Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Kokybės vadyba

Kokybės vadyba (297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Šiaulių profesinio rengimo centro paslaugų kokybės vertinimo tyrimo projektas

  Įvadas. Darbo tema. Darbo tikslas – išsiaiškinti, kokie kokybės vadybos elementai yra Šiaulių profesinio rengimo centro rengiamuose kursuose ir kaip paslaugų gavėjai vertina teikiamų paslaugų kokybę. Uždaviniai. Darbo objektas. Šiaulių profesinio rengimo centro mokymo paslaugų kokybės vertinimo tyrimo projektas. Tyrimo rezultatai. Faktorinė analizė. Išvados.
  Kokybės vadyba, tyrimas(12 puslapių)
  2009-05-05
 • Tarptautiniai standartai

  Kokybės vadybos sistemų pagrindai. Kokybės vadybos principai. Taikymo sritis. Kokybės vadybos sistemų pagrindai. Kokybės vadybos sistemų tikslingumas. Reikalavimai kokybės vadybos sistemoms ir produktams. Požiūris į kokybės vadybos sistemas. Procesinis požiūris. Kokybės politika ir kokybės tikslai. Aukščiausiosios vadovybės vaidmuo kokybės vadybos sistemoje. Dokumentacija. Dokumentavimo reikšmė. Kokybės vadybos sistemose naudojamų dokumentų tipai. Kokybės vadybos sistemų įvertinimas. Nuolatinis gerinimas. Statistinių metodų vaidmuo. Kokybės vadybos sistemų ir kitų vadybos sistemų dėmesio centrai. Kokybės vadybos sistemų reikalavimai. Taikymo sritis. Kokybės vadybos sistema. Vadovybės atsakomybė. Kokybės politika. Planavimas. Atsakomybė, įgaliojimai ir ryšiai. Vadovybinė vertinamoji analizė. Išteklių vadyba. Produkto realizavimas. Gamyba ir paslaugų teikimas.
  Kokybės vadyba, konspektas(9 puslapiai)
  2005-12-19
 • Tauriųjų metalų ir brangakmenių ženklinimas

  Įvadas. Brangakmenių ir tauriųjų metalų sąvokos. Tauriųjų metalų prabos. Prabavimas. Brangakmenių klasifikavimas. Tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinė priežiūra. Įspaudavimas nuo senovės laikų iki dabar. Lietuvos valstybinio kontrolinio ženklo ir prabos ypatumai. Tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminių importas ir eksportas. Išvados. Priedas.
  Kokybės vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2008-02-29
 • Teikiamų paslaugų kokybės analizė: svečių namai "Pas Stefą"

  Įvadas. Tyrimo tikslas – atlikti svečių namų "Pas Stefą" teikiamų paslaugų kokybės analizę vartotojų nuomone. Paslaugų kokybės teorinė apžvalga. Paslaugų kokybės samprata. Paslaugų kokybės matai. Paslaugų kokybės veiksniai. Kokybės vertinimas ir jos gerinimo galimybės. Svečių namų "Pas Stefą" teikiamų paslaugų kokybės vertinimas. Tyrimo metodika. Svečių namų "Pas Stefą" charakteristika. Tyrimo duomenų analizė. Išvados.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(15 puslapių)
  2010-02-23
 • Teikiamų paslaugų kokybės įvertinimas: kaimo turizmo sodyba "Miškiniškės"

  Įvadas. Kaimo turizmo sodybos paslaugų apibūdinimas. Kaimo turizmo sodybos paslaugų kokybės anketinės apklausos rezultatai. Išvados.
  Kokybės vadyba, tyrimas(9 puslapiai)
  2007-06-12
 • Transporto firmos įvaizdis ir kokybės valdymas

  Įvadas. Kas yra kokybė ir kokybės valdymas. Kokybės įvertinimas ir įteisinimas. Įvertinimas pagal išleistus standartus. Standartai. Kokybės sertifikatų gavimo tvarka užsienyje. Kodėl reikia siekti kokybės standartų? Kaip pasiekti kokybę. Kokybiško darbo organizavimo procedūros. Kokybės kaina ir įvertinimas. Kokybė firmos įvaizdyje. Firmos įvaizdis: esmė, svarbiausios formavimo ypatybės. Firmos stilius. Firmos įvaizdžio diferencijavimas. Pozicionavimas. Išvados.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2007-04-19
 • Turizmo paslaugų kokybės įvertinimas: UAB "Kelvita"

  Anotacija. Annotation. Įvadas. Paslaugų kokybės teoriniai aspektai. Paslaugų samprata ir jų rūšys. Kokybės samprata, pagrindinių terminų apibūdinimas. Paslaugų kokybės sistemos ir standartai. Turizmo paslaugos ir jų kokybės valdymas. Atvykstamojo turizmo apžvalga. Kokybės gerinimo organizavimas ir valdymas. Darbuotojų vaidmuo gerinant paslaugų kokybę. Turizmo paslaugų ypatumai. Turizmo paslaugos ir jų klasifikacija. Turizmo paslaugų rinka ir jos pusiausvyra. Turistinių paslaugų rūšys. Turizmo politikos formavimas ir turizmo valdymas. Paslaugų kokybės gerinimas UAB "Kelvita". UAB "Kelvita" veiklos aprašymas. Organizacinė valdymo struktūra ir vadovavimo stilius UAB "Kelvita". Turizmo tyrimas ir analizė. UAB "Kelvita" paslaugų kokybės tyrimo metodika ir eiga. Problemos nustatymas. Turizmo paslaugų vartotojų apklausa. Tyrimo rezultatai ir apibendrinimas. Išvados ir siūlymai. Priedas (1).
  Kokybės vadyba, diplominis darbas(48 puslapiai)
  2007-02-20
 • Vadyba viešajame sektoriuje: Visuotinės kokybės vadyba švietimo sistemoje

  Įvadas. Visuotinės kokybės vadybos taikymas viešajame sektoriuje. Vadybos principų taikymas viešajame sektoriuje. Visuotinės kokybės vadybos principai ir jų taikymas viešajame sektoriuje. Vadyba švietimo sistemoje. VKV taikymas mokyklose. Lietuvos švietimo sistema: iššūkiai ir naujos tendencijos. Vadyba švietimo sistemoje: VKV perspektyvos. Išvados.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-05-25
 • Vadovybės atsakomybė: UAB "Panevėžio Aurida"

  Kokybės vadyba. Visuotinės kokybės samprata ir tikslas. Kokybė ir kokybės standartų kūrimas. Nuolatinis tobulinimas. ISO 9000 kokybės vadybos principai. Vadovybės atsakomybė. Vadovams keliami reikalavimai kokybės tikslams pasiekti. Visuotinės kokybės vadybos vaidmuo strateginiame planavime. Kokybės strateginių siekių lygmenys. Kokybės sistemos diegimas UAB "Panevėžio Aurida". Įmonės istorija ir charakteristika. UAB"Panevėžio Aurida" teikiamos paslaugos ir jų kokybė. Kokybės diegimo etapai įmonėje. Kokybės sistemos diegimo nauda. Vadovybės atsakomybė diegiant kokybės sistemą UAB "Panevėžio Aurida". Vadovybės įsipareigojimai. Kokybės politika. Orientacija į vartotojus. Planavimas. Vertinamoji analizė.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2006-01-19
 • Vadovybės dalyvavimo kokybės gerinimo procese įvertinimas

  Įvadas. Literatūros analizė. Visuotinės kokybės vadybos koncepcija. Visuotinės kokybės vadybos siekimo reikalingumas. Visuotinės kokybės vadybos įgyvendinimo fazės. Vadovų vaidmuo siekiant visuotinės kokybės. Teoriniai sprendimai. Vadovavimo reikšmė. Vadovų įtaka visuotinei kokybės vadybai bendrovėje. AB "N" veikla ir organizacinė struktūra. Vadovų veikla. Vadovų veiksmai asmeniniu pavyzdžiu propaguojant ir įgyvendinant tobulumą. Vadovų veiksmai kuriant valdymo sistemas ir skatinant įmonės valdymo sistemų tobulinimą. Vadovų veiksmai bendraujant su darbuotojais, klientais ir tiekėjais. Vadovų įtaka personalo kokybei. Vadovų įtaka bendrovės politikai. Vadovų įtaka procesų valdymo, išteklių, klientų bei darbuotojų poreikių patenkinimo kokybei. Išvados.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-02-24
 • Vadovo vaidmuo įmonėje

  Įvadas. Tikslas: Įvertinti vadovo vaidmenį ir reikšmę įmonėje, atskleisti, kokie veiksniai turi įtaką vadovo darbui, išskirti ir apibūdinti vadovo darbo stilius. Vadybos funkcijų samprata. Planavimas. Planavimo esmė. Planavimo žingsniai. Organizavimas. Organizavimo esmė.Valdymo lygiai. Vadovų klasifikavimas. Teisių ir pareigų delegavimas. Valdymo organizavimas. Valdymo struktūra. Vadovavimas. Vadovavimo esmė. Vadovavimo stiliai. Valdymo metodai, jų esmė, pranašumai ir trūkumai. Kontrolė. Vadovo funkcijos. Autokratinis vadovo darbo stilius. Demokratinis vadovo darbo stilius. Liberalus vadovo darbo stilius. Išvados ir siūlymai.
  Kokybės vadyba, referatas(17 puslapių)
  2010-03-04
 • Valdymo informacinių sistemų klasifikacija

  Įvadas. Valdymo informacinių sistemų apibūdinimas. Valdymo informacinių sistemų klasifikavimas. Valdymo informacinių sistemų klasifikacija pagal funkcijas. Valdymo informacinių sistemų klasifikacija pagal valdymo lygį. Valdymo informacinių sistemų klasifikacija pagal laiką. Išvados.
  Kokybės vadyba, referatas(16 puslapių)
  2010-02-25
 • Valstybės kokybės politika

  Nacionalinės kokybės politikos pagrindiniai tikslai. Priemonės, kuriomis siekiama išvardytų tikslų. Šeši nacionalinės kokybės politikos įgyvendinimo principai. ISO serijos standartai. ISO 9000 serijos standartų reikalavimai. ISO standartų taikymas Lietuvoje. ISO standartų principai. Lietuvos kokybės vadybos asociacija. LKVA pagrindiniai uždaviniai. Kompanijų naudojančių kokybės vadybos sistemas. Aplinkos apsaugos kokybės vadybos sistemų naudojimas. Kokybės vadybos plėtros problemos Lietuvoje. Išvados.
  Kokybės vadyba, pristatymas(29 skaidrės)
  2006-01-11
 • Vartotojų patenkinimas

  Įvadas. Vartotojų patenkinimo esmė. Vidinių vartotojų patenkinimas. Išorinių vartotojų patenkinimas. Išorinių vartotojų identifikavimas. Santykiai su klientais. Įsipareigojimai patenkinti vartotojus. Į klientą orientuoto aptarnavimo standartai. Praktinis mokymas ir įgaliojimų suteikimas. Reakcija į nusiskundimus. Partnerystė su klientu. Vartotojų poreikių patenkinimo lygio nustatymo metodai.
  Kokybės vadyba, referatas(13 puslapių)
  2007-05-23
 • Veiklos įvertinimas pagal E. W. Demingo 14 punktų: taikomasis programavimas UAB "Labbis"

  UAB "Labbis" veiklos įvertinimas pagal E.W. Demingo 14 punktų. UAB "Labbis" – taikomojo programavimo lyderis Lietuvoje. Įvadas. Pagrindinis darbo tikslas: remiantis E.W. Demingo 14 punktų, įvertinti UAB " Labbis" veiklą. Mokslinės literatūros analizė. Kokybės apibrėžimas. Visuotinės kokybės vadybos samprata. Kokybės vadybos sistemos reikšmė organizacijoje. E.W. Demingo filosofija. Kokybės vadovas. Praktinis tyrimas. UAB "Labbis" trumpa charakteristika. UAB "Labbis" veiklos vertinimas pagal 14 Demingo punktų. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (3 psl.)
  Kokybės vadyba, namų darbas(15 puslapių)
  2009-01-20
 • Veiklos įvertinimas remiantis kokybės vadybos principais: AB "Teo LT"

  Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Visuotinė kokybės vadyba. Pagrindiniai visuotinės kokybės vadybos principai. ISO standartai. Įmonės aprašymas. TEO LT, AB struktūra. TEO LT, AB veiklos įvertinimas remiantis kokybės vadybos principais. Orientavimasis į vartotoją. Lyderystė. Darbuotojų dalyvavimas. Procesinis požiūris. Sisteminis požiūris. Nuolatinis veiklos gerinimas. Faktais pagrįstų sprendimų priėmimas. Abipusiškai naudingi ryšiai su tiekėjais. Išvados.
  Kokybės vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2007-12-21
 • Veiklos įvertinimas remiantis kokybės vadybos principais: padangų ir ratlankių prekyba UAB "Melga"

  Įvadas. Tikslas išanalizuoti įmonės "Melga" veiklą atsižvelgiant į visuotinės kokybės principus. Teorinė dalis. Kokybės vadybos principai. Penki visuotinė kokybės vadybos (VKV) principai. Praktinė dalis. Įmonės charakteristika. Įmonės "Melga" veiklos įvertinimas remiantis kokybės vadybos principais. Išvados.
  Kokybės vadyba, namų darbas(13 puslapių)
  2009-05-15
 • Veiklos vertinimas remiantis kokybės vadybos principais: UAB "X"

  Įvadas. Visuotinės kokybės vadybos samprata. Visuotinės kokybės vadybos principai. UAB "X" pristatymas. Paslaugų nomenklatūra. Įmonės keliami tikslai kokybės srityje. UAB "X" veiklos įvertinimas remiantis visuotinės kokybės vadybos principais. Orientacija į vartotojus. Nuolatinis veiklos tobulinimas. Visuotinis dalyvavimas. Išvados.
  Kokybės vadyba, namų darbas(14 puslapių)
  2007-10-09
 • Veiklos vertinimas, remiantis Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modeliu: AB "Kauno pieno centras"

  Įvadas. Santrauka. Summary. AB "Kauno pieno centras" aprašymas. Vertinimo proceso aprašymas. AB "Kauno pieno centras" vertinimo kriterijų apibūdinimas. Vadovų veikla. Politika ir strategija. Žmonės. Bendradarbiavimas ir ištekliai. Procesai. Vartotojų rezultatai. Žmonių rezultatai. Visuomenės rezultatai. Pagrindiniai veiklos rezultatai. Kriterijų, kriterijų dalių ir bendras įmonės įvertinimas. Radar kortos panaudojimas. Bendras įmonės įvertinimas. Išvados.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2008-06-20
 • Viljamas Edvardas Demingas (3)

  PowerPoint pristatymas. W. Edwards Deming trumpa biografija. Daktaro Deming mokymas. Gilių Žinių Teorija – bendradarbiavimo skatinimas. Daktaro Deming mintys. Kuo garsus daktaras William Edwards Deming? W. E. Deming medalis. 14 Williams Edwards Deming principų. Žymiausios knygos. W. E. Deming principai. Visuotinės kokybės vadybos (VKV) principai.
  Kokybės vadyba, pristatymas(13 skaidrių)
  2009-06-05
Puslapyje rodyti po