Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Kokybės vadyba

Kokybės vadyba (297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Monitorių vartojamosios savybės ir reikalavimai jų kokybei

  Įvadas. Ne maisto prekių vartojamosios savybės ir kokybės rodikliai. Monitorių vartojamųjų savybių nagrinėjimas. Socialinė paskirtis. Ergonominės savybės. Funkcinės savybės. Patikimumo savybės. Saugumo vartojant savybės. Estetinės savybės. Ekonominės savybės. Ekologinės savybės. Išvados.
  Kokybės vadyba, referatas(10 puslapių)
  2007-05-17
 • Nacionalinė kokybės programa. Kokybės vadybos metodų tobulinimas

  Kokybės skatinimas ir priemonių kokybės gerinimui įgyvendinimas. Kokybės vadybos metodų tobulinimas ir propagavimas. Kokybės infrastruktūros vystymas. Mokymas ir kvalifikacijos kėlimas. Valdymo struktūros koordinavimas.
  Kokybės vadyba, konspektas(15 puslapių)
  2006-05-23
 • Naujų darbuotojų adaptacijos sistemos N organizacijoje tyrimas

  Naujų darbuotojų adaptacijos sistema, naujų darbuotojų adaptacijos sistema kolektyve, personalo adaptacijos sistemos kriterijai, bandomasis laikotarpis, profesionali orientacija ir socialinė adaptacija kolektyve, profesionali darbuotojų adaptacija organizacijoje, specializuota profesionalaus apmokymo ir adaptacijos programa, profesinės orientacijos ir adaptacijos patirtis užsienio šalyse, darbuotojo adaptacija: atsitiktinumas ar paruošta programa, personalo adaptacijos sistemos problemų sprendimas, tipinės naujo darbuotojo įtraukimo į įmonę klaidos, darbuotojo adaptacijos sistemos lygio profesionalioje aplinkoje įvertinimas, adaptacijos sistemos vertinimo bei darbuotojo vystymo sisteminis priėjimas, organizacija, kurioje atliktas tyrimas, tiriamieji, profesinė adaptacija. Socialinė adaptacija.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(43 puslapiai)
  2005-02-24
 • Ne maisto prekių ženklinimas

  Ne maisto prekių pakuotei naudojami plastikai, jų privalumai, tarptautinis žymėjimas. Klijų vartojamosios savybės ir kokybės rodikliai. Trikotažinių marškinėlių ženklinimas, jų dydžių sistemos. Priedai (1).
  Kokybės vadyba, namų darbas(11 puslapių)
  2010-02-25
 • Organizacijos blogos kokybės priežasčių analizė: papildomos laiko, darbo, materialiosios sąnaudos ar nauda

  Blogos kokybės priežasčių analizė. Kokybės kaina. Prastos kokybės kaina. Kokybės užtikrinimo išlaidos. Gedimų prevencijos išlaidos. Gaminių kokybės įvertinimo išlaidos. Neatitikimo išlaidos. Kokybės išlaidų optimizavimas. Kokybės vadyba. Darbuotojų suinteresuotumas kokybe. Kokybės vadybos standartai. Išvados.
  Kokybės vadyba, referatas(18 puslapių)
  2005-11-17
 • Organizacijos darbuotojų supratimo apie visuotinės kokybės vadybą tyrimas

  Įvadas. Teorinė dalis. Visuotinės kokybės vadyba. Darbuotojų svarba kokybės valdymui. Įmonės veiklos visuotinės kokybės vadybos atžvilgiu tyrimas. Praktinė dalis. Trumpas įmonės aprašymas. Tyrimo eiga ir rezultatai. Išvados. Priedas (1).
  Kokybės vadyba, namų darbas(14 puslapių)
  2008-03-05
 • Organizacijos įvaizdis: prekybos centras UAB "Senukai"

  Prekės/paslaugos įvaizdis visuomenėje. Vartotojo įvaizdis. Vidinis įvaizdis. Vadovo įvaizdis. Dirbančiųjų įvaizdis. Vizualinis įvaizdis. SSGG analizė. Išvados.
  Kokybės vadyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2012-02-23
 • Organizacijos kokybės vadybos sistema: vertinimo aspektai

  Įvadas. Organizacijos esmė. Organizacijos kokybės vadybos sistemos esmė. Procesinis požiūris kokybės vadybos sistemoje. Sisteminis požiūris į kokybės vadybos sistemą. Organizacijos kokybės vadybos sistemos vertinimo aspektai. Kokybės vadybos sistemos vertinimo procesai. Kokybės vadybos sistemos auditas. Kokybės vadybos sistemos vertinamoji analizė. Savianalizė. Išvados. Priedai.
  Kokybės vadyba, referatas(15 puslapių)
  2006-03-02
 • Organizacijos krizių prevencija visuotinės kokybės vadybos požiūriu

  Įvadas. Visuotinės kokybės vadybos esmė. Visuotinės kokybės vadybos principai. Visuotinės kokybės vadybos principas – orientacija į vartotoją. Antrasis visuotinės kokybės vadybos principas – nuolatinis veiklos tobulinimas. Trečiasis visuotinės kokybės vadybos principas – visuotinis dalyvavimas. Šiuolaikinės visuotinės kokybės vadybos koncepcijos organizacijų valdyme. Krizių prevencija visuotinės kokybės vadybos požiūriu. Krizės samprata. Trys krizių prevencijos pakopos. Kokybės gerinimo reikšmė krizių prevencijos požiūriu. Išvados.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(13 puslapių)
  2006-03-31
 • Organizacijos kultūros formavimas įmonėje: transporto ir logistikos paslaugų teikimas

  Įvadas. Tikslas – ištirti pasirinktos įmonės organizacijos kultūros formavimąsi. Šiam darbo tikslui įgyvendinti keliami šie uždaviniai. Teorinė dalis. Organizacijos kultūros samprata. Organizacijos kultūros tipai. Organizacijos kultūros funkcijos ir formavimasis. Praktinė dalis. Įmonės X veiklos apžvalga. Įmonės X kultūra. Privalumų ir trūkumų analizė. Išvados.
  Kokybės vadyba, namų darbas(12 puslapių)
  2010-10-08
 • Organizacijos kultūros tyrimas diegiant visuotinę kokybės vadybą organizacijoje

  Organizacijos kultūros tyrimas diegiant visuotinę kokybės vadybą "X" organizacijoje. Įvadas. Organizacijos kultūros samprata. "X" Organizacijos kultūros stiprumas. "X" Organizacijos kultūros ir jos veiklos efektyvumo ryšys. "X" organizacijos kultūros kaitos ypatumai įgyvendinant VKV. "X" Organizacijos įdiegusios VKV kultūros bruožai. "X" organizacijos kultūros tipai. Išvados.
  Kokybės vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2006-05-13
 • Organizacijos kultūros tyrimas diegiant visuotinę kokybės vadybą organizacijoje (2)

  Įvadas. Organizacijos kultūros samprata. X organizacijos kultūros stiprumas. X organizacijos kultūros ir jos veiklos efektyvumo ryšys. X organizacijos kultūros kaitos ypatumai įgyvendinant visuotinę kokybės vadybą. X organizacijos įdiegusios VKV kultūros bruožai. X organizacijos kultūros tipai. Išvados.
  Kokybės vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2006-12-01
 • Organizacijos veiklos įvertinimas pagal 14 E.W. Demingo kokybės vadybos programos punktų

  "Kokybės revoliucija" Japonijoje. Edvardas Demingas (Edwards Deming) (1900–1993). Keturiolika E. Demingo principų. Organizacijos įvertinimas šalies ir regiono mastu. Demingo prizas. Darbas iliustruotas lentelėmis ir paveikslėliais.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(9 puslapiai)
  2008-01-02
 • Organizacijos veiklos kokybės gerinimas ir kokybės kaštų mažinimas

  Įvadas. Visuotinės kokybės vadybos samprata. Organizacijos veiklos kokybės gerinimas. Kokybės vadybos veiklos įmonėje organizavimas. Kokybės gerinimo strategija. Kokybės matavimas. Kokybės sistema. Kokybės kaštai. Kokybės kaštų klasifikacija. Prevenciniai kaštai. Įvertinimo kaštai. Vidinių nuostolių kaštai. Išorinių nuostolių kaštai. Kokybės kaštų optimizavimas. Išvados.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-03-10
 • Organizacijos veiklos visuotinės kokybės vadybos atžvilgiu įvertinimas

  Įžanga. Visuotinės kokybės vadybos susiformavimas ir vystymasis. Visuotinės kokybės vadybos pradininkai. Visuotinės kokybės vadybos atstovai ir jų mokyklos. Visuotinės kokybės vadybos koncepcijos. Visuotinės kokybės vadyba ir tradicinė vadyba. Visuotinės kokybės vadybos koncepcijų apžvalga. Visuotinės kokybės vadybos modelio pritaikymas "N" įmonėje, remiantis nacionalinio kokybės prizo reikalavimais. Įmonės "N" charakteristika. Vadovų veikla. Politika ir strategija. Personalo vadyba. Išteklių valdymas. Procesų valdymas. Klientų poreikių patenkinimas. Darbuotojų poreikių patenkinimas. Poveikis visuomenei. Verslo rezultatai. Apibendrinimai. Išvados. Priedai (3).
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2006-11-03
 • Organizacijos, vadovai, vadovavimas

  PowerPoint pristatymas. Vadybos samprata. Vadybos objektas. Vadybos turinys. Pagrindiniai organizacijos bruožai. Organizacijos paskirtis. Sudėtinės sėkmės dalys. Vadovo vaidmenų suskirstymas pagal Mintzbergą. Vadovo ir verslininko panašumai bei skirtumai. Rezultatyvumas ir našumas. Sisteminis požiūris.
  Kokybės vadyba, pristatymas(17 skaidrių)
  2008-03-26
 • Organizacijų kokybės komponentai ir jų poveikis veiklos rezultatyvumui. Organizacijų valdymas pagal rezultatyvumo kriterijus

  Valdymas. Organizacijų kokybės komponentai ir jų poveikis veiklos rezultatyvumui: 3 esminės nuostatos, 5 pagrindiniai principai, 10 vadybos priemonių. Kompleksinis požiūris į rezultatyvumo problemas. Valdymas pagal rezultatyvumo kriterijus. Komunikacijos ir vadovų vaidmuo užtikrinant rezultatyvumą.
  Kokybės vadyba, referatas(10 puslapių)
  2005-06-09
 • Pagrindiniai ISO 9000 grupės standartai. Kokybės vadybos principai

  Įvadas. Pagrindiniai ISO 9000 grupės standartai. Kokybės vadybos principai. Standartizacijos departamentas. Jo uždaviniai. Išvados.
  Kokybės vadyba, namų darbas(10 puslapių)
  2006-12-13
 • Paslaugų kokybė

  Įvadas. Paslaugų kokybės samprata ir požymiai. Paslaugų kokybės vertinimo rodikliai. Paslaugų kokybės modeliai. Paslaugų kokybės vertinimo modelis. Klaidų analizės modelis. Išvados.
  Kokybės vadyba, referatas(10 puslapių)
  2010-05-05
 • Paslaugų kokybė, jos įvertinimo ir valdymo galimybės

  Teorinė dalis: Paslaugos kokybė. Bendroji vartotojo suvokta paslaugų kokybė. Paslaugų kokybės aspektai, kuriems pirmumą teikia vartotojas. Pagrindinės kokybės spragos ir jų valdymo galimybės. Paslaugų kokybės matų ir priimtinos kokybės kriterijai.
  Kokybės vadyba, referatas(5 puslapiai)
  2008-08-19
Puslapyje rodyti po