Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Kokybės vadyba>Kokybės vadybos pristatymai

Kokybės vadybos pristatymai (19 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Europos kokybės vadybos fondas

  PowerPoint pristatymas. Europos kokybės vadybos fondas (EKVF). Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modelis. Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modelis. Orientacija į klientą. Orientavimasis į rezultatus. Darbuotojų įtraukimas. Procesinis požiūris. Personalo lavinimas ir įtraukimas. Nuolatinis mokymasis, inovacijos ir tobulėjimas. Partnerystės vystymas. Visuomeniniai rezultatai.
  Kokybės vadyba, pristatymas(14 skaidrių)
  2010-01-14
 • Europos saugos ir produkto kokybės ženklai, žymėjimas ant pakuotės ir prekių

  PowerPoint pristatymas. Problema. Tikslas. Uždaviniai. Objektas. Tyrimo metodai. "Naujo požiūrio" direktyvos. Europos Sąjungos (ES) produktų saugos ženklas CE. CE ženklas yra privalomas ir turi būti pažymėtas ant bet kurio gaminio, prieš jį pateikiant į rinką ar panaudojant. CE ženklu ženklinami gaminiai. Asmenys, atsakingi už žymėjimą CE ženklu. Europos Sąjungos (ES) gaminių kokybės ženklas Key Mark. Išvados.
  Kokybės vadyba, pristatymas(22 skaidrės)
  2008-03-26
 • Gamybos kokybės kontrolės organizavimas (2)

  PowerPoint pristatymas. Tikslai. Uždaviniai. Kokybės kontrolė. Yra 5 pagrindiniai požiūriai į kokybę. Kokybės vadybos veikla. Kokybės sistemų svarba. Visuotinė kokybė. Visuotinės kokybės vadyba. Visuotinės kokybės vadybos įgyvendinimo etapai. Vadovams keliami reikalavimai kokybės tikslams pasiekti. Vadovai kokybę puoselėja šiais būdais. Išvados.
  Kokybės vadyba, pristatymas(11 skaidrių)
  2006-11-15
 • Kiek kainuoja kokybė?

  PowerPoint pristatymas. Patikimos kaštų informacijos svarba. Kokybės kaštai. Atitikties kaštai. Blogos kokybės požymiai. Neatitikties kaštai. Kokybės kaštų kreivės. Kaštų matavimo principai. Kokybės kaina versle. Priežastingumo analizė ir nuostolių tikrosios priežasties šalinimas yra vienintelis būdas kokybei pasiekti. Kokybę sąlygojantys veiksniai. Ar atsakymas į problemą yra toks pats kaip ir problemos sprendimas? Kokybės kaina klientui. Veiksniai, įtakojantys kokybę klientų atžvilgiu. Nuosavybės kaštai. Išvados. Pabaigai... Prielaidos. Du būdai pelno padidinimui. Klausimas.
  Kokybės vadyba, pristatymas(21 skaidrė)
  2006-05-19
 • Kokybės kaštai (3)

  PowerPoint pristatymas. Temos studijų tikslas. Kokybės kaštų klasifikacija. Valdymo kaštų klasifikacija. Prevencinių kaštų klasifikacija. Vartotojų įvertinimas. Produkto ar paslaugos dizainas. Tiekimų analizė. Gamyba. Žmogiškieji ištekliai. Informacinės sistemos. Kokybės administravimas. Įvertinimo kaštų klasifikacija. Tiekėjų vertinimo kaštai. Gamyba. Išoriniai įvertinimo kaštai. Testavimo ir tikrinimo duomenų peržiūra. Gamybos aptarnavimo funkcijų tikrinimas. Informacinė sistema. Nesėkmės kaštai. Vidinių nuostolių kaštai. Vartotojo reikalavimai. Produkto ar paslaugos dizaino nesėkmės kaštai. Įsigijimo nesėkmės kaštai. Dizainas. Gamyba - sugedusių įrengimų taisymo kaštai. Finansų valdymas. Visa organizacija. Informacinė sistema. Žmogiškieji ištekliai. Išoriniai nesėkmės kaštai. Klausimai kartojimui.
  Kokybės vadyba, pristatymas(32 skaidrės)
  2007-12-12
 • Kokybės vadyba (22)

  PowerPoint pristatymas. Tikslai. Terminai. Kokybė. Kokybės vadyba. Kokybės valdymas. Kokybės užtikrinimas. Kokybės vadybos sistema. Kokybės vadybos (KV) sistemos dokumentavimas. Kokybės politika. Kokybės rodiklis. Kokybės kontrolė. Defektas. Paslauga. Tiekėjas. Klientas. Kokybės sistema. Tradicinė vadyba ir Visuotinė kokybės vadyba (VKV). Vadybos pagrindiniai principai. Visuotinė kokybės vadyba. Visuotinės kokybės vadybos (VKV) komponentai. 3 esminės nuostatos. Išvados. 5 pagrindiniai principai. Išvados. 10 vadybos priemonių. Išvados. E. Demingo nuostatos. Lietuvos kokybės sistema. Lietuvos kokybės sistema (4).
  Kokybės vadyba, pristatymas(34 skaidrės)
  2010-05-02
 • Kokybės vadyba pagal A.V. Feigenbaum

  PowerPoint pristatymas. Armand Vallin Feigenbaum (4). J. Juranas sąnaudos skirsto. A. Feigenbaumas pažymejo, kad visi padaliniai turi. A. Feigenbaumo kokybės vadybos bruožai. Pirmasis bruožas . Antrasis bruožas. Trečiasis bruožas. Ketvirtasis bruožas. Penktasis bruožas. Šeštasis bruožas. Visuotinės kokybės vadybos (VKV) principų ir A. Feigenbaumo idėjų palyginimas. Išvados.
  Kokybės vadyba, pristatymas(15 skaidrių)
  2009-10-13
 • Kokybės valdymas

  PowerPoint pristatymas. Kokybės valdymas. Visuotinė kokybės sistema. Svarbūs trys fundamentalūs elementai. Taipogi reikia paminėti penkis pagrindinius principus užtikrinančius kokybės valdymo sistemos sukūrimą. Bei paminint 10 metodų, kaip šią vadybos sistemą realizuoti. Vadybos sistemos dokumentų struktūra. Techniniai reikalavimai.
  Kokybės vadyba, pristatymas(10 skaidrių)
  2006-12-14
 • Organizacijos, vadovai, vadovavimas

  PowerPoint pristatymas. Vadybos samprata. Vadybos objektas. Vadybos turinys. Pagrindiniai organizacijos bruožai. Organizacijos paskirtis. Sudėtinės sėkmės dalys. Vadovo vaidmenų suskirstymas pagal Mintzbergą. Vadovo ir verslininko panašumai bei skirtumai. Rezultatyvumas ir našumas. Sisteminis požiūris.
  Kokybės vadyba, pristatymas(17 skaidrių)
  2008-03-26
 • Prekių kokybės įvertinimo metodai ir trūkumai

  Prekių kokybės įvertinimo metodai ir būdai. Pagal informacijos gavimo būdą kokybės įvertinimo metodai skirstomi. Matavimams atlikti reikalinga įranga, prietaisai, įvairios medžiagos. Matavimų būdai. Fizikiniai–mechaniniai. Biologiniai. Cheminiai. Biocheminiai. Technologiniai. Skaičiavimų. Registracinis. Statistinis. Sociologinis. Ekspertai. Prekių ekspertizei atlikti sudaroma komisija iš dviejų grupių. Prekių vidutinis bandinys. Kokybės kontrolė. Kokybės kontrolė vykdoma. Kontrolės lygmenys. Pagal apimtį kontrolė gali būti. Pagal vykdymo vietą kontrolė gali būti atliekama. Pagal kontrolės objekto panaudojimo galimybes kontrolė gali būti. Pagal kontrolės proceso pobūdį kontrolė gali būti. Valstybinės institucijos atliekančios kontrolės funkcijas. Prekių yda. Rūšis – prekės kokybės matas. Dvi rūšies nustatymo sistemos. Keletas netekties rūšių. Priežastys. Priemonės, padedančios mažinti natūralią prekių netektį. Natūralią netektį atlygina įmonės savininkas savo lėšomis.
  Kokybės vadyba, pristatymas(27 skaidrės)
  2008-04-16
 • Regioninė standartizacija

  PowerPoint pristatymas. Regioninė standartizacija. Regioniniai (Europos) standartai. Europos standartų rengimas. Europos standartizacijos komitetas. CEN, CENELEC ir etsi sąnaudos. CEN, CENELEC ir ETSI pajamos. Europos standarto rengimo etapai. Europos standartų reikšmė. Lietuva ir europos standartai.
  Kokybės vadyba, pristatymas(9 skaidrės)
  2010-05-10
 • Valstybės kokybės politika

  Nacionalinės kokybės politikos pagrindiniai tikslai. Priemonės, kuriomis siekiama išvardytų tikslų. Šeši nacionalinės kokybės politikos įgyvendinimo principai. ISO serijos standartai. ISO 9000 serijos standartų reikalavimai. ISO standartų taikymas Lietuvoje. ISO standartų principai. Lietuvos kokybės vadybos asociacija. LKVA pagrindiniai uždaviniai. Kompanijų naudojančių kokybės vadybos sistemas. Aplinkos apsaugos kokybės vadybos sistemų naudojimas. Kokybės vadybos plėtros problemos Lietuvoje. Išvados.
  Kokybės vadyba, pristatymas(29 skaidrės)
  2006-01-11
 • Viljamas Edvardas Demingas (3)

  PowerPoint pristatymas. W. Edwards Deming trumpa biografija. Daktaro Deming mokymas. Gilių Žinių Teorija – bendradarbiavimo skatinimas. Daktaro Deming mintys. Kuo garsus daktaras William Edwards Deming? W. E. Deming medalis. 14 Williams Edwards Deming principų. Žymiausios knygos. W. E. Deming principai. Visuotinės kokybės vadybos (VKV) principai.
  Kokybės vadyba, pristatymas(13 skaidrių)
  2009-06-05
 • Viljamas Edvardas Demingas (4)

  PowerPoint pristatymas. Viljamas Edvardas Demingas (William Edwards Deming). W.E. Deming biografija. W.E. Deming kokybės apibrėžimas. Didelį vaidmenį kokybės vadybos plėtroje suvaidino E. Deming Japonijoje. W.E. Deming Japonijoje buvo pripažintas geriausiu konsultantu. W.E. Deming nuopelnas. Gilių žinių teorija. W.E. Deming ciklas (PATV). 7 vadybos trūkumai (2). 14 Demingo principų (3).
  Kokybės vadyba, pristatymas(13 skaidrių)
  2009-11-19
 • Visuotinė kokybės vadyba viešajame sektoriuje

  PowerPoint pristatymas. Visuotinė kokybės vadyba. Visuotinė kokybės vadyba kaip idėjų visuma. VKV principai viešajame sektoriuje. ISO standartų diegimas yra VKV įgyvendinimo integrali dalis. Nuolatinis organizacijos narių mokymas. Pasipriešinimo VKV principų įgyvendinimui priežastys.
  Kokybės vadyba, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-11-22
 • Visuotinė kokybės vadyba. Standartai. Dokumentacija

  PawerPoint pristatymas. Įvadas. Visuotinės kokybės vadybos esmė. Dešimt priemonių (metodų) nubrėžia sistemos realizavimo būdus. Visuotinės kokybės vadybos standartai. Standartų privalumai. Kodėl įmonės diegia ISO 9001 kokybės sistemas? Sertifikavimo etapai. Visuotinės kokybės vadybos dokumentacija. Reikalavimai dokumentacijai. Išvados.
  Kokybės vadyba, pristatymas(12 skaidrių)
  2009-01-29
 • Visuotinės kokybės vadybos komponentai

  PowerPoint pristatymas. Visuotinės kokybės vadybos komponentai. Trys esminės nuostatos. Penki VKV principai. Dešimt vadybos priemonių. Kokybės vadybos evoliucija. Tokia vadyba pagrįsta dviem pagrindiniais principais.
  Kokybės vadyba, pristatymas(12 skaidrių)
  2006-12-13
 • Visuotinės kokybės vadybos komponentai (2)

  PowerPoint pristatymas. VKV komponentai. Trys esminės nuostatos. Penki VKV principai. Dešimt vadybos priemonių. Vartotojo tenkinimo strategija. Kas yra vartotojai? Vartotojų patenkinimo esmė. Išoriniai vartotojai. Vartotojas kaip ekonominis elementas. Patenkintas vartotojas. Nepatenkintas vartotojas. 42-iejų taisyklė. 1/5 taisyklė. Vidiniai vartotojai.
  Kokybės vadyba, pristatymas(16 skaidrių)
  2007-05-25
 • Visuotinės kokybės valdymo teorijos esmė

  PowerPoint pristatymas. Tikslas. Uždaviniai. Kokybės valdymo specialistai Dž. Džuranas bei F. Krosbis. Trys fundamentalūs elementai. Penki pagrindiniai principai, kurie užtikrina kokybės valdymo sistemos sukūrimą. Dešimt metodų, kurie nubrėžia sistemos realizavimo būdus. Išvados.
  Kokybės vadyba, pristatymas(9 skaidrės)
  2007-10-02