Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Kokybės vadyba>Kokybės vadybos referatai

Kokybės vadybos referatai (127 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Personalo valdymas informacinių technologijų (IT) įmonėje

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti personalo valdymo ypatumus informacinių technologijų (IT) įmonėje. Informacinių technologijų (IT) įmonės veiklos aprašymas. Informacinių technologijų (IT) įmonės veiklos charakteristika. Informacinių technologijų (IT) įmonės organizacinė valdymo struktūra. Pareigybių/darbo vietų darbo analizė. Pareigybių/darbo vietų parinkimas. Pasirinktų pareigybių/darbo vietų darbo analizė. Reikalavimai pareigybę/darbo vietą užimančiam darbuotojui. Darbo užmokesčio sistemos sukūrimas pasirinktoms pareigybėms/darbo vietoms. Konkrečių vertinimo kriterijų nustatymas. Vertinimo kriterijų reikšmingumo nustatymas. Kriterijų pakopų sudarymas ir jų vertės (balais) nustatymas. Pareigybių/darbo vietų vertinimas ir bazinio darbo užmokesčio apskaičiavimas. Personalo parinkimo procedūros pasirinktoms pareigybėms/darbo vietoms sudarymas. Darbas iliustruotas lentelėmis.
  Kokybės vadyba, referatas(23 puslapiai)
  2009-05-12
 • Planavimo funkcijos turinys ir reikšmė

  Įvadas. Planavimo funkcijos turinys ir reikšmė. Planavimo esmė, reikšmė, principai. Įmonės planų sistema. Planavimo horizontai. Planavimo eiga. Plano rašymas. Išvados.
  Kokybės vadyba, referatas(15 puslapių)
  2007-06-04
 • Prekės (ne maisto) vartojamosios savybės ir reikalavimai jų kokybei

  Įvadas. Socialinės savybės. Prekės socialinis adresas. Prekės vartotojų klasifikavimas. Optimalaus asortimento atitikimas. Prekės moralinis susidėvėjimas. Funkcinės savybės. Pagrindinės funkcijos atlikimas. Universalumas. Pagalbinių funkcijų atlikimas. Prekės patikimumas. Nesutrinkamumas. Ilgaamžiškumas. Remontavimas. Patvarumas. Ergonominės savybės. Higieniniai rodikliai. Antropometriniai rodikliai. Saugumo savybės. Biologinis saugumas. Elektrinis saugumas. Mechaninis saugumas. Ekologinis saugumas. Estetinės savybės. Ekonominės savybės. Šaldytuvo vartojamosios savybės ir reikalavimai jo kokybei. Summary.
  Kokybės vadyba, referatas(11 puslapių)
  2006-12-03
 • Prekės eksploataciniai palydintys dokumentai

  Įvadas. Informacija apie prekes. Informacijos pavidalai. Eksploatacinė – palydinčioji informacija.
  Kokybės vadyba, referatas(4 puslapiai)
  2006-05-21
 • Prekių asortimentas ir vaidmuo rinkoje

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti prekių asortimentą ir jo vaidmenį rinkoje. Prekių asortimento samprata. Prekių asortimento vaidmuo rinkoje. Prekių asortimento sudarymas. Asortimento politika. Asortimento politikos samprata, reikšmė, ją lemiantys veiksniai. Asortimento optimizavimas. Asortimento kontrolė. Asortimento analizė. Išvados.
  Kokybės vadyba, referatas(20 puslapių)
  2009-10-22
 • Prekių klasifikavimas (2)

  Įvadas. Prekių klasifikavimo esmė. Klasifikavimo požymiai. Klasifikavimo sistemos. Harmonizuotos sistemos nomenklatūros sandara. Prekių klasifikavimo reikšmė ir būdai. Išvados.
  Kokybės vadyba, referatas(12 puslapių)
  2012-01-26
 • Produkto kokybės ir kokybės sistemų sertifikavimas

  Įvadas. Visuotinės kokybės vadyba (TQM). Teisinis reglamentavimas. Pagrindinės įstatymo nuostatos. Sertifikavimo tikslai. Kokybės sistemų sertifikavimas. Produktų sertifikavimas. ISO 9000 ir ISO 14000 sistemų sertifikavimas. ISO 9000 serija. Kokybės sistemų svarba. Kokybės sistemų kūrimo tikslai ir jų esmė. Kokybės sistemų kūrimo ir įgyvendinimo nuoseklumas. ISO 14000 serija. Atitiktis neapibūdina paties produkto. Serijos ISO 9000 ir TQM standartų palyginimas. Išvados.
  Kokybės vadyba, referatas(21 puslapis)
  2005-09-19
 • Produkto kokybės valdymas

  Įvadas. Produkto kokybės valdymas ir kontrolė. Kokybės kontrolės samprata. Kokybės kontrolė x įmonėje. Savikontrolės priemonės X įmonėje. Veiksniai įtakojantys maisto saugą ir jų reikšmė kokybei.
  Kokybės vadyba, referatas(12 puslapių)
  2006-01-13
 • Programų kokybės analizė

  Įžanga. Reikalavimas ir jo savybės. Reikalavimų formulavimo būdai. Anotuoti reikalavimai. Reikalavimų statusas. Reikalavimų kritiškumo laipsnis. Reikalavimų galiojimo terminas. Projekto ir programų sistemų reikalavimai. Projekto reikalavimai. Programų sistemos reikalavimai. Programų sistemos interfeiso reikalavimai. Programų sistemos veikimo reikalavimai. Iš ekonominių apribojimų išplaukiantys reikalavimai.
  Kokybės vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2008-04-21
 • Rizikos valdymas: AB "Lifosa"

  Apie AB "Lifosa". Gamybos (paslaugų) charakteristika. Darbuotojai. Kokybės politika. Aplinkos apsaugos politika. Eksportas ir vidaus rinka. Produktai. Konkurentai. Kiekybinė rizika. Kokybinė rizika. Rizikos veiksniai.
  Kokybės vadyba, referatas(10 puslapių)
  2007-04-19
 • Strategijos planavimo reikšmė

  Įvadas. Planavimas. Strategija. Strateginis planavimas. Strateginio planavimo modelis. Strategijos planavimo reikšmė. Strateginio planavimo esmė. Firmos tikslai. Strateginės alternatyvos. Alternatyvų pirminis atrinkimas. Išvados.
  Kokybės vadyba, referatas(17 puslapių)
  2008-05-13
 • Šešios kokybės kultūros vertybės. Atsidavę darbuotojai, laimingi vartotojai ir nuolatinis tobulėjimas

  Įvadas. Pavyzdys, parodantis įmonės, kaip sistemos, esmę. Daugiau apie kultūrą. Šešios kokybės kultūros vertybės. Kokybės kultūros vertybės. Šešios vertybės detaliau. Vertybė 1. Mes visi kartu: įmonė, tiekėjai, vartotojai. Asmeninis susitapatinimas su įmone. Komandos ir komandinis darbas. Ištikimybė. Vertybė 2: nėra pavaldinių ar aukštesnių. Vertybė 3. Atviras, sąžiningas bendravimas yra būtinas. Empatija. Klausymas. Vertybė 4. Visi turi priėjimą prie jiems reikiamos informacijos. Vertybė 5. Susitelkimas apie procesus. Vertybė 6. Nėra laimėjimų, nėra nesėkmių, tik pamokantys patyrimai. Pokyčiai kokybės kultūroje. Žingsniai kultūriniam pokyčiui. Jūsų įsipareigojimai.
  Kokybės vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2007-01-23
 • Šešių sigmų kokybės metodologija

  Įvadas. Kas yra 6 sigma (ơ). 6 sigma metodo esmė. 6 Sigma metodologijos principai. Šešių sigmų sistemos nauda. Šešios sigmos verslo sėkmei valdyti. Šešių sigmų matavimo priemonių sistemos trūkumai. Žingsniai, kuriais tobulinama Šešių sigma sistema. ISO 9001 ir Šešių sigmų integracijos privalumai.
  Kokybės vadyba, referatas(10 puslapių)
  2007-01-16
 • Tauriųjų metalų ir brangakmenių ženklinimas

  Įvadas. Brangakmenių ir tauriųjų metalų sąvokos. Tauriųjų metalų prabos. Prabavimas. Brangakmenių klasifikavimas. Tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinė priežiūra. Įspaudavimas nuo senovės laikų iki dabar. Lietuvos valstybinio kontrolinio ženklo ir prabos ypatumai. Tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminių importas ir eksportas. Išvados. Priedas.
  Kokybės vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2008-02-29
 • Vadovo vaidmuo įmonėje

  Įvadas. Tikslas: Įvertinti vadovo vaidmenį ir reikšmę įmonėje, atskleisti, kokie veiksniai turi įtaką vadovo darbui, išskirti ir apibūdinti vadovo darbo stilius. Vadybos funkcijų samprata. Planavimas. Planavimo esmė. Planavimo žingsniai. Organizavimas. Organizavimo esmė.Valdymo lygiai. Vadovų klasifikavimas. Teisių ir pareigų delegavimas. Valdymo organizavimas. Valdymo struktūra. Vadovavimas. Vadovavimo esmė. Vadovavimo stiliai. Valdymo metodai, jų esmė, pranašumai ir trūkumai. Kontrolė. Vadovo funkcijos. Autokratinis vadovo darbo stilius. Demokratinis vadovo darbo stilius. Liberalus vadovo darbo stilius. Išvados ir siūlymai.
  Kokybės vadyba, referatas(17 puslapių)
  2010-03-04
 • Valdymo informacinių sistemų klasifikacija

  Įvadas. Valdymo informacinių sistemų apibūdinimas. Valdymo informacinių sistemų klasifikavimas. Valdymo informacinių sistemų klasifikacija pagal funkcijas. Valdymo informacinių sistemų klasifikacija pagal valdymo lygį. Valdymo informacinių sistemų klasifikacija pagal laiką. Išvados.
  Kokybės vadyba, referatas(16 puslapių)
  2010-02-25
 • Vartotojų patenkinimas

  Įvadas. Vartotojų patenkinimo esmė. Vidinių vartotojų patenkinimas. Išorinių vartotojų patenkinimas. Išorinių vartotojų identifikavimas. Santykiai su klientais. Įsipareigojimai patenkinti vartotojus. Į klientą orientuoto aptarnavimo standartai. Praktinis mokymas ir įgaliojimų suteikimas. Reakcija į nusiskundimus. Partnerystė su klientu. Vartotojų poreikių patenkinimo lygio nustatymo metodai.
  Kokybės vadyba, referatas(13 puslapių)
  2007-05-23
 • Veiklos įvertinimas remiantis kokybės vadybos principais: AB "Teo LT"

  Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Visuotinė kokybės vadyba. Pagrindiniai visuotinės kokybės vadybos principai. ISO standartai. Įmonės aprašymas. TEO LT, AB struktūra. TEO LT, AB veiklos įvertinimas remiantis kokybės vadybos principais. Orientavimasis į vartotoją. Lyderystė. Darbuotojų dalyvavimas. Procesinis požiūris. Sisteminis požiūris. Nuolatinis veiklos gerinimas. Faktais pagrįstų sprendimų priėmimas. Abipusiškai naudingi ryšiai su tiekėjais. Išvados.
  Kokybės vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2007-12-21
 • Visuotinė kokybės vadyba organizacijos viduje ir jos kaštai

  Įvadas. Visuotinės kokybės vadyba. Kultūros sistema. Techninė sistema. Valdymo sistema. Laiko normavimas. Pasitikėjimas. Baimė. Kaštai. Išvados.
  Kokybės vadyba, referatas(14 puslapių)
  2006-10-03
 • Visuotinės kokybės ir darnaus vystymosi koncepcija

  Įvadas. Tikslas: išnagrinėti visuotinės kokybės ir darnaus vystymosi koncepcijos esmę. Visuotinės kokybės vadybos ir darnaus vystymosi esmė. Visuotinos kokybės vadybos koncepcija. Darnaus vystymosi raida. Dviejų dimensijų darnumas. Trijų dimensijų darnumas. Keturių dimensijų darnumas. darnaus vystymosi samprata ir tikslai. Darnaus vystymosi vertinimo galimybės ir problemos. Darnų vystymąsi skatinančios priemonės. Nacionalinis darnus vystymasis Lietuvoje. Išvados.
  Kokybės vadyba, referatas(20 puslapių)
  2010-01-14
Puslapyje rodyti po