Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Kokybės vadyba

Kokybės vadyba (297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kepyklų analizė visuotinės kokybės vadybos (VKV) požiūriu: "Vilniaus duona" ir "Baker street"

  Kokybės vadybos savarankiškas grupinis darbas. Apie kepyklą "Vilniaus duona". Vartotojai ir jų segmentai. Tiekėjai. Kompetencija. Valdymo struktūra. Apie kepyklą "Baker street". Vartotojai ir jų segmentai. Tiekėjai. Kompetencijos ir pagrindiniai tikslai. "Baker Street" valdymo struktūra.
  Kokybės vadyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2011-12-23
 • Keramikos ir stiklo prekės

  Įvadas. Buitinės stiklo prekės. Pagrindinės žaliavos. Stiklo rūšys ir savybės. Stiklo savybės. Gaminių formavimas. Stiklo prekių klasifikavimas ir asortimentas. Stiklinių indų vartojamosios savybės. Stiklo gaminių kokybės reikalavimai. Stiklinių indų ženklinimas ir laikymas. Buitinės keramikos prekės. Keramikos gaminių žaliavos. Porceliano, fajanso savybės. Keramikos prekių klasifikavimas ir asortimentas. Keramikos gaminių vartojamosios savybės. Keramikos prekių kokybės rodikliai. Išvados.
  Kokybės vadyba, referatas(11 puslapių)
  2007-04-27
 • Kiek kainuoja kokybė?

  PowerPoint pristatymas. Patikimos kaštų informacijos svarba. Kokybės kaštai. Atitikties kaštai. Blogos kokybės požymiai. Neatitikties kaštai. Kokybės kaštų kreivės. Kaštų matavimo principai. Kokybės kaina versle. Priežastingumo analizė ir nuostolių tikrosios priežasties šalinimas yra vienintelis būdas kokybei pasiekti. Kokybę sąlygojantys veiksniai. Ar atsakymas į problemą yra toks pats kaip ir problemos sprendimas? Kokybės kaina klientui. Veiksniai, įtakojantys kokybę klientų atžvilgiu. Nuosavybės kaštai. Išvados. Pabaigai... Prielaidos. Du būdai pelno padidinimui. Klausimas.
  Kokybės vadyba, pristatymas(21 skaidrė)
  2006-05-19
 • Kiek kainuoja kokybė? (2)

  Įvadas. Visuotinės kokybės vadybos esmė. Išvada.
  Kokybės vadyba, referatas(6 puslapiai)
  2006-12-04
 • Kiekybiniai sprendimų metodai (21)

  Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslo aprašymas. Koreliacinė analizė Y su kiekvienu X1, X2, X3, X4, X5. Atrinkti X1, X2, Xm (m≥ 3) regresinei analizei atlikti. Porinė regresinė analizė Y su kiekvienu X1, X2, X3. Daugianarės koreliacinės regresinės analizės Y su (X1,,Xm) atlikimas. Gautų rezultatų aprašymas. Tyrimo rezultatų taikymo pavyzdžiai. Prognozavimas. Slenkančio vidurkio metodas. Prognozė eksponentinio išlyginimo metodu. Gamybos planavimo uždavinys. Gamybos planavimo uždavinio sudarymas ir sprendimas. Transporto uždavinys.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(19 puslapių)
  2012-01-12
 • Klaipėdos valstybinės kolegijos bendrabučio įvaizdis

  Kokybės vadybos savarankiškas darbas. Įvadas. Darbo tikslas: Ištirti bendrabučio paslaugų kainos atitikimą kokybei bei palyginti su 2008 metų tyrimo rezultatais. Tyrimo duomenų apibendrinimas ir analizė. Kelinti metai gyvenate studentų bendrabutyje? Ar tenkina bendrabučio gyvenimo sąlygos? Kokios bendrabučio sąlygos jų netenkina? Ar sutinkate mokėti didesnį nuomos mokestį, jei pagerėtų gyvenimo sąlygos bendrabutyje? Kas lėmė bendrabučio gyventojų pasirinkimą gyventi bendrabutyje? Ar gyventojų gyvenimo kokybė nukenčia nuo bendrabutyje esančio triukšmo? Kas turėtų būti atsakingi už triukšmo slopinimą bendrabutyje? Bendrabučio paslaugų kainos atitikimą kokybei. Išvados ir pasiūlymai.
  Kokybės vadyba, tyrimas(11 puslapių)
  2010-11-19
 • Klientų logistinio aptarnavimo vertinimas

  Įvadas. Klientų aptarnavimas – pagrindinis logistikos tikslas. Klientų logistinio aptarnavimo poreikių nustatymas. Išvados.
  Kokybės vadyba, referatas(5 puslapiai)
  2007-04-06
 • Kliūtys, trukdančios įgyvendinti visuotinę kokybės vadybą įmonėje

  Įvadas. Visuotinės kokybės vadybos esmė. Visuotinės kokybės vadybos (VKV) ir tradicinės vadybos skirtumai. Pagrindinės tradicinės vadybos ir visuotinės kokybės vadybos (VKV) nuostatos. Visuotinės kokybės vadybos (VKV) įgyvendinimo Lietuvoje trikdžiai. Įmonių charakteristikos. AB "Snaigė". UAB "Skirnuva". UAB "Koslita". Kokybės esmė bei kokybės diegimo poreikis. Kliūtys ir sunkumai įgynendinant kokybės programą organizacijose. Kliūčių ir sunkumų įgyvendinimas organizacijose, siekiant aukštos kokybės. Darbuotojų kvalifikacija ir kaita. Darbuotojų asmeninės savybės. Darbuotojai, orientuoti į kiekybę, o ne į kokybę. Nekokybiškos medžiagos. Nuomonė, jog trumpalaikis pelnas yra svarbesnis, negu ilgesnė plėtra. Vadovavimas. Nuolat tobulinant gamybos ir aptarnavimo sferą. Kokybei vadovauja netinkamas vadovas. Greito pelno vaikymasis. Išvados.
  Kokybės vadyba, referatas(21 puslapis)
  2011-07-04
 • Kokybės analizė ir valdymas

  Kokybės samprata. Bendros nuorodos. Organizavimo tikslai. Veikimo sfera ir taikymo sritis. Pagrindiniai kokybės rodikliai. Terminai ir apibūdinimai. Kokybės sistemos. Standartai reglamentuojantys kokybės sistemas. Kokybės valdymo sistemos. Kompleksinė kokybės valdymo sistema. Nacionalinė kokybės programa. Kokybės sistemos reikalavimai. Kokybės sistemos principai. Kokybės sistemos struktūra. Kokybės sistemos dokumentacija. Vidinis kokybės auditas ir analizė. Terminologija. Kokybės audito tikslai. Kokybės audito metodika. Kokybės audito organizavimas ir planavimas. Kokybės audito dokumentacija. Kokybės kontrolė. Kokybės pateikimo kontrolei būdai. Gaminių atrankos kontrolės imčiai būdai. Kontrolės planas ir imties kontrolei dydis. Operatyvi kokybės charakteristika. Statistinė kokybės kontrolė pagal kiekybinius požymius. Vidutinė reikšmė ir didžiausia riba. Vidutinės aritmetinės reikšmės ir didžiausių ribų kontrolinės kortos. Broko proceso nustatymas. Statistinė kokybės kontrolė pagal alternatyvius požymius. Vieno laipsnio atrankinė kontrolė. Dviejų laipsnių atrankinė kontrolė. Nuosekli atrankinė kontrolė. Normaliojo pasiskirstymo kontrolė pagal alternatyvius požymius. Kokybės įėjimo ir išėjimo vidutiniai lygiai. Kokybė ir marketingas. Pagrindinės sąvokos. Kokybės kaina. Marketingo kokybės reikalavimai.
  Kokybės vadyba, konspektas(31 puslapis)
  2007-05-22
 • Kokybės išlaidų valdymo ekonominis efektyvumas

  Kokybės išlaidų samprata. Ekonominė analizė. Kokybės išlaidų valdymo ekonominis efektyvumas Išvados.
  Kokybės vadyba, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-11-16
 • Kokybės įtaka įmonės konkurencingumui

  Įvadas. Temos aktualumas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Prekės ar paslaugos kokybės vertinimas. Konkurencingumo formavimo svarba įmonėje. Konkurencingumo didinimas panaudojant kokybės funkcijos išskleidimą. Kokybės namas. Kano modelis. Kokybės funkcijų išskleidimo nauda didinant organizacijos konkurencingumą. Išvados.
  Kokybės vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-05-15
 • Kokybės įtaka organizacijos efektyvumui ir rezultatyvumui

  Kokybės samprata. Kokybės sąvokos ir terminai. Kokybės vadybos raida. Kokybės inspektavimo reikšmės didėjimas. Kokybės revoliucija Japonijoje - Edvardsas Demingas. Visuotinės kokybės vadybos komponentai. Trys esminės visuotinės kokybės vadybos nuostatos. Penki visuotinės kokybės vadybos principai. Dešimt vadybos priemonių. Esamos praktikos ir visuotinės kokybės vadybos palyginimas. Visuotinės kokybės vadybos vaidmuo. Visuotinės kokybės vadybos įgyvendinimo Lietuvoje trikdžiai. Kokybės kaštai (išlaidos). Su kokybe susijusių išlaidų analizės poreikis. Vidinių nuostolių išlaidos. Išorinių nuostolių išlaidos. Įsipareigojimas patenkinti vartotojo poreikius. Darbo koncepcijos kitimas. Vartotojo tenkinimo strategija. Filosofija "Nusiskundimas kaip dovana. Problemų sprendimo nuoseklumas. Problemos apsibrėžimas. Blogos kokybės priežasčių analizė. Sprendinio įgyvendinimo planas. Metodai ir priemonės sprendimams priimti ir įgyvendinti. Gamybos sistemos susiejimo su tobulinimo sistema svarba. Demingo 10 žingsnių sistema, kuri nuolat gali tobulėti. Atlyginimo už darbą organizavimas ir darbo normavimas. Atlyginimo už darbą santykis su darbo kokybe. Darbų įvertinimo ypatybės visuotinės kokybės vadyboje. Kliūtys organizacijai stengiantis įgyvendinti KVS. Išvados.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(39 puslapiai)
  2005-12-30
 • Kokybės įtaka sėkmingam įmonės valdymui

  Įvadas. Visuotinė kokybės vadyba. Visuotinės kokybės vadybos funkcijos. Pagrindiniai ISO serijos standartai. Planavimas, lyderiavimas, tobulinimas. Kokybės užtikrinimas. Atitikties įvertinimas. Visuotinis atitikties įvertinimo metodas. Išvados.
  Kokybės vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-20
 • Kokybės kaštai

  Įvadas. Kokybės apibrėžtis pagal P.Vanagą. Kokybės samprata pagal Casimir, C.Barczyk. Kaip kokybės sąvoką supranta H.Medekšas. Kokybės kaštai. Kiek kainuoja prasta kokybė? Kokybės kaštų struktūra. Kokybės sąnaudų skaičiavimas. Analizės apibendrinimas. Žodynėlis.
  Kokybės vadyba, referatas(13 puslapių)
  2006-11-03
 • Kokybės kaštai (2)

  Įvadas. Su kokybe susijusių išlaidų analizės poreikis. Prevencijos išlaidos. Įvertinimo išlaidos.
  Kokybės vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2007-03-07
 • Kokybės kaštai (3)

  PowerPoint pristatymas. Temos studijų tikslas. Kokybės kaštų klasifikacija. Valdymo kaštų klasifikacija. Prevencinių kaštų klasifikacija. Vartotojų įvertinimas. Produkto ar paslaugos dizainas. Tiekimų analizė. Gamyba. Žmogiškieji ištekliai. Informacinės sistemos. Kokybės administravimas. Įvertinimo kaštų klasifikacija. Tiekėjų vertinimo kaštai. Gamyba. Išoriniai įvertinimo kaštai. Testavimo ir tikrinimo duomenų peržiūra. Gamybos aptarnavimo funkcijų tikrinimas. Informacinė sistema. Nesėkmės kaštai. Vidinių nuostolių kaštai. Vartotojo reikalavimai. Produkto ar paslaugos dizaino nesėkmės kaštai. Įsigijimo nesėkmės kaštai. Dizainas. Gamyba - sugedusių įrengimų taisymo kaštai. Finansų valdymas. Visa organizacija. Informacinė sistema. Žmogiškieji ištekliai. Išoriniai nesėkmės kaštai. Klausimai kartojimui.
  Kokybės vadyba, pristatymas(32 skaidrės)
  2007-12-12
 • Kokybės kaštai (4)

  Įvadas. Kokybės apibrėžimas. Kokybės kaštai. Kokybės kaštų klasifikacija. Išvados.
  Kokybės vadyba, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-02-04
 • Kokybės kaštų programa UAB "Makroprintas"

  Santrauka. Summary. Įvadas. Literatūros analizė. Teoriniai sprendimai. Tyrimai ir jų rezultatai. Prevenciniai kaštai. Įvertinimo kaštai. Vidiniai nesėkmės kaštai. Išoriniai nesėkmės kaštai. Kokybės kaštų gerinimo tikslai. Prevenciniai kaštai. Išvados ir rekomendacijos. Grafikai.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-06-14
 • Kokybės kontrolė

  Įvadas. Produkcijos kokybė. Lietuvos standartizacijos departamentas. Lietuvos standartizacijos institucija. Standartai. Standartizacijos technikos komitetai. Produkcijos sertifikavimas. Tarptautiniai standartai (ISO). Kokybės valdymas. Išvados.
  Kokybės vadyba, referatas(12 puslapių)
  2006-04-03
 • Kokybės kontrolė spaustuvėje ir reprocentre

  Faktoriai lemiantys spaudinių kokybę. Technologija dar negarantuoja geros kokybės.
  Kokybės vadyba, namų darbas(3 puslapiai)
  2006-10-11
Puslapyje rodyti po