Šperos.lt > Vadyba > Kokybės vadyba > Kokybės vadybos namų darbai
Kokybės vadybos namų darbai

(52 darbai)

A report about "Dzūkų svetainė""Dzūkų svetainės" analizė anglų kalba. Skaityti daugiau
Bendravimo kultūra ir jos reikšmė sistemoje: "pardavėjas-pirkėjas"Įvadas. Vadyba įmonės vidaus struktūroje. Valdymo funkcijų realizavimas organizacijos veikloje. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Valdymo proceso realijos. Kliento aptarnavimo principai. Kliento sutikimas. Situacijos (poreikių) išsiaiškinimas. Poreikių patenkinimas. Grįžtamasis ryšys (išsiaiškinimas, ar klientas liko patenkintas). Parduotuvių tinklo "Sarma" veiklos analizė. Aptarnavimo lygio tikrinimas. Situacija Nr. 1. Situacijos Nr. 1 analizė. Aptarnavimo lygio tikrinimas. Situacija Nr. 2. Situacijos Nr.2 analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Besimokančios organizacijos principaiĮvadas. Darbo tikslai: išsiaiškinti pagrindinius besimokančios organizacijos principus. Mokymasis ir žinių įgijimas yra pagrindinis žinių valdymo uždavinys. Besimokanti organizacija – šiuolaikinės organizacijos modelis. Besimokančios organizacijos bruožai. Vienos pakopos (kilpos) ir dvigubos pakopos (kilpos) mokymosi procesai organizacijoje. Skaityti daugiau
Genichi TaguchiGenichi Taguchi kokybės gerinimo principai. Taguchi strategija. Organizavimo principai. Taguchi taktika. Skaityti daugiau
Gyvenimo kokybės sudedamosios dalys ir jų vertinimo ypatumaiGyvenimo kokybės sąvoka. Kriterijai - objektyvūs, subjektyvūs. Gyvenimo kokybės modelis. Gyvenimo kokybės indeksas, jo apskaičiavimas. Antrojo Europos gyvenimo kokybės tyrimo apžvalga. Skaityti daugiau
Įmonės veiklos įvertinimas pagal E.W. Demingo 14 kokybės vadybos principųĮžanga. Visuotinės kokybės samprata. E. Demingo keturiolika visuotinės kokybės principų. Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės veiklos vertinimas pagal 14 E. Demingo visuotinės kokybės principų. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės veiklos įvertinimas remiantis kokybės vadybos principaisĮvadas. Kokybės vadyba. Kokybės vadybos principai. Įmonės aprašymas. UAB "X" veiklos įvertinimas remiantis kokybės vadybos principais. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės veiklos tobulinimo planas: archyvinės paslaugosĮvadas. Darbo tikslas – sukurti verslo planą. Įmonės veiklos tobulinimui. Teorinė dalis. Komandų valdymas. Komandos bruožai. Galimos komandos problemos. Komandų valdymas. Emocinė kompetencija komandų valdyme. Emocijos. Emocinės kompetencijos svarba organizacijoje. Vadovo ir komandos narių emocinė kompetencija. Praktinė dalis. Archyvarių komandos tyrimas. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Įmonių organizavimas ir valdymas (6)Įmonių organizavimo ir valdymo dalyko namų darbas Nr.1. Įvadas. Pyragų kepimo verslo samprata. Pyragų kepimo verslo esmė. Įmonės veiklos charakteristika. Gaminami gaminiai. Reikalingos žaliavos, medžiagos, prekės ir numatomi jų tiekėjai. Reikalingi įrengimai, mašinos, prietaisai, įranga ir numatomi jų tiekėjai. Numatomi gaminių pirkėjai ir klientai. Pagrindiniai, pagalbiniai ir aptarnavimo procesai. Įmonės teisinio statuso pasirinkimas ir pagrindimas. Įmonės vadybinės struktūros projektavimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įmonių palyginimas kokybės vadybos aspektais: AB "Lietkabelis" ir "Procter&Gamble"Ab "Lietkabelis" charakteristika. AB "Lietkabelis" kokybės politika. Kokybės vadybos sistemos įdiegimas. Kokybės vadybos įrankiai ir metodai. Rezultatai, pasiekti naudojant kokybės vadybos sistemas. "Procter&Gamble" charakteristika. Rezultatai, pasiekti naudojant kokybės vadybos sistemas. Skaityti daugiau
Kepyklų analizė visuotinės kokybės vadybos (VKV) požiūriu: "Vilniaus duona" ir "Baker street"Kokybės vadybos savarankiškas grupinis darbas. Apie kepyklą "Vilniaus duona". Vartotojai ir jų segmentai. Tiekėjai. Kompetencija. Valdymo struktūra. Apie kepyklą "Baker street". Vartotojai ir jų segmentai. Tiekėjai. Kompetencijos ir pagrindiniai tikslai. "Baker Street" valdymo struktūra. Skaityti daugiau
Kokybės išlaidų valdymo ekonominis efektyvumasKokybės išlaidų samprata. Ekonominė analizė. Kokybės išlaidų valdymo ekonominis efektyvumas Išvados. Skaityti daugiau
Kokybės kaštai (4)Įvadas. Kokybės apibrėžimas. Kokybės kaštai. Kokybės kaštų klasifikacija. Išvados. Skaityti daugiau
Kokybės kontrolė spaustuvėje ir reprocentreFaktoriai lemiantys spaudinių kokybę. Technologija dar negarantuoja geros kokybės. Skaityti daugiau
Kokybės vadyba (11)Išanalizuokite, kokiu būdu standartai gali didinti produktų ir paslaugų konkurencingumą vidaus ir užsienio rinkoje. ISO 9001 - 9004 - kokybės modeliai. Normatyviniai techniniai dokumentai. Skaityti daugiau
Kokybės vadyba (12)Sertifikavimo objektai, rūšys ir problemos. Standartai. Sertifikavimas. Akreditacijos įstaigos. Akreditavimas. Atitiktis. Sertifikavimo problemos: Pirmoji. Antroji. Trečioji. Ketvirtoji. Penktoji. Skaityti daugiau
Kokybės vadyba (15)Kuriai standartu rūšiai priskiriami kokybės vadybos sistemų standartai? Kokybės sistemos diegimas. Nacionalinės kokybės programos struktūra. Skaityti daugiau
Kokybės vadyba (2)Įvadas. Kokybės vadybos kontrolės būdas ir įrankis. Pareto diagrama. Situacijos aprašymas. Atliekamų darbų duomenų registravimo kontrolinis lapelis. Duomenų apžvalga. Pareto diagramos sudarymo lentelė. Pareto diagrama atliekamų darbų defektų rūšims. Gautų rezultatų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Kokybės vadyba (23)Įvadas. Mokslinės vadybos apžvalga. Klasikinės organizacijos. Elgsenos (bihevioristinės) mokyklos. Moderniausių vadybos teorijų (D. Stoner, B.O. Brien) atstovų pagrindinės idėjos. Kokybės vadybos idėjų privalumai ir trūkumai. Išvados. Skaityti daugiau
Kokybės vadyba (3)Įvadas. Monitoringo ir matavimo prietaisų valdymas. Atitikties įvertinimo sistemos struktūra. Išvados. Skaityti daugiau