Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Kokybės vadyba

Kokybės vadyba (297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Viljamas Edvardas Demingas (4)

  PowerPoint pristatymas. Viljamas Edvardas Demingas (William Edwards Deming). W.E. Deming biografija. W.E. Deming kokybės apibrėžimas. Didelį vaidmenį kokybės vadybos plėtroje suvaidino E. Deming Japonijoje. W.E. Deming Japonijoje buvo pripažintas geriausiu konsultantu. W.E. Deming nuopelnas. Gilių žinių teorija. W.E. Deming ciklas (PATV). 7 vadybos trūkumai (2). 14 Demingo principų (3).
  Kokybės vadyba, pristatymas(13 skaidrių)
  2009-11-19
 • Visuotinė kokybė

  Įvadas. Visuotinės kokybės vadybos raida ir samprata. ISO 90001 kokybės sistemų principai. Tarptautiniai komerciniai matų vienetai. Išvados.
  Kokybės vadyba, namų darbas(12 puslapių)
  2006-11-08
 • Visuotinė kokybė (3)

  ISO 9000 kokybės vadybos principai. Visuotinės kokybės vadybos samprata. ISO 9000 taikymas Lietuvoje. ISO – 9001-9004- kokybės užtikrinimo modeliai. ISO 14000 serija. ISO 9000 serija. Lietuvos nacionalinė kokybės programa. Lietuvos standartizacijos departamentas. ISO 9000 ir ISO 14000 sistemų sertifikavimas. Kokybės politika. Lietuvos nacionaline kokybes programa. Europos kokybes politika. Penki VKV principai. Dešimt vadybos priemonių. Lietuvos nacionalinė kokybės programa. ISO 9000 ir 14000 serijos standartų skiriamieji požymiai. Įvertinti parduotuvės paslaugų kokybę pagal 5 balų skalę atsižvelgdami į vertinimo kriterijus. Kokie kriterijai reikšmingiausi?
  Kokybės vadyba, špera(9 puslapiai)
  2006-12-30
 • Visuotinė kokybės vadyba organizacijos viduje ir jos kaštai

  Įvadas. Visuotinės kokybės vadyba. Kultūros sistema. Techninė sistema. Valdymo sistema. Laiko normavimas. Pasitikėjimas. Baimė. Kaštai. Išvados.
  Kokybės vadyba, referatas(14 puslapių)
  2006-10-03
 • Visuotinė kokybės vadyba viešajame sektoriuje

  PowerPoint pristatymas. Visuotinė kokybės vadyba. Visuotinė kokybės vadyba kaip idėjų visuma. VKV principai viešajame sektoriuje. ISO standartų diegimas yra VKV įgyvendinimo integrali dalis. Nuolatinis organizacijos narių mokymas. Pasipriešinimo VKV principų įgyvendinimui priežastys.
  Kokybės vadyba, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-11-22
 • Visuotinė kokybės vadyba. Standartai. Dokumentacija

  PawerPoint pristatymas. Įvadas. Visuotinės kokybės vadybos esmė. Dešimt priemonių (metodų) nubrėžia sistemos realizavimo būdus. Visuotinės kokybės vadybos standartai. Standartų privalumai. Kodėl įmonės diegia ISO 9001 kokybės sistemas? Sertifikavimo etapai. Visuotinės kokybės vadybos dokumentacija. Reikalavimai dokumentacijai. Išvados.
  Kokybės vadyba, pristatymas(12 skaidrių)
  2009-01-29
 • Visuotinės kokybės ir darnaus vystymosi koncepcija

  Įvadas. Tikslas: išnagrinėti visuotinės kokybės ir darnaus vystymosi koncepcijos esmę. Visuotinės kokybės vadybos ir darnaus vystymosi esmė. Visuotinos kokybės vadybos koncepcija. Darnaus vystymosi raida. Dviejų dimensijų darnumas. Trijų dimensijų darnumas. Keturių dimensijų darnumas. darnaus vystymosi samprata ir tikslai. Darnaus vystymosi vertinimo galimybės ir problemos. Darnų vystymąsi skatinančios priemonės. Nacionalinis darnus vystymasis Lietuvoje. Išvados.
  Kokybės vadyba, referatas(20 puslapių)
  2010-01-14
 • Visuotinės kokybės vadyba

  Įvadas. Kokybės reikšmė įmonei. Kokybės įvertinimas ir įteisinimas. Kodėl reikia siekti kokybės standartų? Kaip pasiekti kokybę? Išvados.
  Kokybės vadyba, referatas(14 puslapių)
  2005-11-05
 • Visuotinės kokybės vadyba (10)

  Įvadinė dalis. Edvardsas Demingas. Džosefas Džuranas. Filipas B. Krosbis. Džeimsas Haringtonas. Kaoru – Išikava.
  Kokybės vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2006-10-09
 • Visuotinės kokybės vadyba (11)

  Visuotinės kokybės vadyba. Visuotinės kokybės vaidmuo strateginiame planavime. Suinteresuotųjų šalių poreikių patenkinimas. Nuolatinis tobulinimas. Visuotinas dalyvavimas. Visuotinės kokybės vadybos įgyvendinimo organizavimas.
  Kokybės vadyba, analizė(18 puslapių)
  2006-10-31
 • Visuotinės kokybės vadyba (12)

  Visuotinės kokybės vadybos esmė. Kokia yra darniosios plėtros koncepcijos reikšmė versle? Kokiais požiūriais vertiname kokybę? Kaip jūs suprantate visuotinės kokybės esmę? Išvardinkite visuotinės kokybės vadybos sudedamąsias dalis. Ar reikia gerinti labai gerai veikiančios įmonės veiklą? Kurie F. Tayloro mokslinės vadybos teiginiai laikytini visuotinės kokybės vadybos (VKV) užuomazgomis, o kurie neigiamai veikia kokybę? Koks F.ir L. Gilbrethų indėlis į darbo kokybės gerinimą? Kokius žinote teigiamus ir neigiamus visuotinės kokybės vadybos (VKV) H. Fordo požiūriu gamybos vadybos sistemos veiksnius? Koks Ganto indėlis į kokybės vadybą? Kurias Fayolio vadybos nuostatas aptinkame visuotinės kokybės vadyboje (VKV)? Kuri klasikinės vadybos mokyklos atstovė pagrindė komandinio darbo naudą? Ar galima aptikti visuotinės kokybės vadybos (VKV) užuomazgų M. Weberio vadybos principuose? Apibūdinkite elgsenos (biheivioristinės) vadybos mokyklos vaidmenį kelyje į visuotinę kokybės vadybą (VKV). Koks vadybos matematizavimo mokyklos santykis su visuotinės kokybės vadyba? Išryškinkite moderniausių vadybos koncepcijų (sisteminio požiūrio, situacinio požiūrio, dinamiškų santykių požiūrio) sąsajas su visuotine kokybės vadyba (VKV). Kuo skiriasi organizacijų perprojektavimas nuo visuotinės kokybės vadybos (VKV)? Kaip nustatyti ar organizacija vadovaujasi visuotinės kokybės vadybos (VKV) metodologija? Kokybės vadybos evoliucija. Kokį vaidmenį vaidino kokybės siekimas kintant civilizacijoms? Ar buvo siekiama kokybės pirmykštėje bendruomeninėje santvarkoje? Kada organizaciniu požiūriu buvo lengviau pasiekti gerą kokybę-pirmykštėje bendruomeninėje visuomenėje ar šiuo metu? Kokių šiuolaikinių kokybės vadybos metodų randame senovės Kinijoje? Ką davė žmonijai pramonės revoliucija darbo našumo ir kokybės požiūriu? Kuo vertingas ir kuo žalingas aukštas darbo pasidalijimo lygis? Pateikite pvz. apie teigiamą kokybės vadybos poveikį šalių ekonomikos raidai. Kaip pasikeičia valstybių valdymo institucijų veikla, įgyvendinus visuotinės kokybės vadybą (VKV)? Kokią kitų šalių patirtį įgyvendinant kokybės vadybą švietimo sistemoje reikėtų pritaikyti Lietuvoje? Koks produktų kokybės lygis Europos Sąjungoje (ES), palyginti su kitų žemynų šalimis? Kokios žymiausios kokybės vadybos propagavimo organizacijos Europos Sąjungoje (ES)? Kas yra Europos Sąjungos (ES) kokybės platforma? Kokia yra Europos kokybės vadybos fondo misija? Kokios yra Europos kokybės vadybos fondo veiklos kryptys? Kokia yra Europos kokybės organizacijos misija ir veiklos kryptys? Kokiomis idėjomis pagrįsta Europos kokybės vizija? Kokiomis aplinkybėmis atsirado tikslios kokybės kontrolės būtinybė? Kada kokybės kontrolė priartėjo prie kokybės valdymo? Kas tai paskatino? Kuo pasižymi statistiniai kokybės valdymo metodai? Kokie pagrindiniai E. Demingo kokybės vadybos principai? Koks K. Ishikawos indėlis į kokybės vadybos plėtrą? Kuo skiriasi Jurano metodologija nuo Demingo? Kuo žymus Sh. Shingo? Kurioje produkto gyvavimo ciklo dalyje kokybės vadybos klausimus sprendė G. Taguchi? Pagrindiniai kokybės laidavimo būdai. Patikimumo inžinerijos esmė. Bedefektės gamybos bruožai. Koks P. Crosby idėjų ryšys su ekonomika? Kuo svarbios J. Haringtono rekomendacijos? Kokią įtaką kokybės vadyba turės XXI amžiuje? Kokie pagrindiniai kokybės vadybos raidos bruožai XXI amžiuje? Visuotinės vadybos vaidmuo strateginiame planavime. Kurios vadovavimo rūšys geriausiai tinka visuotinės kokybės vadyboje? Kas yra lyderis? Kada juo tampama? Kokiais būdais vadovai turėtų puoselėti kokybę? Suformuluokite fakulteto, kuriame studijuojame, misiją. Suformuluokite fakulteto, kuriame studijuojate, viziją. Kas yra politika ir principai, kuriais vadovaujantis plėtojamas verslas? Kaip verslo politiką paskleisti visiems padaliniams ir atskiram asmeniui? Kodėl verslo strateginis planavimas ir strateginis kokybės planavimas privalo būti sinonimai? Kokius žinote organizacijos kokybės strateginių siekių lygmenis? Proceso planavimas ir objekto apibūdinimas. Vidinės informacijos rinkimas ir analizė. Išorinės informacijos rinkimas ir analizė. Objekto veiklos tobulinimas. Nepaliaujamas tobulinimas. Kodėl konkurencijos sąlygomis kompanijos dalijasi geriausia savo patirtimi? Kokia yra šeši sigma koncepcijos esmė? Su kuriuo visuotinės kokybės vadybos kūrėju susijęs Japonijos kokybės apdovanojimas ir kodėl? Demingo prizo modelis apima 10 kriterijų, pagal kuriuos vertinama kompanijos. Kaip organizuojami Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Malcolm Baldrige Nacionalinio kokybės apdovanojimo konkursai? Kas įteikia apdovanojimus? Koks Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) kokybės apdovanojimų paplitimas šalies mastu? Kokiais kriterijais pagrįstas Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modelis? Išryškinkite Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modelio paskirtį. Kokia jo nauda jį naudojančiai organizacijai? Išsiaiškinkite organizacijos veiklos tobulinimo mechanizmą, vartojant Europos kokybės vadybos fondo tobulinimo modelį. Kuo skiriasi Demingo prizo, Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Malcolm Baldrige Nacionalinio kokybės apdovanojimo ir Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modeliai? Suinteresuotojų šalių poreikių patenkinimas. Kas gali būti organizacijos suinteresuotoji šalis? Paaiškinkite atskirų suinteresuotųjų šalių poreikius ir lūkesčius, adresuotus organizacijai. Kaip galėtumėte apibrėžti suinteresuotosios šalies sąvoką? Kokios yra tiesiogiai ir netiesiogiai suinteresuotosios šalys? Paaiškinkite, ar sunku geriausiu būdu patenkinti visų suinteresuotųjų šalių poreikius? Ar iškyla sunkumų tai padaryti? Jeigu taip, kokie tai sunkumai? Kokių pagrindinių tikslų, susijusių su vartotojų poreikių patenkinimu, siekia kiekvienas verslininkas? Apibrėžkite pagrindinius vartotojų tipus, su kuriais susiduria organizacija. Paaiškinkite vartotojų lūkesčius patenkinimo produktais schemą. Kokiu atveju pagal šią schemą vartotojai bus patenkinti, nepatenkinti ir labai patenkinti? Kaip identifikuoti išorinius vartotojus? Pagal kuriuos požymius segmentuojami vartotojai? Kaip elgtis su nepatenkintais vartotojais? Kokią žalą gali padaryti nepatenkinti vartotojai? Kokie yra vartotojų patenkinimo tyrimo metodai? Kokius žinote vartotojų patenkinimo tyrimo modelius šalies mastu? Produkto kūrimo metodai. Kokios yra svarbiausios produktų kategorijos? Kuo skiriasi intelektiniai produktai nuo kitų kategorijų produktų? Paaiškinkite, kuo vertingas kokybės funkcijos išskleidimo metodas. Iš ko susideda kokybės funkcijos išskleidimo matricų sistema? Kas yra kokybės namas?Kokia vartotojų poreikių ir naudos matricos funkcija? Kokie duomenys pateikiami planavimo matricoje? Kas įvyktų, jeigu produkto kūrimo procese nebūtų techninės koreliacijos matricos? Paaiškinkite santykių matricos svarbą. Kurioje matricoje ir kaip pateikti duomenys parodo, ar kuriamasis produktas bus konkurencingas?Kokie elementai, G. Taguchi nuomone, sudaro kokybės inžineriją? Apibūdinkite sistemos dizaino, parametrų dizaino ir tolerancijų dizaino turinį. Kas yra nominali parametro reikšmė ir tolerancijos? Kuo skiriasi tradicinė parametro atitikimo specifikacijoms nuostolio funkcija nuo Taguchi praradimų funkcijos? Kodėl kompanijos Sony praktikoje ekonomiškesnė ši paradoksali situacija: ekonomiškai apsimoka, kad kai kurie nekokybiški televizoriai patektų vartotojui, negu kad nė vienas nekokybiškas televizorius vartotojui nepatektų? Nuolatinis tobulinimas. Ar būtina darbą nuolat tobulinti, jeigu verslas sekasi labai gerai? Kuo skiriasi Japonijoje išplėtotas Kaizen nuolatinio tobulinimo metodas nuo inovacijų? Kokie Kaizen nuolatinio tobulinimo filosofijos privalumai, palyginti su inovacijomis? Kokie yra Shewharto-Demingo ciklo žingsniai? Kuo pasireiškia proceso valdymas kaip tobulinimo procesas? Kaip paaiškintumėte proceso silpnumo sąvoką? Kas yra reaktyvinis tobulinimas? Išvardinkite reaktyvinio tobulinimo žingsnius. Kurią iš daugelio kokybės problemų reikia išspręsti pirmiausia? Kokia rodiklių rūšis naudojama procesų valdymo atveju? Kokie rodikliai naudojami reaktyvinio tobulinimo atveju? Koks proaktyvinio tobulinimo ir strategijų kūrimo santykis? Kokie rodikliai naudojami proaktyvinio tobulinimo metodologijoje? Koks intuicijos vaidmuo sprendžiant proaktyvinio tobulinimo problemas? Kokie duomenų rinkimo metodai rekomenduojami proaktyviniame tobulinime? Palyginkite kiekybinių ir kokybinių duomenų privalumus ir trūkumus. Kuo pranašesni Kawakita principai, palyginti su tradiciniais rinkos tyrimo metodais? Ar daug vartotojų reikia aplankyti norint gauti duomenų proaktyviniam tobulinimui? Kokį vaidmenį galėtų atlikti diktofonai renkant iš vartotojų duomenis, kurie paskui bus panaudoti reaktyviniam tobulinimui? Kas yra "žuvų akvariumo" principas? Kokia jo esmė Kokių kategorijų vartotojai paprastai lankomi norint gauti duomenų proaktyviniam tobulinimui?
  Kokybės vadyba, špera(19 puslapių)
  2006-11-10
 • Visuotinės kokybės vadyba (13)

  Visuotinės kokybės vadybos samprata ir raida. Patenkinti ir nepatenkinti vartotojai. Išoriniai ir vidiniai vartotojai. Įmonių politikos sudėtinės dalys. Visuotinės kokybės vadybos priemonės ir būdai. Prastos kokybės kaina. Vadovų tipai. Vadovo bendravimo nuostatos. Stresinių situacijų valdymas. Darbuotojų adaptacija. Darbo grupių tipai. Kokybės garantai. Personalo paieška ir atranka. Įvaizdžio sukūrimas. Paslaugų kokybė. Kokybės matavimas. ISO standartai. Konkurencijos vaidmuo. Mokymo vaidmuo. Kultūra ir visuotinės kokybės vadyba. Bendravimas versle. Bendravimo formos ir būdai. Gyvenimo kokybė. Visuotinės kokybės vadybos fazės. Organizacinės struktūros vaidmuo. Procesinis vadovavimas pagal Demingą. M. Džiurano "kokybės spiralė". Technologinio proceso kokybė. Tiekimo kokybės kontrolė. Gamybinio proceso vertinimas. 6 sigma programa kokybės srityje. Sisteminė analizė. Reikalavimai vadybininkams. Japoniškas ir amerikietiškas menedžmentas.
  Kokybės vadyba, špera(10 puslapių)
  2006-11-21
 • Visuotinės kokybės vadyba (14)

  Vadybinė veikla. Penki pagrindiniai principai užtikrina kokybės valdymo sistemos sukūrimą. Pagrindinės tradicinės vadybos ir VKV nuostatos. Kokybė. VKV teiginiai.
  Kokybės vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2006-12-04
 • Visuotinės kokybės vadyba (15)

  Lietuvos standartizacijos departamentas, jo funkcijos. Lietuvos standartizacijos departamentas. Lietuvos standartizacijos departamento funkcijos. Visuotinės kokybės vadybos priemonės. Kokios standartų kategorijos galioja Lietuvoje, jų žymėjimas. Standartų kategorijos. Standartų žymėjimas.
  Kokybės vadyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-12-30
 • Visuotinės kokybės vadyba (16)

  Visuotinės kokybės vadybos raida ir samprata. ISO 9000 kokybės sistemų principai. Standartų apibūdinimas pagal santrumpas ir kitus žymenis. ĮST 2316144-76: 2005. LST EN ISO 9001: 2000.
  Kokybės vadyba, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-01-05
 • Visuotinės kokybės vadyba (17)

  Įvadas. Produkto kokybės įvertinimas. Operatyvaus produkto kokybės valdymo ciklo įgyvendinimas. Visuotinė kokybės vadyba. Kokybės valdymo įvairiose organizacijose ypatybės. Kokybės valdymo evoliucija: svarbiausi praėjusio šimtmečio įvykiai. Produkto kokybės kontrolė. Kokybės kontrolės samprata. Kokybės matavimas. Išvados.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2007-02-27
 • Visuotinės kokybės vadyba (19)

  Visuotinės kokybės esmė. Darnaus vystymo koncepcija. Visuotinės kokybės vadybos koncepcija. Kas yra kokybė? Kas yra visuotinė kokybė? Kas yra visuotinės kokybės vadyba? Visuotinės kokybės vadybos aspektai mokslinėje vadyboje. Klasikinė organizacijos teorija. Elgsenos (bihevioristinė) mokykla. Vadybos matematizavimo mokykla. Moderniausios vadybos koncepcijos ir jos sąsajos su visuotinės kokybės vadyba. Esamos praktikos ir visuotinės kokybės vadybos lyginamoji analizė. Kokybės vadybos evoliucija. Kokybės valdymas ankstyvuosiuose civilizacijos etapuose. Pramonės revoliucija – kokybės problemų sukėlėja. Statistiniai kokybės valdymo metodai. Kokybės revoliucija Japonijoje. Edwardas Demingas. Keturiolika E. Demingo principų. Kaoru Ishikawa. Josephas Juranas. Shigeo Shingo. Genichi Taguchi. Kokybės laidavimas. Kokybės kaštų vaidmuo kokybės laidavime. Visuotinės kokybės valdymas. Patikimumo inžinerija. Bedefektė gamyba. Visuotinės kokybės vadybos kilmės sąlygos. Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) "Kokybės revoliucija". Kokybės vadybos įtaka šalių ekonomikai. Kokybės vadyba pramonėje. Kokybės vadyba valstybių valdymo institucijose, sveikatos bei švietimo organizacijose. Tarptautinės ir nacionalinės kokybės vadybos rėmimo organizacijos. Europos iššūkis pasauliui. Europos kokybės politika ir programa. Europos kokybės organizacija. Kokybės vadybos plėtra Lietuvoje. Nacionalinė kokybės politika ir programa. Nacionalinė kokybės politika. Nacionalinės kokybės programos struktūra. Lietuvos kokybės vadybos asociacija. Kokybės vadybos plėtros problemos Lietuvoje. Kokybės vadybos raidos tendencijos XXI amžiuje. Vadovams keliami reikalavimai kokybės tikslams pasiekti. VKV vaidmuo strateginiame planavime. Lygiavimasis į kitų kompanijų geriausius veiklos kokybės lygmenis. Šeši sigma kokybės metodologija. Svarbiausių nacionalinių kokybės apdovanojimų modelių palyginimas. Suinteresuotų šalių klasifikacija. Suinteresuotųjų šalių poreikių patenkinimo problemos. Vartotojų patenkinimo esmė. Išorinių vartotojų patenkinimas. Išorinių vartotojų identifikavimas. Vartotojų tenkinimas. Reakcija į nusiskundimus. Vidinių vartotojų patenkinimas. Vartotojų poreikio patenkinimo matavimas. Vartotojų poreikio patenkinimo matavimas šalies mastu. Produktų kūrimo metodai. Produktai ir jų kūrimo procesai. Kokybės namas. Produkto kūrimo inžinerija. Nuolatinis tobulinimas. Kaizen nuolatinio tobulinimo metodas. Shewharto-Demingo ciklas. Kokybės kaštai. Visuotinis dalyvavimas. Žmogiškųjų išteklių vadybos esmė. Žmogiškųjų išteklių strateginis planavimas visuotinės kokybės vadyboje. Organizacijos kultūros samprata. Organizacijos klimatas ir jo santykis su organizacijos kultūra. Visuotinės kokybės vadybą įdiegusios organizacijos kultūros bruožai. Organizacijos kultūros kaitos ypatumai įgyvendinant visuotinės kokybės vadybą. Organizacijos kultūros tyrimo būdai. Darbuotojų įgaliojimų svarba. Darbuotojų įtraukimo lygiai. Dauguma kompanijų skatina darbuotojų atsakomybę, naudodamos šiuos aštuonis "atsakomybės raktus". Dviguba darbo funkcija. Komandinio darbo formos. Kokybės problemų sprendimo priemonės. Kokybės nesklandumų išaiškinimo priemonės. Problemų identifikavimo priemonės. Idėjų generavimo priemonės. Sprendimų priėmimas. Specialiosios atlyginimo už darbą sistemos kūrimo tikslai. Darbo užmokesčio dydį lemiantys veiksniai. Darbo užmokesčio formos parinkimas. Vienetinė darbo užmokesčio forma ir jos atmainos. Laikinė darbo užmokesčio forma ir jos atmainos. Darbų įvertinimo ypatybės visuotinės kokybės vadyboje (VKV). Kokybės vadybos sistemų kūrimo, įgyvendinimo ir sertifikavimo vadyba. 5-S santykis su ISO 9001:2000 standarto reikalavimais. Vidaus auditas. Audito programos įgyvendinimas. Kokybės vadybos sistemų sertifikavimas. Standartų pavyzdžiai. Visuotinės kokybės vadybos įgyvendinimo organizavimas. 5–S principų įgyvendinimo nuoseklumas. Visuotinės kokybės vadybos (VKV) įgyvendinimo principai ir funkcijos. Visuotinės kokybės vadybos (VKV) įgyvendinimo fazės. Pagrindinės visuotinės kokybės vadybos įgyvendinimo nesėkmės priežastys. 10 sąlygų įgyvendinti visuotinę kokybės vadybą (VKV). ISO 9000.
  Kokybės vadyba, konspektas(27 puslapiai)
  2007-05-10
 • Visuotinės kokybės vadyba (2)

  Įvadas. Tradicinė ir visuotinė kokybės vadyba: esmė, skirtumai ir panašumai. Vadybos esmė. Visuotinės kokybės vadybos esmė. Visuotinės kokybės vadybos (VKV) ir tradicinės vadybos skirtumai. Pagrindinės tradicinės vadybos ir visuotinės kokybės vadybos nuostatos. Visuotinės kokybės vadyba ir vadybos sąsajos. Išvados.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(13 puslapių)
  2005-12-13
 • Visuotinės kokybės vadyba (20)

  Įvadas. Kokybės ir visuotinės kokybės vadybos teoriniai pagrindai. Visuotinė kokybės vadybos apibrėžimas. Visuotinės kokybės vadybos priemonės ir būdai. Vartotojų poreikių ir reikalavimų supratimas. Darbuotojų dalyvavimas tobulinimo procese. Nuolatinio tobulinimo kultūros sukūrimas. Visuotinės kokybės vadybos koncepcijos principai. Visuotinės kokybės vadyba Lietuvoje. Išvados.
  Kokybės vadyba, referatas(14 puslapių)
  2007-05-15
 • Visuotinės kokybės vadyba (21)

  Įvadas. Pramonės revoliucija ir įmonės sistema. Mokslinės vadybos pradžia. Valstybių lenktyniavimas dėl produktų rinkos ir jų kokybės. JAV kokybės revoliucija. Europos iššūkis pasauliui. Kokybės problemų sprendimas kituose kontinentuose. Lietuvos nacionalinė kokybės programa. Kokybės skatinimas ir kokybės priemonių gerinimo įgyvendinimas. Kokybės vadybos metodų tobulinimas ir propagavimas. Kokybės infrastruktūros vystymas. Mokymas ir kvalifikacijos kėlimas. Valdymo struktūros koordinavimas. Išvados.
  Kokybės vadyba, referatas(14 puslapių)
  2007-09-13
Puslapyje rodyti po