Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Kokybės vadyba

Kokybės vadyba (297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kokybės valdymas projektavimo metu

  Įvadas. Tikslas – atskleisti projektų kokybės valdymo metodų veiksmingumą, apžvelgti juos lemiančius veiksnius. Kokybės vadybos samprata. Kokybės vadybos raida.4 bendras supratimas apie kokybės valdymą. Projekto samprata, raida ir klasifikacijos. Projekto samprata. Projekto savybės. Projektų klasifikavimas. Projektavimo kokybė. Projektų kokybės vadybos principai. Kokybė ir projekto stadijos. Vartotojų poreikių tenkinimas. Tikslų medis. Kokybės funkcijos išskleidimas (kokybės namas). Produktų (gaminių) patikimumo samprata. Išvados.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(15 puslapių)
  2009-02-04
 • Kokybiška prekė ir jos tobulinimas

  Kokybiška prekė ir jos tobulinimas UAB X pavyzdžiu. Įvadas. Literatūros analizė. Kokybiško produkto gamintoja – prekės orientacijos įmonė. Pagrindiniai įmonės kokybiškos veiklos principai. Prekių kokybę įtakojantys veiksniai. Produkto kokybės kontrolė. Tyrimai ir jų rezultatai. Tyrimo metodika. Duomenų analizė ir interpretacija.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-03-08
 • Kokybiško produkto kūrimas siekiant organizacijos konkurencingumo

  Santrauka. Įvadas. Visuotinės kokybės ekonomika teorinis aspektas. Kokybiško produkto kūrimas siekiant organizacijos konkurencingumo. Konkurencingo gaminio kūrimas panaudojant kokybės funkcijos išskleidimą. Kokybė ir konkurencija praktiniu aspektu. Išvados. Literatūros sąrašas (13). Priedai.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(18 puslapių)
  2005-10-31
 • Komandinio darbo organizavimas

  Įvadas. Komandinio darbo esmė. Komandinio darbo organizacinės formos. Komandinio darbo efektyvumas. Komandinio darbo trūkumai. Grupė ir lyderis. Išvados.
  Kokybės vadyba, referatas(14 puslapių)
  2010-05-12
 • Konsultavimo paslaugų kokybė: kompiuterinės technikos salonuose "BMS megapolis", "ICG kompiuteriai" ir "Pauliaus kompiuteriai"

  Įvadas. Tikslas – įvertinti kompiuterinės technikos salonų konsultavimo paslaugų kokybę. Metodika. UAB "BMS". UAB "Innovation Computer Group" (ICG). Pauliaus kompiuteriai. Vertinimas. Reakcija į klientą. Paslaugumas. Bendravimas. Kompetentingumas. Sugebėjimas įtikinti klientą. Išvados. Priedai (2).
  Kokybės vadyba, referatas(14 puslapių)
  2008-03-15
 • Kontrolė (2)

  Kontrolės apibūdinimas. Kontrolės procedūra. Kontrolės sistema įmonėje. Visuotinė kontrolės vadyba. Kokybės vadyba.
  Kokybės vadyba, referatas(11 puslapių)
  2006-01-27
 • Kontrolės analizė: UAB "SBA baldai"

  UAB "SBA baldai" kontrolės analizė. Įvadas. UAB "SBA baldai" veiklos ir informacijos veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Kontrolės esmė ir turinys. Kontrolės proceso žingsniai. Personalo ir kvalifikacijos kėlimo kontrolė. Produkto kokybės įvertinimas. UAB "SBA baldai" kontrolės analizė. UAB "SBA baldai" kompanijos darbuotojų elgesio kontrolė. Personalo kontrolės analizė. Kokybės kontrolė. Išvados ir pasiūlymai.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-03-21
 • Kontrolės procesas ir jos rūšys

  Įvadas. Kontrolės sąvoka. Kontrolės rūšys. Kontrolė. Auditas. Auditorius. Kontrolės proceso atlikimo būdai ir priežastys. Tyrimo metodika ir organizavimas. Įmonės kontrolės proceso tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Literatūra. Priedai (9 psl.).
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2008-10-08
 • Kooperacija, valdžia ir verslo etika

  Kooperacija. Kooperacijos samprata. Kooperacijos ypatumai. Komunikacijos stilius ir kooperacija. Konfliktai. Konfliktų tipų ratas. Konflikto reguliavimo modelis. Konfliktai ir vadovai. Valdžia. Valdžios samprata. Valdymo strategijos. Organizacijos politika. Grupės valdžia. Verslo etika. Verslo etikos samprata. Verslo etikos principai. Verslo etikos struktūra. Rekomendacijos psichologui. Išvados.
  Kokybės vadyba, referatas(17 puslapių)
  2008-03-06
 • Lyderystės raiškos sąsajos su organizacijos veiklos kokybe

  Darbo tikslas, remiantis mokslinės literatūros analize bei apklausos, kurią atlikome anketų pagalba, rezultatais, nustatyti lyderystės raiškos sąsają su organizacijos veiklos kokybe. Mūsų tiriamas objektas – lyderystės raiškos sąsajos su pasirinktų organizacijų veiklos kokybe. Lyderystės samprata ir esmė. Lyderystės sąvoka. Lyderystės reikšmė vadovavimo procese. Įvairūs požiūriai į lyderiavimo fenomeną. Būdingųjų bruožų požiūris į lyderiavimą. Bihevioristinis požiūris į lyderiavimą. Atsitiktinumų požiūris į lyderiavimą. Šiuolaikiniai požiūriai į lyderiavimo fenomeną. Veiklos kokybės samprata ir esmė. Vadovo lyderystės raiškos vaidmuo, gerinant organizacijos veiklos kokybę. Vadovo vaidmuo gerinant organizacijos veiklos kokybę. Išvados.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2005-11-17
 • Lietuvos bankų paslaugų kokybė

  Įvadas. Paslaugų kokybės samprata. Paslaugų kokybės matavimas. Paslaugų kokybės veiksniai ir vertinimo kriterijai. Paslaugų kokybės modeliai. Paslaugų kokybės valdymas. Tyrimo instrumentarijaus charakteristika. AB banko "Hansabankas", "Nord/LB Lietuva", "Snoras", "SEB Vilniaus bankas" bei Šiaulių banko paslaugų kokybės tyrimo rezultatų analizė. Išvados.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-11-20
 • Lietuvos nacionalinė kokybės politika

  Įvadas. Nacionalinės kokybės politika. Kokybės vizija. Nacionaline kokybės politika siekiama šių pagrindinių tikslų. Pagrindinis Nacionalinės kokybės politikos uždavinys. Politikos principai. Nacionalinės kokybės politikos įtaka šalies konkurencingumui. Nacionalinė kokybės programa. Išvados.
  Kokybės vadyba, referatas(11 puslapių)
  2006-01-31
 • Lietuvos nacionalinė kokybės vadybos programa

  Įvadas. Lietuvos nacionalinės kokybės vadybos programos formavimas. Lietuvos nacionalinės kokybės vadybos samprata. Lietuvos nacionalinės kokybės programos tikslai bei įgyvendinimo būdai. Nacionalinės kokybės politikos įgyvendinimo principai. Visuotinės kokybės vadybos svarba. Nacionalinės kokybės programos struktūra. Lietuvos kokybės vadybos asociacija. Lietuvos nacionalinis kokybės apdovanojimas. Išvados. Priedas (1).
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-05-17
 • Lietuvos nacionalinė standartizacija

  Įvadas. Lietuvos nacionalinės standartizacijos tikslai, objektai, principai, standartizacijos lygmenys. Lietuvos kokybės sistemos struktūros koncepcija. Lietuvos nacionalinė kokybės programa. Išvados.
  Kokybės vadyba, referatas(11 puslapių)
  2006-11-23
 • Ligoninės maitinimo sistemos organizavimo projektas

  Įvadas. Darbo tikslas reorganizuoti ligoninės maitinimo sistemą. Ligoninės aprašymas. Esama situacija ir maitinimo sistemos. rekonstrukcijos apžvalga. Veikimo sistema. Maisto ir informacijos srautų diagrama. Užsakymo formos. Maisto produktų priėmimas – užsakymas. Maisto gaminimas. Maisto išvežiojimas. Virtuvės veikla rekonstrukcijos metu. Išvados.
  Kokybės vadyba, namų darbas(12 puslapių)
  2009-04-16
 • Maisto priedai (4)

  Maisto priedai. Dažikliai (E 100-199). Maisto dažiklių grupės. Natūralios kilmės dažantieji maisto priedai. Sintetiniai maisto dažikliai. Neorganiniai junginiai, kaip maisto dažikliai. Konservantai (E 200-299). Neorganiniai konservantai. Organiniai konservantai. Kitos konservuojančios medžiagos. Antioksidatoriai (antioksidantai) (E 300-399). Aromatą ir skonį stiprinančios medžiagos. Kvapiųjų medžiagų preparatas. Skonį stiprinančios medžiagos. Saldikliai (E900 - E999). Emulsikliai, stabilizatoriai E400-499, E1400-E1499. Tirštikliai, skaidrikliai, antiflomengai. Tirštikliai. Skaidrinančios medžiagos. Antiflomengai. Sveikatai kenksmingų maisto priedų sąrašas.
  Kokybės vadyba, referatas(15 puslapių)
  2009-01-07
 • Maisto produktų saugumo valdymas

  Įvadas. Maisto technologija. Produktas kokybės komunikacijoje. Produkcijos kokybė ir jos vertinimas. Nauji reikalavimai produkcijos kokybei. Kokybė ir ją kuriančių veiksnių visuma. Lietuvos maisto kokybės ir saugos tinklas. Išvados.
  Kokybės vadyba, referatas(18 puslapių)
  2007-03-19
 • Matavimas ir monitoringas

  Įvadas. Vartotojo patenkinimo matavimas ir monitoringas. Vidaus auditas. Produkto matavimas ir monitoringas. Procesų monitoringas ir matavimas. Išvados.
  Kokybės vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2008-01-13
 • Mokymas

  Įžanga. Apie mokymo apibrėžtį. Mokymo modelis. Kodėl mokyti? Ką duoda VKV mokymas? Kada mokymas būtinas? Kas turėtų būti mokomas? Kas turėtų mokyti? Kaip mokyti VKV? Kiek ir kaip greit? Kitas "kaip": 5 pakopų mokomasis būdas. Praktinis mokymas ir įgaliojimų suteikimas. Keletas išvadų.
  Kokybės vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-29
 • Mokslinių straipsnių apžvalga

  Įvadas. Besimokančios organizacijos ir organizacinės struktūros sąveika. Strateginių pramonės šakų vystymosi tendencijos Lietuvoje. Išteklių nuoma tarptautinėje prekyboje. Strateginės analizės modeliavimas strateginiame valdyme. Visuotinės kokybės vadybos vaidmuo, Lietuvai integruojantis į Europos sąjungą. Išvados.
  Kokybės vadyba, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-04-21
Puslapyje rodyti po