo metodai ir būdaiPrekių kokybės įvertinimo metodai ir būdai. Kokybės įvertinimas. Matavimų būdai. Prekių vidutinis bandomasis pavyzdys (vidutinis bandinys). Skaityti daugiau
Prekių kokybės valdymasPrekių kokybės valdymas. Kokybės vadybos terminai ir apibrėžimai. Kokybės reikalavimai. Kokybės politika. Kokybės planavimas. Kokybės valdymas. Kokybės užtikrinimas. Kokybės sistema. Kokybės vadyba. Kokybės vadovas. Kokybės planas. Specifikacija. Kokybės įvertinimas. Kokybės auditas. Kokybės kontrolė. Savikontrolė. Patikrinimas. Visuotinė kokybės vadyba. Kokybės sistemos. Skaityti daugiau
Socialiniai projektai ir programosProjekto apibrėžimas. Projektas. Projekto ypatumai. Projektas kaip pokyčio procesas. Projektų valdymo trūkumai. Projekto ciklas. Bendrieji projekto ciklo aspektai. Programavimas. Atitikimas remiamoms veikloms. Pridėtinė vertė. Identifikavimas. Problemų analizė. Problemų medis. Uždavinių analizė. Tikslinės grupės ir jų poreikiai. Vidaus ir išorės veiksnių analizė. Projekto identifikavimas. Formulavimas. Finansavimo etapas. Projekto paraiškos rengimas. Grupės darbas. Tikslų ir uždavinių formulavimas. Poreikio pagrindimas. Partnerystė. Projekto įgyvendinimo planas. Veiklų planas. Tikslinės grupės. Projekto pirkimų planas. Rezultatai. Rezultatai ir pasiekimai. Pasiekimų rodikliai. Rezultatų rodikliai. Projekto įgyvendinimo prielaidos ir rizikos. Rizikos valdymo strategijos. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Aplinkos analizė. Loginė matrica. Projektų įgyvendinimas. Sutarties pasirašymas. Projektų administravimas. Dokumentacijos archyvas. Mokėjimų prašymų klaidos. Biuro prekės. Mokėjimų prašymų klaidos: Biuro išlaikymas. Mokėjimų prašymų klaidos: Darbo užmokesčio sąnaudos. Mokėjimų prašymų klaidos: kelionių išlaidos. Investicinis projektas. Investicinė stadija. Išlaidų tinkamumas. Išlaidų tinkamumo taisyklės. Projekto biudžetas. Darbas iliustruotas diagramomis bei grafikais. Skaityti daugiau
Tarptautiniai standartaiKokybės vadybos sistemų pagrindai. Kokybės vadybos principai. Taikymo sritis. Kokybės vadybos sistemų pagrindai. Kokybės vadybos sistemų tikslingumas. Reikalavimai kokybės vadybos sistemoms ir produktams. Požiūris į kokybės vadybos sistemas. Procesinis požiūris. Kokybės politika ir kokybės tikslai. Aukščiausiosios vadovybės vaidmuo kokybės vadybos sistemoje. Dokumentacija. Dokumentavimo reikšmė. Kokybės vadybos sistemose naudojamų dokumentų tipai. Kokybės vadybos sistemų įvertinimas. Nuolatinis gerinimas. Statistinių metodų vaidmuo. Kokybės vadybos sistemų ir kitų vadybos sistemų dėmesio centrai. Kokybės vadybos sistemų reikalavimai. Taikymo sritis. Kokybės vadybos sistema. Vadovybės atsakomybė. Kokybės politika. Planavimas. Atsakomybė, įgaliojimai ir ryšiai. Vadovybinė vertinamoji analizė. Išteklių vadyba. Produkto realizavimas. Gamyba ir paslaugų teikimas. Skaityti daugiau
Visuotinės kokybės vadyba (19)Visuotinės kokybės esmė. Darnaus vystymo koncepcija. Visuotinės kokybės vadybos koncepcija. Kas yra kokybė? Kas yra visuotinė kokybė? Kas yra visuotinės kokybės vadyba? Visuotinės kokybės vadybos aspektai mokslinėje vadyboje. Klasikinė organizacijos teorija. Elgsenos (bihevioristinė) mokykla. Vadybos matematizavimo mokykla. Moderniausios vadybos koncepcijos ir jos sąsajos su visuotinės kokybės vadyba. Esamos praktikos ir visuotinės kokybės vadybos lyginamoji analizė. Kokybės vadybos evoliucija. Kokybės valdymas ankstyvuosiuose civilizacijos etapuose. Pramonės revoliucija – kokybės problemų sukėlėja. Statistiniai kokybės valdymo metodai. Kokybės revoliucija Japonijoje. Edwardas Demingas. Keturiolika E. Demingo principų. Kaoru Ishikawa. Josephas Juranas. Shigeo Shingo. Genichi Taguchi. Kokybės laidavimas. Kokybės kaštų vaidmuo kokybės laidavime. Visuotinės kokybės valdymas. Patikimumo inžinerija. Bedefektė gamyba. Visuotinės kokybės vadybos kilmės sąlygos. Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) "Kokybės revoliucija". Kokybės vadybos įtaka šalių ekonomikai. Kokybės vadyba pramonėje. Kokybės vadyba valstybių valdymo institucijose, sveikatos bei švietimo organizacijose. Tarptautinės ir nacionalinės kokybės vadybos rėmimo organizacijos. Europos iššūkis pasauliui. Europos kokybės politika ir programa. Europos kokybės organizacija. Kokybės vadybos plėtra Lietuvoje. Nacionalinė kokybės politika ir programa. Nacionalinė kokybės politika. Nacionalinės kokybės programos struktūra. Lietuvos kokybės vadybos asociacija. Kokybės vadybos plėtros problemos Lietuvoje. Kokybės vadybos raidos tendencijos XXI amžiuje. Vadovams keliami reikalavimai kokybės tikslams pasiekti. VKV vaidmuo strateginiame planavime. Lygiavimasis į kitų kompanijų geriausius veiklos kokybės lygmenis. Šeši sigma kokybės metodologija. Svarbiausių nacionalinių kokybės apdovanojimų modelių palyginimas. Suinteresuotų šalių klasifikacija. Suinteresuotųjų šalių poreikių patenkinimo problemos. Vartotojų patenkinimo esmė. Išorinių vartotojų patenkinimas. Išorinių vartotojų identifikavimas. Vartotojų tenkinimas. Reakcija į nusiskundimus. Vidinių vartotojų patenkinimas. Vartotojų poreikio patenkinimo matavimas. Vartotojų poreikio patenkinimo matavimas šalies mastu. Produktų kūrimo metodai. Produktai ir jų kūrimo procesai. Kokybės namas. Produkto kūrimo inžinerija. Nuolatinis tobulinimas. Kaizen nuolatinio tobulinimo metodas. Shewharto-Demingo ciklas. Kokybės kaštai. Visuotinis dalyvavimas. Žmogiškųjų išteklių vadybos esmė. Žmogiškųjų išteklių strateginis planavimas visuotinės kokybės vadyboje. Organizacijos kultūros samprata. Organizacijos klimatas ir jo santykis su organizacijos kultūra. Visuotinės kokybės vadybą įdiegusios organizacijos kultūros bruožai. Organizacijos kultūros kaitos ypatumai įgyvendinant visuotinės kokybės vadybą. Organizacijos kultūros tyrimo būdai. Darbuotojų įgaliojimų svarba. Darbuotojų įtraukimo lygiai. Dauguma kompanijų skatina darbuotojų atsakomybę, naudodamos šiuos aštuonis "atsakomybės raktus". Dviguba darbo funkcija. Komandinio darbo formos. Kokybės problemų sprendimo priemonės. Kokybės nesklandumų išaiškinimo priemonės. Problemų identifikavimo priemonės. Idėjų generavimo priemonės. Sprendimų priėmimas. Specialiosios atlyginimo už darbą sistemos kūrimo tikslai. Darbo užmokesčio dydį lemiantys veiksniai. Darbo užmokesčio formos parinkimas. Vienetinė darbo užmokesčio forma ir jos atmainos. Laikinė darbo užmokesčio forma ir jos atmainos. Darbų įvertinimo ypatybės visuotinės kokybės vadyboje (VKV). Kokybės vadybos sistemų kūrimo, įgyvendinimo ir sertifikavimo vadyba. 5-S santykis su ISO 9001:2000 standarto reikalavimais. Vidaus auditas. Audito programos įgyvendinimas. Kokybės vadybos sistemų sertifikavimas. Standartų pavyzdžiai. Visuotinės kokybės vadybos įgyvendinimo organizavimas. 5–S principų įgyvendinimo nuoseklumas. Visuotinės kokybės vadybos (VKV) įgyvendinimo principai ir funkcijos. Visuotinės kokybės vadybos (VKV) įgyvendinimo fazės. Pagrindinės visuotinės kokybės vadybos įgyvendinimo nesėkmės priežastys. 10 sąlygų įgyvendinti visuotinę kokybės vadybą (VKV). ISO 9000. Skaityti daugiau
Visuotinės kokybės vadyba (22)Požiūris į kokybę. Kokybės vadybos principai. Proceso ir produkto koncepcija. Proceso savybės. Produkto kategorijos. Procesą apibūdina tokie rodikliai. Procesinio požiūrio taikymas kokybės vadyboje. Procesinio požiūrio taikymo privalumai. Produkto koncepcija. Kokybės vadybos sistemos ir jų modeliai. Vadybos sistemų integravimas. ISO 9000:2000 standartas. Išteklių vadyba. Produkto realizavimas. Matavimas, analizė, gerinimas. Kokybės vadybos sistemos (KVS) steigimas, auditas ir sertifikavimas. Kokybės vadybos sistemos (KVS) diegimo žingsniai. Galimi sistemos įgyvendinimo sunkumai. Pagrindiniai Kokybės vadybos sistemos (KVS) dokumentai. Audito supratimas. Kokybės vadybos sistemos (KVS) sertifikavimas. Kokybės vadybos veikla. Kokybės vadybos elementai. Kokybės problemų sprendimo algoritmas. Veiklos vertinimas. Europos kokybės vadybos fondo (EKVF) tobulumo modelis. Galimybės – veiksmų blokas. Rezultatai. RADAR matrica. Skaityti daugiau
Visuotinės kokybės vadyba (3)Visuotinės kokybės vadybos esmė. Visuotinės kokybės vadybos komponentai. Pagrindinės VKV nuostatos. Išvados. Atitikties įvertinimo sistemos struktūra, svarbiausi tikslai. Atitikties įvertinimo įstatymas. Atitikties įvertinimo sistemos dalyviai. Valstybės valdymo institucijos. Nacionalinis akreditacijos biuras. Produktų sertifikavimo įstaigos. Kokybės sistemų sertifikavimo įstaigos. Fizinių asmenų sertifikavimo įstaigos. Bandymų ir kalibravimo laboratorijos. Kontrolės įstaigos. Tiekėjai. Atitikties įvertinimo sistemos tikslas. Skaityti daugiau