Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Kokybės vadyba>Kokybės vadybos namų darbai

Kokybės vadybos namų darbai (52 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kokybės vadyba (4)

  Įvadas. Šio darbo tikslas - išsiaiškinti kokybės apibrėžimą. Išanalizuoti, kaip jį įvardija skirdingi kokybės vadybos mokslo kūrėjai. Valteris Ševartas. Džosefas Džuranas. Armandas Faigenbaumas. Filipas B. Krosbis. Džeimso Haringtono nuostatos.
  Kokybės vadyba, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-02-21
 • Kokybės vadyba (6)

  Europos kokybės politika. ISO 9001 - 4 standartų skiriamieji požymiai. Išanalizuokite standarte plastikiniai žaislai keliamų reikalavimų struktūrą ir rodiklius.
  Kokybės vadyba, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-03-29
 • Kokybės vadyba (7)

  Lietuvos nacionalinė kokybės programa. ISO 9000 ir 14000 serijos standartų skiriamieji požymiai. Kokybės kaštų klasifikacija.
  Kokybės vadyba, namų darbas(12 puslapių)
  2006-08-18
 • Kokybės vadyba: mokslinių straipsnių apžvalga

  Mokslinių straipsnių apžvalga: Įvadas. Lietuvos pramonės politika tarptautinio konkurencingumo požiūriu; Visuotinės kokybės vadybos vaidmuo, Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą; ISO 9000 serijos standartų bei visuotinės kokybės vadybos santykio problema ir konkurencinis pranašumas; Visuotinės kokybės vadybos išmanymas ir taikymas Lietuvos įmonėse; Procesinio požiūrio taikymas kokybės vadybos sistemoje; Organizacijos strategijos optimizavimas visuotinės kokybės vadyboje. Išvados.
  Kokybės vadyba, namų darbas(10 puslapių)
  2006-04-14
 • Kokybės vadybos mini-projektas

  Firmos kokybę ir jos produktų kokybę atspindinčių rodiklių sąrašo sudarymas: UAB "VP market". VP grupės struktūra. Mažmeninė prekyba. Pasirinkto produkto vartotojui teikiamos naudos nustatymas: NOKIA N93. Keturių produktų su nacionaliniais ar tarptautiniais standartų žymenimis apibūdinimas. Keturių produktų su tarptautiniais ar nacionaliniais sertifikavimo ženklais apibūdinimas. Barzdaskutė Philips HQ7100. Kompiuterinė pelė Microsoft standard wireless optical mouse. Kolonėlės Logitech Z-2300. Klaviatūra Microsoft Natural MultiMedia Keyboard. Keturių produktų su ℮ ir з simboliais apibūdinimas.
  Kokybės vadyba, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-01-12
 • Kokybės vadybos standartų šeima

  Įvadas. ISO 9000 kokybės vadybos standartų šeimos raida. ISO 9000:2000 šeimos standartų sudėtis. Pagrindinės sąvokos ISO 9000:2000 metų kokybės vadybos šeimos standartuose. ISO 9000:2000 kokybės vadybos šeimos standartų principai. Principų palyginimas. Principų samprata. Išvados.
  Kokybės vadyba, namų darbas(14 puslapių)
  2008-04-03
 • Ligoninės maitinimo sistemos organizavimo projektas

  Įvadas. Darbo tikslas reorganizuoti ligoninės maitinimo sistemą. Ligoninės aprašymas. Esama situacija ir maitinimo sistemos. rekonstrukcijos apžvalga. Veikimo sistema. Maisto ir informacijos srautų diagrama. Užsakymo formos. Maisto produktų priėmimas – užsakymas. Maisto gaminimas. Maisto išvežiojimas. Virtuvės veikla rekonstrukcijos metu. Išvados.
  Kokybės vadyba, namų darbas(12 puslapių)
  2009-04-16
 • Mokslinių straipsnių apžvalga

  Įvadas. Besimokančios organizacijos ir organizacinės struktūros sąveika. Strateginių pramonės šakų vystymosi tendencijos Lietuvoje. Išteklių nuoma tarptautinėje prekyboje. Strateginės analizės modeliavimas strateginiame valdyme. Visuotinės kokybės vadybos vaidmuo, Lietuvai integruojantis į Europos sąjungą. Išvados.
  Kokybės vadyba, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-04-21
 • Ne maisto prekių ženklinimas

  Ne maisto prekių pakuotei naudojami plastikai, jų privalumai, tarptautinis žymėjimas. Klijų vartojamosios savybės ir kokybės rodikliai. Trikotažinių marškinėlių ženklinimas, jų dydžių sistemos. Priedai (1).
  Kokybės vadyba, namų darbas(11 puslapių)
  2010-02-25
 • Organizacijos darbuotojų supratimo apie visuotinės kokybės vadybą tyrimas

  Įvadas. Teorinė dalis. Visuotinės kokybės vadyba. Darbuotojų svarba kokybės valdymui. Įmonės veiklos visuotinės kokybės vadybos atžvilgiu tyrimas. Praktinė dalis. Trumpas įmonės aprašymas. Tyrimo eiga ir rezultatai. Išvados. Priedas (1).
  Kokybės vadyba, namų darbas(14 puslapių)
  2008-03-05
 • Organizacijos įvaizdis: prekybos centras UAB "Senukai"

  Prekės/paslaugos įvaizdis visuomenėje. Vartotojo įvaizdis. Vidinis įvaizdis. Vadovo įvaizdis. Dirbančiųjų įvaizdis. Vizualinis įvaizdis. SSGG analizė. Išvados.
  Kokybės vadyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2012-02-23
 • Organizacijos kultūros formavimas įmonėje: transporto ir logistikos paslaugų teikimas

  Įvadas. Tikslas – ištirti pasirinktos įmonės organizacijos kultūros formavimąsi. Šiam darbo tikslui įgyvendinti keliami šie uždaviniai. Teorinė dalis. Organizacijos kultūros samprata. Organizacijos kultūros tipai. Organizacijos kultūros funkcijos ir formavimasis. Praktinė dalis. Įmonės X veiklos apžvalga. Įmonės X kultūra. Privalumų ir trūkumų analizė. Išvados.
  Kokybės vadyba, namų darbas(12 puslapių)
  2010-10-08
 • Pagrindiniai ISO 9000 grupės standartai. Kokybės vadybos principai

  Įvadas. Pagrindiniai ISO 9000 grupės standartai. Kokybės vadybos principai. Standartizacijos departamentas. Jo uždaviniai. Išvados.
  Kokybės vadyba, namų darbas(10 puslapių)
  2006-12-13
 • Paslaugų kokybės tyrimas: Kauno regiono turizmo informacijos centras (TIC), sporto klubas "Akvaera" ir sveikatingumo konsultacijos "Top gym"

  Įvadas. Nagrinėjamų įmonių veiklos aprašymas. Kauno turizmo informacijos centras. Jonavos sporto klubas "Akvaera". Sveikatingumo konsultacijos "Top gym". Tyrimo tikslas, uždaviniai ir tyrimo metodologija. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Kauno turizmo informacijos centro tyrimų rezultatai ir jų aptarimas. Servqual metodas. Personalo etiško bendravimo tyrimo metodas. Jonavos sporto klubo "Akvaera" tyrimų rezultatai ir jų aptarimas. Servqual metodas. Personalo etiško bendravimo tyrimo metodas. Sveikatingumo konsultacijos "Top gym" tyrimų rezultatai ir jų aptarimas. Servqual metodas. Personalo etiško bendravimo tyrimo metodas. Paslaugų kokybės palyginimas Kauno turizmo informacinio centro, sporto klubo "Akvaera" ir sveikatingumo konsultacijos "Top gym". Kauno turizmo informacijos centro, sporto klubo "Akvaera" ir sveikatingumo konsultacijos "Top gym" palyginimas personalo etiško bendravimo tyrimo metodu. Priedai (6).
  Kokybės vadyba, namų darbas(49 puslapiai)
  2008-12-02
 • Personalo kokybės vadyba

  Įvadas. Problema: nekvalifikuoti darbuotojai, darbuotojų apmokymas, kvalifikuoti darbuotojai. Problemos priežasčių nustatymas. Srauto diagrama. Pareto diagrama. Priežasčių ir pasekmių diagrama. Proto šturmo metodas. Problemos sprendimas. Išvados.
  Kokybės vadyba, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-01-25
 • Prekių kokybės vadyba

  Perspėjamoji informacija (sutartiniai ženklinimai). Pateikti 7 simbolius ir juos paaiškinti. Įprastinis ir lengvatinis prekių kilmės šalies nustatymas, jo reikšmė. Gaminio standarto struktūra ir turinys. Pateikti gaminio standarto skyriaus "Techniniai reikalavimai" turinį, šio standarto žymenis, projekto rengėją. Tarptautinė elektrotechnikos komisija (IEC), Tarptautinė Maisto Kodekso komisija (CAC); jų vaidmuo, funkcijos. Europos regiono standartizacijos organizacijos. Prekių sandėlių ūkis, jo klasifikavimas. Prekių netektis.
  Kokybės vadyba, namų darbas(12 puslapių)
  2007-11-30
 • Prekių kokybės vadyba (2)

  Tarptautinės, regioninės organizacijos. Maisto prekių vartojamosios savybės. Prekės ženklo registravimo procedūra Lietuvoje. Prekių kokybės įvertinimo metodai ir būdai.
  Kokybės vadyba, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-10-28
 • Prekių kokybės vadyba (3)

  Nacionalinis akreditacijos biuras, jo funkcijos. Alkoholinių gėrimų pakuotės ženklinimas. Banderolių klijavimo taisyklės. Atvejai kai ženklinti nereikalaujama. Drabužių estetinės savybės. Drabužiams keliamų reikalavimų apibūdinimas. Brūkšnio kodo 4479017990197 patikra.
  Kokybės vadyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-10-09
 • Prekių kokybės vadyba (4)

  Prekių kokybės namų darbo klausimai. 3 variantas. Tarptautinės, regioninės organizacijos. Tarptautinė elektrotechnikos komisisja (IEC). Tarptautinė standartizacijos organizacija (ISO). Tarptautinė maisto kodekso komisija (CAC). Tarptautinės teisinės metrologijos organizacija (OIML). Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga (ITU). Regioninės organizacijos. Europos standartizacijos komitetas (CEN). Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetas (CENELEC). Maisto prekių vartojamosios savybės. Europos telekomunikacijų standartų institutas (ETSI). Prekių ženklo registravimo procedūra Lietuvoje. Prekių kokybės įvertinimo metodai ir būdai. Paaiškinkite kaip nustatoma parfumerijos prekių kokybė. Paaiškinkite kaip nustatoma parfumerijos prekių kokybė.
  Kokybės vadyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2012-02-23
 • Prekių kokybės vadyba (5)

  Prekių kokybės namų darbas ir egzamino klausimai. 2 variantas. Lietuvos standartizacijos departamento uždaviniai, funkcijos, teisės. Apskaičiuokite 200 g. Pieno energinę vertę, jei piene yra 3% baltymų, 2,5% riebalų, 5% angliavandenių. Pieno įsisavinimo laipsnis 98%. Tekstilės gaminių priežiūra, jų ženklai. Skalbimo grupė. Balinimo grupė. Mechaninio džiovinimo grupė. Cheminio valymo grupė. Lyginimo grupė. Tauriųjų metalų prabos sąvoka, prabų sistemos. Tauriųjų metalų dirbinių prabavimas lietuvoje, naudojamos prabos.
  Kokybės vadyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2011-10-21
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
Puslapyje rodyti po