Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Kokybės vadyba>Kokybės vadybos kursiniai darbai

Kokybės vadybos kursiniai darbai (57 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kokybės kontrolės analizė ir tobulinimas: UAB "Švaros biuras"

  Įvadas. Teorinė dalis. Paslaugų ir paslaugų teikimo savybės, samprata. Kokybės kontrolė ir jos samprata. Paslaugų kokybės kontrolės samprata, užtikrinimas, vartotojai. Kokybės tobulinimas. Išvados. Analitinė dalis. Kokybės kontrolės politika analizuojamoje įmonėje. Kokybės gerinimo priemonių programa ir taikomi metodai bei jų analizė. Valymo paslaugų kokybės vertinimas vartotojų požiūriu. Priedai (11). Išnašos.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(31 puslapis)
  2007-12-11
 • Kokybės sistemos diegimo ypatumai UAB "Panevėžio Aurida"

  Įvadas. Kokybės vadyba ir ISO 9000 serijos standartai. Visuotinės kokybės vadybos samprata. Kokybės vadybos sistemos ir ISO standartai. Reikalavimai kokybės vadybos sistemoms ir jų tikslai. ISO 9000 kokybės vadybos sistemų principai. Visuotinės kokybės vadybą sąlygojantys veiksniai. Kokybės matavimas. Kokybės sąnaudos. Kokybės sistemos diegimo ypatumai UAB "Panevėžio Aurida". UAB "Panevėžio Aurida" charakteristika. Kokybės sistemos diegimo prielaidos, priežastys ir etapai įmonėje. Kokybės sąnaudų paskaičiavimas ir analizė. Kokybės vadybos sistemos nauda verslui, klientui, įmonės darbuotojams. Nauda verslui. Nauda klientams. Nauda įmonės darbuotojams. Išvados. Priedai.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2005-07-20
 • Kokybės vadyba spartėjančiomis globalizacijos sąlygomis Lietuvoje

  Santrauka. Vartojamosios sąvokos. Įvadas. Visuotinės kokybės vadybos koncepcija. Pagrindiniai kokybės valdymo sistemos principai. Kokybės kontrolės reikšmė įmonės veiklai. Naujas požiūris į techninį harmonizavimą ir standartus. Globalizacija ir Lietuvos ekonominė politika. Teoriniai sprendimai. Tyrimai ir jų rezultatai. Tyrimo aprašymas. Tyrimo rezultatai. Išvados.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-02-08
 • Kokybės vadybos ypatumų analizavimas: UAB "Nikvikas"

  Įvadas. Tikslas: atskleisti UAB "Nikvikas" įdiegtos kokybės vadybos sistemos ypatumus. Kokybės vadybos plėtra Lietuvoje nacionalinė kokybės politika ir programa. nacionalinė kokybės politika. Nacionalinės kokybės programa. Lietuvos kokybės vadybos asociacija (LKVA). Kokybės vadybos plėtros problemos Lietuvoje. Kokybės sistemos ypatumai UAB "Nikvikas". UAB "Nikvikas" charakteristika. Kokybės sistemos diegimo prielaidos, priežastys ir etapai įmonėje. Kokybės sąnaudų paskaičiavimas ir analizė. Kokybės vadybos sistemos nauda verslui, klientui, įmonės darbuotojams. Išvados. Priedai (2).
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2009-11-05
 • Kokybės vadybos įtaka produktyvumui ir pelningumui UAB "Apskaitos sistemos"

  Santrauka. Įvadas. Literatūros analizė. Svarbiausi visuotinės kokybės teiginiai. Teoriniai visuotinės kokybės vadybos sprendimai. Standartai ir standartizacija. Kokybės vadybos sistemų svarba. Ilgalaikis konkurencingumas ir visuotinė kokybė. Konkurencingumo didinimas. Konkurencinis pranašumas. Kokybės valdymo sistemų diegimas. Kokybės valdymo sistemos UAB "Apskaitos sistemos" analizė ir rezultatai. Kokybės valdymo sistema UAB "Apskaitos sistemos". ISO 9002 standarto reikalavimų patenkinimo rezultatai. Išvados.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-11-23
 • Kokybės vadybos padėtis: UAB "Vita Baltic International"

  Įvadas. Kokybės vadybos teorinė analizė. Visuotinės kokybės vadybos bei kokybės samprata. Kokybės valdymas. Kokybės kontrolė. Kokybės vadybos praktinei aspektai. UAB "Vita baltic international" pristatymas. UAB "Vita baltic international" veiklos analizė. UAB "Vita baltic international" kokybės politika. Gaminių kokybės kontrolės procedūros. UAB "Vita baltic international" gamtosauga. UAB "Vita baltic international" personalo apklausa. Tyrimo metodo aptarimas. UAB "Vita baltic international" personalo apklausos tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Priedai (3).
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2012-05-08
 • Kokybės vadybos sistema įmonėje

  Įvadas. Kokybės vadybos samprata. Kas yra visuotinės kokybės vadyba. Kokybės vadybos principai ir efektyvus vadovavimas. Kokybės planavimas. Kokybės kontrolė ir užtikrinimas. Visuotinės kokybės vadybos principų įgyvendinimas organizuojant įmonės veiklą. Įmonės pristatymas. Įmonės gamybinis procesas. Visuotinė kokybė gamyboje. Gamybos valdymas. Reikalavimai gamybai. Gamybos planavimas. Užsakymai gamybai. Gamybos pasiruošimas darbui. Medžiagų, žaliavų, maisto priedų užsakymas. Žalio pieno priėmimas. Pieno apdirbimas. Savikontrolė pagal RVASVT (rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų sistema). Kokybės tikslai. Išvados.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-01-04
 • Kokybės valdymas įmonėje

  Įvadas. Visuotinė kokybės vadyba. Įmonė kaip sistema. Įmonių tipai. Įmonių grupavimas pagal vieną kriterijų. Įmonės tikslų sistema. Ekonominių įmonės tikslų sistema. Įmonės ekonominė pusiausvyra.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-01-11
 • Kokybės valdymas projektavimo metu

  Įvadas. Tikslas – atskleisti projektų kokybės valdymo metodų veiksmingumą, apžvelgti juos lemiančius veiksnius. Kokybės vadybos samprata. Kokybės vadybos raida.4 bendras supratimas apie kokybės valdymą. Projekto samprata, raida ir klasifikacijos. Projekto samprata. Projekto savybės. Projektų klasifikavimas. Projektavimo kokybė. Projektų kokybės vadybos principai. Kokybė ir projekto stadijos. Vartotojų poreikių tenkinimas. Tikslų medis. Kokybės funkcijos išskleidimas (kokybės namas). Produktų (gaminių) patikimumo samprata. Išvados.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(15 puslapių)
  2009-02-04
 • Kokybiška prekė ir jos tobulinimas

  Kokybiška prekė ir jos tobulinimas UAB X pavyzdžiu. Įvadas. Literatūros analizė. Kokybiško produkto gamintoja – prekės orientacijos įmonė. Pagrindiniai įmonės kokybiškos veiklos principai. Prekių kokybę įtakojantys veiksniai. Produkto kokybės kontrolė. Tyrimai ir jų rezultatai. Tyrimo metodika. Duomenų analizė ir interpretacija.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-03-08
 • Kokybiško produkto kūrimas siekiant organizacijos konkurencingumo

  Santrauka. Įvadas. Visuotinės kokybės ekonomika teorinis aspektas. Kokybiško produkto kūrimas siekiant organizacijos konkurencingumo. Konkurencingo gaminio kūrimas panaudojant kokybės funkcijos išskleidimą. Kokybė ir konkurencija praktiniu aspektu. Išvados. Literatūros sąrašas (13). Priedai.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(18 puslapių)
  2005-10-31
 • Kontrolės analizė: UAB "SBA baldai"

  UAB "SBA baldai" kontrolės analizė. Įvadas. UAB "SBA baldai" veiklos ir informacijos veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Kontrolės esmė ir turinys. Kontrolės proceso žingsniai. Personalo ir kvalifikacijos kėlimo kontrolė. Produkto kokybės įvertinimas. UAB "SBA baldai" kontrolės analizė. UAB "SBA baldai" kompanijos darbuotojų elgesio kontrolė. Personalo kontrolės analizė. Kokybės kontrolė. Išvados ir pasiūlymai.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-03-21
 • Kontrolės procesas ir jos rūšys

  Įvadas. Kontrolės sąvoka. Kontrolės rūšys. Kontrolė. Auditas. Auditorius. Kontrolės proceso atlikimo būdai ir priežastys. Tyrimo metodika ir organizavimas. Įmonės kontrolės proceso tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Literatūra. Priedai (9 psl.).
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2008-10-08
 • Lyderystės raiškos sąsajos su organizacijos veiklos kokybe

  Darbo tikslas, remiantis mokslinės literatūros analize bei apklausos, kurią atlikome anketų pagalba, rezultatais, nustatyti lyderystės raiškos sąsają su organizacijos veiklos kokybe. Mūsų tiriamas objektas – lyderystės raiškos sąsajos su pasirinktų organizacijų veiklos kokybe. Lyderystės samprata ir esmė. Lyderystės sąvoka. Lyderystės reikšmė vadovavimo procese. Įvairūs požiūriai į lyderiavimo fenomeną. Būdingųjų bruožų požiūris į lyderiavimą. Bihevioristinis požiūris į lyderiavimą. Atsitiktinumų požiūris į lyderiavimą. Šiuolaikiniai požiūriai į lyderiavimo fenomeną. Veiklos kokybės samprata ir esmė. Vadovo lyderystės raiškos vaidmuo, gerinant organizacijos veiklos kokybę. Vadovo vaidmuo gerinant organizacijos veiklos kokybę. Išvados.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2005-11-17
 • Lietuvos bankų paslaugų kokybė

  Įvadas. Paslaugų kokybės samprata. Paslaugų kokybės matavimas. Paslaugų kokybės veiksniai ir vertinimo kriterijai. Paslaugų kokybės modeliai. Paslaugų kokybės valdymas. Tyrimo instrumentarijaus charakteristika. AB banko "Hansabankas", "Nord/LB Lietuva", "Snoras", "SEB Vilniaus bankas" bei Šiaulių banko paslaugų kokybės tyrimo rezultatų analizė. Išvados.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-11-20
 • Lietuvos nacionalinė kokybės vadybos programa

  Įvadas. Lietuvos nacionalinės kokybės vadybos programos formavimas. Lietuvos nacionalinės kokybės vadybos samprata. Lietuvos nacionalinės kokybės programos tikslai bei įgyvendinimo būdai. Nacionalinės kokybės politikos įgyvendinimo principai. Visuotinės kokybės vadybos svarba. Nacionalinės kokybės programos struktūra. Lietuvos kokybės vadybos asociacija. Lietuvos nacionalinis kokybės apdovanojimas. Išvados. Priedas (1).
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-05-17
 • Naujų darbuotojų adaptacijos sistemos N organizacijoje tyrimas

  Naujų darbuotojų adaptacijos sistema, naujų darbuotojų adaptacijos sistema kolektyve, personalo adaptacijos sistemos kriterijai, bandomasis laikotarpis, profesionali orientacija ir socialinė adaptacija kolektyve, profesionali darbuotojų adaptacija organizacijoje, specializuota profesionalaus apmokymo ir adaptacijos programa, profesinės orientacijos ir adaptacijos patirtis užsienio šalyse, darbuotojo adaptacija: atsitiktinumas ar paruošta programa, personalo adaptacijos sistemos problemų sprendimas, tipinės naujo darbuotojo įtraukimo į įmonę klaidos, darbuotojo adaptacijos sistemos lygio profesionalioje aplinkoje įvertinimas, adaptacijos sistemos vertinimo bei darbuotojo vystymo sisteminis priėjimas, organizacija, kurioje atliktas tyrimas, tiriamieji, profesinė adaptacija. Socialinė adaptacija.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(43 puslapiai)
  2005-02-24
 • Organizacijos krizių prevencija visuotinės kokybės vadybos požiūriu

  Įvadas. Visuotinės kokybės vadybos esmė. Visuotinės kokybės vadybos principai. Visuotinės kokybės vadybos principas – orientacija į vartotoją. Antrasis visuotinės kokybės vadybos principas – nuolatinis veiklos tobulinimas. Trečiasis visuotinės kokybės vadybos principas – visuotinis dalyvavimas. Šiuolaikinės visuotinės kokybės vadybos koncepcijos organizacijų valdyme. Krizių prevencija visuotinės kokybės vadybos požiūriu. Krizės samprata. Trys krizių prevencijos pakopos. Kokybės gerinimo reikšmė krizių prevencijos požiūriu. Išvados.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(13 puslapių)
  2006-03-31
 • Organizacijos veiklos įvertinimas pagal 14 E.W. Demingo kokybės vadybos programos punktų

  "Kokybės revoliucija" Japonijoje. Edvardas Demingas (Edwards Deming) (1900–1993). Keturiolika E. Demingo principų. Organizacijos įvertinimas šalies ir regiono mastu. Demingo prizas. Darbas iliustruotas lentelėmis ir paveikslėliais.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(9 puslapiai)
  2008-01-02
 • Organizacijos veiklos kokybės gerinimas ir kokybės kaštų mažinimas

  Įvadas. Visuotinės kokybės vadybos samprata. Organizacijos veiklos kokybės gerinimas. Kokybės vadybos veiklos įmonėje organizavimas. Kokybės gerinimo strategija. Kokybės matavimas. Kokybės sistema. Kokybės kaštai. Kokybės kaštų klasifikacija. Prevenciniai kaštai. Įvertinimo kaštai. Vidinių nuostolių kaštai. Išorinių nuostolių kaštai. Kokybės kaštų optimizavimas. Išvados.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-03-10
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
Puslapyje rodyti po