Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Kokybės vadyba

Kokybės vadyba (297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Paslaugų kokybės įvertinimas: "Šiaulių skelbimai"

  Įvadas. Tyrimo objektas – UAB "Norekso valdos" filialo "Šiaulių skelbimai" realių ir potencialių klientų nuomonė apie teikiamų paslaugų kokybę. Paslaugų kokybės teoriniai aspektai. Paslaugų samprata. Paslaugų kokybės samprata. "Noriu group" leidybinė grupė ir jos charakteristika. Tyrimo rezultatų analizė. Tyrimo metodika. Tyrimo imtis. Atsakymų analizė. Bendri klausimai apie "Šiaulių skelbimus". "Šiaulių skelbimų" redakcijos aplinka. "Šiaulių skelbimų" personalas. Skelbimų priėmimo paslaugos. Reklamos gamybos ir talpinimo paslaugos. Išvados. Priedai (3 psl.). Darbas iliustruotas grafikais.
  Kokybės vadyba, referatas(31 puslapis)
  2009-04-10
 • Paslaugų kokybės sąsaja su vartotojais

  Įvadas. Paslaugų kokybės samprata. Paslaugų kokybės veiksniai. Paslaugų kokybės matavimas. Paslaugų kokybės modeliai. Išvados. Priedai (1).
  Kokybės vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2008-09-23
 • Paslaugų kokybės tyrimas: Kauno regiono turizmo informacijos centras (TIC), sporto klubas "Akvaera" ir sveikatingumo konsultacijos "Top gym"

  Įvadas. Nagrinėjamų įmonių veiklos aprašymas. Kauno turizmo informacijos centras. Jonavos sporto klubas "Akvaera". Sveikatingumo konsultacijos "Top gym". Tyrimo tikslas, uždaviniai ir tyrimo metodologija. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Kauno turizmo informacijos centro tyrimų rezultatai ir jų aptarimas. Servqual metodas. Personalo etiško bendravimo tyrimo metodas. Jonavos sporto klubo "Akvaera" tyrimų rezultatai ir jų aptarimas. Servqual metodas. Personalo etiško bendravimo tyrimo metodas. Sveikatingumo konsultacijos "Top gym" tyrimų rezultatai ir jų aptarimas. Servqual metodas. Personalo etiško bendravimo tyrimo metodas. Paslaugų kokybės palyginimas Kauno turizmo informacinio centro, sporto klubo "Akvaera" ir sveikatingumo konsultacijos "Top gym". Kauno turizmo informacijos centro, sporto klubo "Akvaera" ir sveikatingumo konsultacijos "Top gym" palyginimas personalo etiško bendravimo tyrimo metodu. Priedai (6).
  Kokybės vadyba, namų darbas(49 puslapiai)
  2008-12-02
 • Paslaugų kokybės tyrimas: kavinė–baras "Arfa"

  Įvadas. Teorinė dalis. Paslaugų kokybės samprata. Bendrai suvoktos kokybės modelis. Kokybės vertinimas, jos gerinimo galimybės. Tyrimo rezultatų analizė. Įmonės charakteristika, probleminė sritis. Aplinkos analizė. Apklausos rezultatų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (1).
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-12-03
 • Paslaugų kokybės vertinimas: foto paslaugos UAB "Tik akimirka"

  Įvadas. Paslaugų kokybės vertinimo vartotojų požiūriu teoriniai aspektai. Paslaugų kokybės specifikos apibūdinimas. Paslaugų kokybės vertinimo vartotojų požiūriu apibūdinimas. Paslaugų kokybės vertinimą sąlygojantys veiksniai. Paslaugos teikimo proceso apibūdinimas. Paslaugų kokybės vertinimo kriterijai. Bendras paslaugos vertinimas. Paslaugų kokybės vertinimo vartotojų požiūriu modelis. Visuotinės kokybės vadybos taikymo paslaugų sektoriuje principai. UAB "Tik akimirka" paslaugų kokybės vertinimo tyrimas. UAB "Tik akimirka" veiklos apibūdinimas. UAB "Tik akimirka" paslaugų kokybės vertinimo tyrimo metodika. UAB "Tik akimirka" paslaugų kokybės vertinimo tyrimo rezultatai. Išvados. Summary.
  Kokybės vadyba, diplominis darbas(38 puslapiai)
  2007-06-12
 • Personalo kokybės vadyba

  Įvadas. Problema: nekvalifikuoti darbuotojai, darbuotojų apmokymas, kvalifikuoti darbuotojai. Problemos priežasčių nustatymas. Srauto diagrama. Pareto diagrama. Priežasčių ir pasekmių diagrama. Proto šturmo metodas. Problemos sprendimas. Išvados.
  Kokybės vadyba, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-01-25
 • Personalo valdymas informacinių technologijų (IT) įmonėje

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti personalo valdymo ypatumus informacinių technologijų (IT) įmonėje. Informacinių technologijų (IT) įmonės veiklos aprašymas. Informacinių technologijų (IT) įmonės veiklos charakteristika. Informacinių technologijų (IT) įmonės organizacinė valdymo struktūra. Pareigybių/darbo vietų darbo analizė. Pareigybių/darbo vietų parinkimas. Pasirinktų pareigybių/darbo vietų darbo analizė. Reikalavimai pareigybę/darbo vietą užimančiam darbuotojui. Darbo užmokesčio sistemos sukūrimas pasirinktoms pareigybėms/darbo vietoms. Konkrečių vertinimo kriterijų nustatymas. Vertinimo kriterijų reikšmingumo nustatymas. Kriterijų pakopų sudarymas ir jų vertės (balais) nustatymas. Pareigybių/darbo vietų vertinimas ir bazinio darbo užmokesčio apskaičiavimas. Personalo parinkimo procedūros pasirinktoms pareigybėms/darbo vietoms sudarymas. Darbas iliustruotas lentelėmis.
  Kokybės vadyba, referatas(23 puslapiai)
  2009-05-12
 • Planavimo funkcijos turinys ir reikšmė

  Įvadas. Planavimo funkcijos turinys ir reikšmė. Planavimo esmė, reikšmė, principai. Įmonės planų sistema. Planavimo horizontai. Planavimo eiga. Plano rašymas. Išvados.
  Kokybės vadyba, referatas(15 puslapių)
  2007-06-04
 • Prekės (ne maisto) vartojamosios savybės ir reikalavimai jų kokybei

  Įvadas. Socialinės savybės. Prekės socialinis adresas. Prekės vartotojų klasifikavimas. Optimalaus asortimento atitikimas. Prekės moralinis susidėvėjimas. Funkcinės savybės. Pagrindinės funkcijos atlikimas. Universalumas. Pagalbinių funkcijų atlikimas. Prekės patikimumas. Nesutrinkamumas. Ilgaamžiškumas. Remontavimas. Patvarumas. Ergonominės savybės. Higieniniai rodikliai. Antropometriniai rodikliai. Saugumo savybės. Biologinis saugumas. Elektrinis saugumas. Mechaninis saugumas. Ekologinis saugumas. Estetinės savybės. Ekonominės savybės. Šaldytuvo vartojamosios savybės ir reikalavimai jo kokybei. Summary.
  Kokybės vadyba, referatas(11 puslapių)
  2006-12-03
 • Prekės eksploataciniai palydintys dokumentai

  Įvadas. Informacija apie prekes. Informacijos pavidalai. Eksploatacinė – palydinčioji informacija.
  Kokybės vadyba, referatas(4 puslapiai)
  2006-05-21
 • Prekės pardavimo proceso srauto diagrama parduotuvėje "Topo centras"

  Teorinė dalis. Proceso apibrėžimas. Srauto diagrama. Srauto diagramos sudarymo procedūra. Praktinė dalis. Užduotis. Nubraižyti jūsų tiesioginiame darbe atliekamo darbo proceso srauto diagramą. Kokių matote darbo proceso tobulinimo galimybių? Proceso aprašymas. Prekės pardavimo proceso srauto diagrama parduotuvėje "Topo centras". Darbo proceso tobulinimo galimybės.
  Kokybės vadyba, analizė(7 puslapiai)
  2008-03-03
 • Prekės ženklas ir kokybė

  Įvadas. Prekės ženklo sąvoka. Prekės ženklo istorija. Prekės ženklo elementai. Prekės ženklo svarba vartotojui. Prekės ženklo formavimas. Stiprus prekės ženklas kuria vertę kompanijai. Produktas ir prekės ženklas. Prekės ženklo vertė. Prekės ženklo jėga. Vertingiausi pasaulio prekių ženklai. Lietuviško prekės ženklo kokybė ir galimybės. Prekės ženklo apsauga. Prekių ženklo klastotojui gresianti baudžiamoji atsakomybė. Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą (ES). Išvados.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-06-03
 • Prekių asortimentas ir vaidmuo rinkoje

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti prekių asortimentą ir jo vaidmenį rinkoje. Prekių asortimento samprata. Prekių asortimento vaidmuo rinkoje. Prekių asortimento sudarymas. Asortimento politika. Asortimento politikos samprata, reikšmė, ją lemiantys veiksniai. Asortimento optimizavimas. Asortimento kontrolė. Asortimento analizė. Išvados.
  Kokybės vadyba, referatas(20 puslapių)
  2009-10-22
 • Prekių ydos (defektai)

  Prekių ydos (defektai). Ydos yra nevienodo pobūdžio, todėl jos diferencijuojamos. Prekių kokybės gradavimas (laipsniavimas). Prekių kokybės lygmuo.
  Kokybės vadyba, konspektas(4 puslapiai)
  2006-09-24
 • Prekių klasifikavimas

  Įvadas. Prekių klasifikavimo reikšmė ir būdai. Pagrindiniai produkcijos klasifikavimo požymiai. Bendravalstybinis prekių klasifikavimas. Klasifikavimo esmė, sistemos. Ne maisto prekių grupavimo požymiai. Kombinuotoji Europos ekonominės bendrijos (EEB). MBT uždaviniai. Harmonizuotos sistemos pakopos. Harmonizuotos sistemos nomenklatūros sandara. Ne maisto prekių skirstymas į grupes. Išvados.
  Kokybės vadyba, testas(14 puslapių)
  2007-04-08
 • Prekių klasifikavimas (2)

  Įvadas. Prekių klasifikavimo esmė. Klasifikavimo požymiai. Klasifikavimo sistemos. Harmonizuotos sistemos nomenklatūros sandara. Prekių klasifikavimo reikšmė ir būdai. Išvados.
  Kokybės vadyba, referatas(12 puslapių)
  2012-01-26
 • Prekių kokybės įvertinimas

  Prekių kokybės įvertinimas, kokybės reikalavimai. Individualūs asmeniniai poreikiai. Produkcijos kokybės reikalavimų nomenklatūra. Ne maisto prekių vartojamųjų savybių kokybes reikalavimai. Prekių kokybės veiksniai. Skatinantys prekių kokybę veiksniai.
  Kokybės vadyba, konspektas(5 puslapiai)
  2006-09-23
 • Prekių kokybės įvertinimo metodai ir būdai

  Prekių kokybės įvertinimo metodai ir būdai. Kokybės įvertinimas. Matavimų būdai. Prekių vidutinis bandomasis pavyzdys (vidutinis bandinys).
  Kokybės vadyba, konspektas(5 puslapiai)
  2006-09-24
 • Prekių kokybės įvertinimo metodai ir trūkumai

  Prekių kokybės įvertinimo metodai ir būdai. Pagal informacijos gavimo būdą kokybės įvertinimo metodai skirstomi. Matavimams atlikti reikalinga įranga, prietaisai, įvairios medžiagos. Matavimų būdai. Fizikiniai–mechaniniai. Biologiniai. Cheminiai. Biocheminiai. Technologiniai. Skaičiavimų. Registracinis. Statistinis. Sociologinis. Ekspertai. Prekių ekspertizei atlikti sudaroma komisija iš dviejų grupių. Prekių vidutinis bandinys. Kokybės kontrolė. Kokybės kontrolė vykdoma. Kontrolės lygmenys. Pagal apimtį kontrolė gali būti. Pagal vykdymo vietą kontrolė gali būti atliekama. Pagal kontrolės objekto panaudojimo galimybes kontrolė gali būti. Pagal kontrolės proceso pobūdį kontrolė gali būti. Valstybinės institucijos atliekančios kontrolės funkcijas. Prekių yda. Rūšis – prekės kokybės matas. Dvi rūšies nustatymo sistemos. Keletas netekties rūšių. Priežastys. Priemonės, padedančios mažinti natūralią prekių netektį. Natūralią netektį atlygina įmonės savininkas savo lėšomis.
  Kokybės vadyba, pristatymas(27 skaidrės)
  2008-04-16
 • Prekių kokybės vadyba

  Perspėjamoji informacija (sutartiniai ženklinimai). Pateikti 7 simbolius ir juos paaiškinti. Įprastinis ir lengvatinis prekių kilmės šalies nustatymas, jo reikšmė. Gaminio standarto struktūra ir turinys. Pateikti gaminio standarto skyriaus "Techniniai reikalavimai" turinį, šio standarto žymenis, projekto rengėją. Tarptautinė elektrotechnikos komisija (IEC), Tarptautinė Maisto Kodekso komisija (CAC); jų vaidmuo, funkcijos. Europos regiono standartizacijos organizacijos. Prekių sandėlių ūkis, jo klasifikavimas. Prekių netektis.
  Kokybės vadyba, namų darbas(12 puslapių)
  2007-11-30
Puslapyje rodyti po