Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Kokybės vadyba>Kokybės vadybos kursiniai darbai

Kokybės vadybos kursiniai darbai (57 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Organizacijos veiklos visuotinės kokybės vadybos atžvilgiu įvertinimas

  Įžanga. Visuotinės kokybės vadybos susiformavimas ir vystymasis. Visuotinės kokybės vadybos pradininkai. Visuotinės kokybės vadybos atstovai ir jų mokyklos. Visuotinės kokybės vadybos koncepcijos. Visuotinės kokybės vadyba ir tradicinė vadyba. Visuotinės kokybės vadybos koncepcijų apžvalga. Visuotinės kokybės vadybos modelio pritaikymas "N" įmonėje, remiantis nacionalinio kokybės prizo reikalavimais. Įmonės "N" charakteristika. Vadovų veikla. Politika ir strategija. Personalo vadyba. Išteklių valdymas. Procesų valdymas. Klientų poreikių patenkinimas. Darbuotojų poreikių patenkinimas. Poveikis visuomenei. Verslo rezultatai. Apibendrinimai. Išvados. Priedai (3).
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2006-11-03
 • Paslaugų kokybės tyrimas: kavinė–baras "Arfa"

  Įvadas. Teorinė dalis. Paslaugų kokybės samprata. Bendrai suvoktos kokybės modelis. Kokybės vertinimas, jos gerinimo galimybės. Tyrimo rezultatų analizė. Įmonės charakteristika, probleminė sritis. Aplinkos analizė. Apklausos rezultatų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (1).
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-12-03
 • Prekės ženklas ir kokybė

  Įvadas. Prekės ženklo sąvoka. Prekės ženklo istorija. Prekės ženklo elementai. Prekės ženklo svarba vartotojui. Prekės ženklo formavimas. Stiprus prekės ženklas kuria vertę kompanijai. Produktas ir prekės ženklas. Prekės ženklo vertė. Prekės ženklo jėga. Vertingiausi pasaulio prekių ženklai. Lietuviško prekės ženklo kokybė ir galimybės. Prekės ženklo apsauga. Prekių ženklo klastotojui gresianti baudžiamoji atsakomybė. Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą (ES). Išvados.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-06-03
 • Teikiamų paslaugų kokybės analizė: svečių namai "Pas Stefą"

  Įvadas. Tyrimo tikslas – atlikti svečių namų "Pas Stefą" teikiamų paslaugų kokybės analizę vartotojų nuomone. Paslaugų kokybės teorinė apžvalga. Paslaugų kokybės samprata. Paslaugų kokybės matai. Paslaugų kokybės veiksniai. Kokybės vertinimas ir jos gerinimo galimybės. Svečių namų "Pas Stefą" teikiamų paslaugų kokybės vertinimas. Tyrimo metodika. Svečių namų "Pas Stefą" charakteristika. Tyrimo duomenų analizė. Išvados.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(15 puslapių)
  2010-02-23
 • Transporto firmos įvaizdis ir kokybės valdymas

  Įvadas. Kas yra kokybė ir kokybės valdymas. Kokybės įvertinimas ir įteisinimas. Įvertinimas pagal išleistus standartus. Standartai. Kokybės sertifikatų gavimo tvarka užsienyje. Kodėl reikia siekti kokybės standartų? Kaip pasiekti kokybę. Kokybiško darbo organizavimo procedūros. Kokybės kaina ir įvertinimas. Kokybė firmos įvaizdyje. Firmos įvaizdis: esmė, svarbiausios formavimo ypatybės. Firmos stilius. Firmos įvaizdžio diferencijavimas. Pozicionavimas. Išvados.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2007-04-19
 • Vadyba viešajame sektoriuje: Visuotinės kokybės vadyba švietimo sistemoje

  Įvadas. Visuotinės kokybės vadybos taikymas viešajame sektoriuje. Vadybos principų taikymas viešajame sektoriuje. Visuotinės kokybės vadybos principai ir jų taikymas viešajame sektoriuje. Vadyba švietimo sistemoje. VKV taikymas mokyklose. Lietuvos švietimo sistema: iššūkiai ir naujos tendencijos. Vadyba švietimo sistemoje: VKV perspektyvos. Išvados.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-05-25
 • Vadovybės atsakomybė: UAB "Panevėžio Aurida"

  Kokybės vadyba. Visuotinės kokybės samprata ir tikslas. Kokybė ir kokybės standartų kūrimas. Nuolatinis tobulinimas. ISO 9000 kokybės vadybos principai. Vadovybės atsakomybė. Vadovams keliami reikalavimai kokybės tikslams pasiekti. Visuotinės kokybės vadybos vaidmuo strateginiame planavime. Kokybės strateginių siekių lygmenys. Kokybės sistemos diegimas UAB "Panevėžio Aurida". Įmonės istorija ir charakteristika. UAB"Panevėžio Aurida" teikiamos paslaugos ir jų kokybė. Kokybės diegimo etapai įmonėje. Kokybės sistemos diegimo nauda. Vadovybės atsakomybė diegiant kokybės sistemą UAB "Panevėžio Aurida". Vadovybės įsipareigojimai. Kokybės politika. Orientacija į vartotojus. Planavimas. Vertinamoji analizė.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2006-01-19
 • Vadovybės dalyvavimo kokybės gerinimo procese įvertinimas

  Įvadas. Literatūros analizė. Visuotinės kokybės vadybos koncepcija. Visuotinės kokybės vadybos siekimo reikalingumas. Visuotinės kokybės vadybos įgyvendinimo fazės. Vadovų vaidmuo siekiant visuotinės kokybės. Teoriniai sprendimai. Vadovavimo reikšmė. Vadovų įtaka visuotinei kokybės vadybai bendrovėje. AB "N" veikla ir organizacinė struktūra. Vadovų veikla. Vadovų veiksmai asmeniniu pavyzdžiu propaguojant ir įgyvendinant tobulumą. Vadovų veiksmai kuriant valdymo sistemas ir skatinant įmonės valdymo sistemų tobulinimą. Vadovų veiksmai bendraujant su darbuotojais, klientais ir tiekėjais. Vadovų įtaka personalo kokybei. Vadovų įtaka bendrovės politikai. Vadovų įtaka procesų valdymo, išteklių, klientų bei darbuotojų poreikių patenkinimo kokybei. Išvados.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-02-24
 • Veiklos vertinimas, remiantis Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modeliu: AB "Kauno pieno centras"

  Įvadas. Santrauka. Summary. AB "Kauno pieno centras" aprašymas. Vertinimo proceso aprašymas. AB "Kauno pieno centras" vertinimo kriterijų apibūdinimas. Vadovų veikla. Politika ir strategija. Žmonės. Bendradarbiavimas ir ištekliai. Procesai. Vartotojų rezultatai. Žmonių rezultatai. Visuomenės rezultatai. Pagrindiniai veiklos rezultatai. Kriterijų, kriterijų dalių ir bendras įmonės įvertinimas. Radar kortos panaudojimas. Bendras įmonės įvertinimas. Išvados.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2008-06-20
 • Visuotinės kokybės vadyba (17)

  Įvadas. Produkto kokybės įvertinimas. Operatyvaus produkto kokybės valdymo ciklo įgyvendinimas. Visuotinė kokybės vadyba. Kokybės valdymo įvairiose organizacijose ypatybės. Kokybės valdymo evoliucija: svarbiausi praėjusio šimtmečio įvykiai. Produkto kokybės kontrolė. Kokybės kontrolės samprata. Kokybės matavimas. Išvados.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2007-02-27
 • Visuotinės kokybės vadyba (2)

  Įvadas. Tradicinė ir visuotinė kokybės vadyba: esmė, skirtumai ir panašumai. Vadybos esmė. Visuotinės kokybės vadybos esmė. Visuotinės kokybės vadybos (VKV) ir tradicinės vadybos skirtumai. Pagrindinės tradicinės vadybos ir visuotinės kokybės vadybos nuostatos. Visuotinės kokybės vadyba ir vadybos sąsajos. Išvados.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(13 puslapių)
  2005-12-13
 • Visuotinės kokybės vadyba: AB "Audimas"

  Santrauka. Įvadas. Literatūros analizė. Kokybės vadybos apibrėžimas. Visuotinės kokybės vadybos priemonės ir būdai. Kokybės kaštų klasifikavimas. Teoriniai sprendimai. Kokybės kaštų analizė. Visuotinės kokybės vadybos AB "Audimas" tyrimai ir jų rezultatai. Įmonės pristatymas. Kokybės valdymo analizė. Produkto tobulinimas. Tiekimo sistema. Personalas ir produkto kokybė. Pirkimų skyriaus kokybės kaštai. Išvados.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(17 puslapių)
  2007-05-05
 • Visuotinės kokybės vadyba: ledų ir šaldytų produktų gamybos įmonė

  Santrauka. Zusammungfassung. Įvadas. Visuotinės kokybės vadybos teoriniai aspektai. Kokybės ir visuotinės kokybės vadybos samprata. Visuotinės kokybės vadybos reikšmė organizacijai. Pagrindinės visuotinės kokybės vadybos idėjos. Nuolatinis kokybės gerinimas. Dėmesys vartotojui. Darbuotojų dalyvavimas. Visuotinė sistemos integracija. Kokybės matavimas. ISO 9000 kokybės vadybos sistema. Visuotinės kokybės vadybos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas. Visuotinės kokybės vadybos elementų analizė. Įmonės aprašymas. Įmonės kokybės sistema. RVASSVT (rizikos veiksnių analizė svarbiuose valdymo taškuose) apžvalga. RVASSVT diegimas. Atsakomybės pasiskirstymas ir RVASVT grupės formavimas. Srauto diagramos sukūrimas ir patikrinimas. RVASVT kokybės sistemos įvertinimas ir peržiūrėjimas. RVASVT diegimo pranašumai ir trūkumai. Visuotinės kokybės vadybos elementų diegimas organizacijoje. Nuolatinis tobulėjimas. Dėmesys vartotojui. Organizacijos kokybės valdymo galimybės. Išvados ir pasiūlymai.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2009-03-03
 • Visuotinės kokybės vadybos plėtra Lietuvoje

  Kokybės vadybos plėtra Lietuvoje. Nacionalinė kokybės politika ir programa. Nacionalinė kokybės politika. Nacionalinės kokybės politikos tikslai. Nacionalinės kokybės politikos įgyvendinimo principai. Papildymo ir plėtros principas. Socialinis principas. Kompleksiškumo principas. Konceptualumo principas. Nuoseklumo principas. Tarptautinio pripažinimo principas. Nacionalinės kokybės programos struktūra. Nacionalinė kokybės programos struktūrinė schema. Lietuvos kokybės vadybos asociacija (LKVA). Kokybės vadybos plėtros problemos Lietuvoje. Visuotinės kokybės raidos tendencijos XXI amžiuje. Lietuvos nacionalinė kokybės programa. Kokybės skatinimas ir kokybės priemonių gerinimo įgyvendinimas. Kokybės vadybos metodų tobulinimas ir propagavimas. Kokybės infrastruktūros vystymas. Mokymas ir kvalifikacijos kėlimas. Valdymo struktūros koordinavimas.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-02-23
 • Visuotinės kokybės vadybos plėtra Lietuvoje ir Europos Sąjungos (ES) kokybės politika

  Santrauka. Summary. Įvadas. Visuotinės kokybės vadybos plėtra Lietuvoje. Nacionalinė visuotinės kokybės vadybos politika. Nacionalinės visuotinės kokybės vadybos programos struktūra. Lietuvos kokybės vadybos asociacija. Kokybės vadybos plėtros problemos Lietuvoje. Europos sąjungos kokybės politika ir programa. Europos kokybės organizacija. Europos kokybės vizija. Visuotinės kokybės raidos tendencijos XXI amžiuje. Išvados.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-05-03
 • Visuotinės kokybės vadybos principų taikymas Šakių rajono savivaldybėje

  Įvadas. Visuotinės kokybės vadybos samprata. Visuotinės kokybės vadybos poreikis viešajame sektoriuje. Kokybės vadyba privačiame ir viešajame sektoriuose. Visuotinės kokybės vadybos principų taikymas viešajame sektoriuje. Visuotinės kokybės vadybos įgyvendinimas tobulinant viešojo sektoriaus veiklą. Visuotinės kokybės raidos tendencijos XXI amžiuje. Vadovų tipai kokybės vadyboje. Visuotinės kokybės vadybos principų taikymas Šakių rajono savivaldybės administracijoje. Visuotinės kokybės vadybos tobulinimo galimybės Šakių rajono savivaldybėje. Išvados ir pasiūlymai. Priedai. Grafikai.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2005-11-23
 • Visuotinės kokybės valdymo sistema

  Kokybės valdymas ankstyvuosiuose civilizacijos etapuose. Kokybės vadybos raidos etapai. Kokybės tikrinimas. Kokybės kontrolė. Kokybės užtikrinimas. Visuotinės kokybės vadyba. Visuotinės kokybės valdymo (VKV) filosofija ir principai. Supratimas. Kultūra. Tobulinimas. Visuotinės kokybės valdymo (VKV) funkcijos. Visuotinės kokybės vadybos raidos tendencijos XXI amžiuje. Kokybės valdymo modeliai. SERVQUAL modelis. Japonijos nacionalinis kokybės apdovanojimas – Demingo prizas. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Nacionalinis kokybės apdovanojimas. Europos kokybės vadybos fondo (EKVF) tobulumo modelis.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-04-12
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
Puslapyje rodyti po