Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Kokybės vadyba

Kokybės vadyba (297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės veiklos įvertinimas pagal E.W. Demingo 14 kokybės vadybos principų

  Įžanga. Visuotinės kokybės samprata. E. Demingo keturiolika visuotinės kokybės principų. Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės veiklos vertinimas pagal 14 E. Demingo visuotinės kokybės principų. Išvados.
  Kokybės vadyba, namų darbas(12 puslapių)
  2008-01-23
 • Įmonės veiklos įvertinimas remiantis kokybės vadybos principais

  Įvadas. Kokybės vadyba. Kokybės vadybos principai. Įmonės aprašymas. UAB "X" veiklos įvertinimas remiantis kokybės vadybos principais. Išvados.
  Kokybės vadyba, namų darbas(15 puslapių)
  2008-03-20
 • Įmonės veiklos įvertinimas, remiantis Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modeliu: UAB "Arstat"

  Tyrimo objektu pasirinktas Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modelis ir jo pritaikymas, įvertinant UAB "Arstat" veiklą. Tyrimo tikslas - UAB "Arstat" veiklos įvertinimas, remiantis Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modeliu. Bendras įmonės veiklos aprašymas. Akcinis kapitalas. Įmonės darbuotojai. Įmonės produkcija. Įmonės konkurentai. Technologinis procesas. Vertinimo proceso aprašymas. Kriterijų ir kriterijų dalių apibūdinimas. Vadovų veikla. Vadovų veiksmai asmeniniu pavyzdžiu propaguojant ir įgyvendinant tobulumą. Vadovų veiksmai, kuriant valdymo sistemas ir skatinant įmonės valdymo sistemų tobulinimą. Vadovų veiksmai bendraujant su klientais, tiekėjais ir kitomis įmonėmis, profesinėmis, visuomeninėmis bei kitomis organizacijomis. Vadovų veiksmai remiant ir pripažįstant organizacijos žmones. Politika ir strategija. Tinkamos ir išsamios informacijos apie suinteresuotųjų organizacijos veikla grupių poreikius ir lūkesčius panaudojimas, rengiant politiką ir strategiją. Tinkamos ir išsamios informacijos iš veiklos pasiekimų matavimo, tyrimų, mokymosi ir kūrybinės veiklos panaudojimas, rengiant politiką ir strategiją. Politikos ir strategijos parengimas, peržiūrėjimas ir atnaujinimas. Politikos ir strategijos skleidimas pagrindinių procesų struktūroje. Žmonės. Partnerystės ir ištekliai. Procesai. Klientų rezultatai. Žmonių rezultatai. Visuomenės rezultatai. Pagrindiniai veiklos rezultatai. Kriterijų, kriterijų dalių ir bendras įmonės įvertinimas. Išvados.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(48 puslapiai)
  2005-11-22
 • Įmonės veiklos įvertinimas, remiantis vertinimo modeliu nacionaliniam kokybės prizui laimėti: UAB "Lituanica"

  Įvadas. Bendras įmonės veiklos aprašymas. Organizacijos vertinimo proceso aprašymas. Kriterijų ir kriterijų dalių apibūdinimas. Personalo vadyba. Politika ir strategija. Išteklių valdymas. Procesų valdymas. Darbuotojų poreikių patenkinimas. Klientų poreikių patenkinimas. Poveikis visuomenei. Verslo rezultatai. Bendras įmonės įvertinimas. Išvados ir rekomendacijos.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2006-10-05
 • Įmonės veiklos kokybė: UAB "ASG – Aukštaitijos skardos gaminiai"

  Įvadas. UAB "ASG – Aukštaitijos skardos gaminiai" pristatymas. Teikiamos papildomos paslaugos. UAB "ASG – Aukštaitijos skardos gaminiai" ateities tikslai. UAB "ASG – Aukštaitijos skardos gaminiai" ateities tikslai. Visuotinės sistemos integracija. Keturiolika E. W. Demingo principų. 14 E. W. Demingo kokybės vadybos programos punktų. Keturiolikos E. W. Demingo principų ir 10 J. M. Jurano kokybės gerinimo žingsnių palyginimas. UAB "ASG – Aukštaitijos skardos gaminiai" veiklos įvertinimo, remiantis keturiolika E. W. Demingo kokybės vadybos programos punktų tyrimo analizė. UAB "ASG – Aukštaitijos skardos gaminiai" veiklos įvertinimo, remiantis keturiolika E. W. Demingo kokybės vadybos programos punktų tyrimo apibendrinimas. Išvados.
  Kokybės vadyba, referatas(17 puslapių)
  2007-04-16
 • Įmonės veiklos tobulinimo planas: archyvinės paslaugos

  Įvadas. Darbo tikslas – sukurti verslo planą. Įmonės veiklos tobulinimui. Teorinė dalis. Komandų valdymas. Komandos bruožai. Galimos komandos problemos. Komandų valdymas. Emocinė kompetencija komandų valdyme. Emocijos. Emocinės kompetencijos svarba organizacijoje. Vadovo ir komandos narių emocinė kompetencija. Praktinė dalis. Archyvarių komandos tyrimas. Išvados. Išnašos.
  Kokybės vadyba, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-05-22
 • Įmonių organizavimas ir valdymas (6)

  Įmonių organizavimo ir valdymo dalyko namų darbas Nr.1. Įvadas. Pyragų kepimo verslo samprata. Pyragų kepimo verslo esmė. Įmonės veiklos charakteristika. Gaminami gaminiai. Reikalingos žaliavos, medžiagos, prekės ir numatomi jų tiekėjai. Reikalingi įrengimai, mašinos, prietaisai, įranga ir numatomi jų tiekėjai. Numatomi gaminių pirkėjai ir klientai. Pagrindiniai, pagalbiniai ir aptarnavimo procesai. Įmonės teisinio statuso pasirinkimas ir pagrindimas. Įmonės vadybinės struktūros projektavimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Kokybės vadyba, namų darbas(11 puslapių)
  2009-05-21
 • Įmonių palyginimas kokybės vadybos aspektais: AB "Lietkabelis" ir "Procter&Gamble"

  Ab "Lietkabelis" charakteristika. AB "Lietkabelis" kokybės politika. Kokybės vadybos sistemos įdiegimas. Kokybės vadybos įrankiai ir metodai. Rezultatai, pasiekti naudojant kokybės vadybos sistemas. "Procter&Gamble" charakteristika. Rezultatai, pasiekti naudojant kokybės vadybos sistemas.
  Kokybės vadyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-01-04
 • ISO 14000 serijos standartai

  ISO 14000 standartų atsiradimas. ISO 14000 standartuose - naujausias požiūris į aplinkos apsaugą. Aplinkos apsaugos vadybos sistemos. Pagrindiniai AAVS standartai. Aplinkos apsauga ir gamybos procesų kontrolė Lietuvoje. Įmonės apie ISO 14 000. Sertifikavimas jo objektai, tikslai, problemos, rūšys. Tarptautinė bandomųjų centrų akreditacijos konferencija (ILAAK). Standartų žymėjimas, pažymėkite standartus, Lietuvos standarto tapataus arba lygiaverčio tarptautiniam standartui su keitimu žymuo. Įmonės standarto į kurį įrašytas keitimas, žymuo.
  Kokybės vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2005-12-19
 • ISO 9000 (2)

  Įvadas. ISO 9000. Standartai ir kokybės užtikrinimas. Kokybės standartai (iso 9000 ir iso 14000). Kokybės užtikrinimas. ISO 9000. Kokybės sistemų principai. Atitikties įvertinimas. ISO 9000 kokybės vadybos sistemos ir jų sertifikavimas. Išvados.
  Kokybės vadyba, referatas(21 puslapis)
  2005-12-02
 • ISO 9000 (3)

  Įvadas. ISO 9000 standartų šeima. Kokybės standartizacija Lietuvoje. Įmonės vykdančios sertifikavimą Lietuvoje. ISO 9000 kokybės standartų serijos pagrindiniai bruožai. Struktūra. Standarto įvedimo tikslai. ISO standartų privalumai verslui. ISO standartų diegimo eiga. Sertifikavimo etapai. Išvados.
  Kokybės vadyba, referatas(13 puslapių)
  2008-03-05
 • ISO 9000 serijos standartai

  Kokybės apibrėžtis ir kokybės standartų kūrimas. ISO 9000 kokybės sistemos privalumai verslui. Naujosios ir senosios standartų serijos skirtumai. ISO 9000:2000 standartų turinio ir diegimo ypatumai. Sertifikavimas ir jo etapai. Pasaulinės kokybės vadybos raidos tendencijos XXI amžiuje. Išvados.
  Kokybės vadyba, referatas(28 puslapiai)
  2005-05-17
 • ISO 9000 serijos taikymas pramonės srityje

  Įvadas. Taikymo sritis. Kokybės vadybos sistemų pagrindai. Kokybės vadybos sistemų tikslingumas. Reikalavimai kokybės vadybos sistemoms ir produktams. Požiūris į kokybės vadybos sistemas. Procesinis požiūris. Kokybės politika ir kokybės tikslai. Aukščiausiosios vadovybės vaidmuo kokybės vadybos sistemoje. Dokumentacija. Dokumentavimo reikšmė. Kokybės vadybos sistemose naudojamų dokumentų tipai. Kokybės vadybos sistemų įvertinimas. Kokybės vadybos sistemos įvertinimo procesai. Kokybės vadybos sistemos auditas. Kokybės vadybos sistemos vertinamoji analizė. Savianalizė. Nuolatinis gerinimas. Statistinių metodų vaidmuo. Kokybės vadybos sistemų ir kitų vadybos sistemų dėmesio centrai. Kokybės vadybos sistemų ir organizacijos tobulumo modelių ryšys. Terminai ir apibrėžimai. Gamybos proceso projektavimas ir tobulinimas AB "Puntukas". Projektavimas. Konstravimo skyriaus valdymo – organizacinė schema. Konstravimo skyriaus darbo ryšių schema. Išvados ir pasiūlymai.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-04-05
 • ISO 9000 standartų šeima

  Įvadas. Standartai. Tarptautinė standartizacijos organizacija. Lietuvos standartai. ISO 9000 standartų šeima. Kam įmonei reikalinga kokybės vadybos sistema? Standarto įvedimo tikslai. ISO 9000 standartai ir organizacijos, kaip susijusios procesų sistemos modelis. ISO 9000 kokybės sistemų principai. Išvados.
  Kokybės vadyba, referatas(11 puslapių)
  2007-01-30
 • ISO 9000 standartų taikymas

  ISO šeima. ISO standartai Lietuvoje. Lietuvos standartizacijos departamento teisių perėmimas. ISO 9000 diegimo procesas įmonėje. Kokybės vadybos sistemų nelygiavertiškumas. ISO 9000 serijos standartų ir visuotinės. kokybės vadybos santykio problema. Kritika dėl neatitikimo šiandieniniam nesusipratimui apie kokybės vadybą. Kritika dėl organizacinės kultūros ignoravimo. Išvados.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(14 puslapių)
  2005-05-23
 • ISO 9001 ir ISO 9004 kokybės užtikrinimo modelis, normatyviniai techniniai dokumentai

  Standartas. Kas yra ISO? ISO 9000:2000 kokybės vadybos šeimos standartai. ISO 9000:2000 šeimos standartų sudėtis. ISO 9000:2000 Kokybės vadybos sistemos. ISO 9001:2000 Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai. ISO 9004:2000 Kokybės vadybos sistemos. Veiklos gerinimas. Rekomendacijos. Ką parodo ISO 9001:2000 sertifikatas? Kam man reikalinga ISO 9001:2000 reikalavimus atitinkanti kokybės vadybos sistema? Kaip vyksta ISO 9001:2000 standarto diegimas ir sertifikavimas? Kam reikalingi konsultantai? ISO 9004:2000. ISO 9001 ryšys su ISO 9004. Taikymo sritis. Kokybės vadybos principų taikymas. Sertifikavimas.
  Kokybės vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2005-11-25
 • ISO 9001: 2000 serijos standartų parinkimas ir taikymas

  ISO 9001:2000 kokybės vadybos sistemos diegimas. ISO 9001: 2000 1.2 skyriaus "Taikymas" rekomendacijos. Įžanga. ISO 9001: 2000 taikymas. Organizacijos procesai, kurie perduodami vykdyti kitiems. Specialiai reguliuojamos ūkio šakos ir kitos reguliavimo situacijos. ISO 9001: 2000 dokumentų reikalavimų rekomendacijos. Įžanga. Apibrėžimai ir nuorodos. ISO 9001:2000 "Reikalavimai dokumentacijai". ISO 9001:02000 4.2 rekomendacijos. Atitikties įrodymas ISO 9001:2000. ISO 9001:2000 dokumentų reikalavimų rekomendacijose taikomi terminai ir apibrėžimai. Iš ISO 9001:2000 paimti šie terminai ir apibrėžimai. ISO 9001:2000 reikalaujami įrašai. ISO 9000 Įvadas ir pagalbinis rinkinys: Rekomendacijos dėl procesinio požiūrio į kokybės vadybos sistemas. Įvadas. Procesinio požiūrio supratimas. P-D-T-V ciklas ir procesinis požiūris. Sisteminio požiūrio į vadybą supratimas. Procesinio požiūrio įgyvendinimas, atsižvelgiant į ISO 9001:2000 reikalavimus. Rekomenduojami klausimai organizacijoms, norinčioms pasitikrinti save ISO 9001:2000 reikalavimuose. Dokumentais įforminti procesai.
  Kokybės vadyba, referatas(20 puslapių)
  2007-03-22
 • ISO standartų taikymas organizacijoje

  Įvadas. ISO standartai ir jų reikšmė. ISO standartų raida. Visuomenės ir standartizacijos santykis. Standartai ir standartizacija Lietuvoje. Kokybės valdymo sistemos diegimas. Pasaulio praktika diegiant kokybės sistemas. ISO standarto struktūra. ISO standartų diegimo praktika Lietuvoje. ISO standarto taikymas filiale "Kauno geležinkelių infrastruktūra" rezultatai ir analizė. Kokybės valdymo sistema filiale "Kauno geležinkelių Infrastruktūra". ISO 9002 standarto reikalavimų patenkinimo rezultatai. Vidaus auditai. Kokybės sistemos pastovus tobulinimas ir gerinimas. Išvados.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2008-04-07
 • Išleistų į atsargą karių integracija į civilinį gyvenimą

  Įvadas. Išleistų į atsargą karių integracijos į visuomenę šiuolaikinės tendencijos. Užsienio šalių patirtis karių išleidimo į atsargą atžvilgiu. Karių integracijos į civilinį gyvenimą Lietuvoje problemos analizė. Išvados. Išleistų į atsargą karių integravimo į civilinį gyvenimą tyrimas. Atvejo analizė. Karių integracijos į civilinį gyvenimą SSGG analizė. Išleistų į atsargą karių integracijos į visuomenę tobulinimo galimybės. Išvados. Bendrosios išvados. Pasiūlymai.
  Kokybės vadyba, referatas(15 puslapių)
  2009-02-09
 • Joseph M. Juran

  Įžanga. Joseph M. Juran. J. M. Juran trilogijos elementai. Kokybės kainos. Išvados.
  Kokybės vadyba, rašinys(5 puslapiai)
  2007-11-13
Puslapyje rodyti po